De nieuwe editie van VN Forum is van start gegaan:

‘Migration and Development’

Mondiaal worden liefst circa 250 miljoen mensen aangemerkt als migrant (waaronder ruim 65 miljoen vluchtelingen in 2016). De wereld, ónze wereld, is letterlijk in beweging. Want de Noordwest-Europese landen hebben de laatste jaren te maken met een forse migrantentoestroom.
Het is een ingewikkelde kwestie; een wirwar van redenen speelt mee in zo’n besluit om huis en haard te verlaten. Een onderschatte drijfveer, zo blijkt in deze editie, is bijvoorbeeld de factor corruptie.

En migratie heeft meer onderbelichte kanten.
Juist door de complexiteit van migratie gaan we veel te snel voorbij aan de positieve kant ervan. Welke kansen biedt migratie?
In deze editie leest u een warm pleidooi van deskundigen – veelal promovendi – om daar meer oog voor te hebben. Gastland, thuisland én migrant, allemaal kunnen ze meeprofiteren van de uitwisseling van kennis, cultuur en waarden. Zeker in deze tijd van nieuwe media en technologie.

Migranten, zo schrijven onze auteurs, zijn dan ook vaker dan gedacht ‘innovators’ en ‘role models’!
Prof. dr. Melissa Siegel is, in samenwerking met Nava Hinrichs, gastredacteur van deze editie.
Melissa Siegel is verbonden aan de Maastricht Universiteit en aan UNU-MERIT (United Nations University). Haar vakterrein betreft Migration Studies.