Van 7 tot 9 november waren de NVVN bestuursleden Sietse Blom en Mattanja Vogel aanwezig voor de African Youth SDGs Summit. Dit is een van de grootste jongerenconferenties betreffende de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN in Afrika. De NVVN had een duidelijk doel voor ogen tijdens deze bijeenkomst, we organiseerden een paneldiscussie over een van deze SDG’s, namelijk SDG4 Kwaliteitsonderwijs. 

Het thema van de conferentie was “Samenwerking met jongeren voor het bereiken van de SDG’s: van Beleid naar Actie”. De organisatie lag in handen van het Ministerie van Planning in Ghana, Youth Advocates Ghana, UNFPA en 2030 Youth Alliance. De conferentie vond plaats in the International Conference Center met 1240 jongeren uit 43 landen. 

Door middel van plenaire sessies, lezingen, rondetafelgesprekken en parallelle sessies debatteerden wij over de implementatie van de SDG’s en de rol die jongeren hierin spelen. Daarin speelden wij ook een actieve rol in door zelf een sessie te organiseren omtrent het SDG Kwaliteitsonderwijs: “Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen”. De sessie bestond uit een plenaire opening waarin wij aan het publiek vroegen wat voor hun kwaliteitsonderwijs betekent. We hebben natuurlijk de formulering van de VN, maar hoe kwaliteitsonderwijs wordt gezien verschilt per land. Dit gaf een goede basis voor het vervolg van de sessie. Dit was een panel met leden met verschillende achtergronden om hun visie te werpen op de stelling: “Meisjes moeten voorrang krijgen in educatieve programma’s van overheden en ontwikkelingsorganisaties”.De panelleden waren: Katja Lasseur (Plaatsvervangend Hoofd van de Mission van Nederland naar Ghana), John Stephen Agbenyo (Directeur Ghanese NGO SavSign), Asum-Kwarteng Ahensah (Programmahoofd Plan International Ghana), Boitumelo Zwane (Gendercommissie Zuid-Afrika).

De belangrijkste doelen van de NVVN waren de uitwisseling van kennis en contacten in een diverse Afrikaanse context waar vertegenwoordigers aanwezig waren uit 43 landen, en om deze in Nederland verder in te zetten bij activiteiten. Vooral voor en na onze eigen paneldiscussie hebben wij veel contacten uitgewisseld. Mijn belangrijkste leerpunt was dat ieder land op zijn eigen manier de SDG’s implementeert en dus ook successen behaalt op verschillende terreinen, wat ook zichtbaar was bij de bespreking van SDG4. Door deze conferentie konden de standpunten worden uitgewisseld op internationaal niveau, om daarna op nationaal niveau verdere stappen te nemen, op weg naar een samenwerking met jongeren voor het bereiken van de SDG’s: ‘vanBeleidnaar Actie’ was de slogan.

Wilt u meer weten over de SDG’s? Op dit moment schrijft de NVVN blogs voor SDG Nederland waar wij iedere maand een SDG doel onder de loep nemen.

De NVVN investeert actief in de promotie van de SDG’s. De duurzaamheidsdoelen van de VN die in 2030 gehaald moeten zijn. Wat deze doelen precies inhouden is onder andere te vinden in de verschillende blogs die de NVVN schrijft over de doelen, zeker het lezen waard.

Maar ook in het buitenland ligt er kennis klaar die de NVVN mee terug heeft genomen naar Nederland. Gedurende drie dagen van lezingen en activiteiten heeft de NVVN geprobeerd actief kennis te delen en ook contacten uit te wisselen. Deze contacten kunnen in de toekomst gebruikt worden voor activiteiten in Nederland. Daarnaast was het interessant om te zien hoe Afrika omgaat met het bereiken van de SDG’s. Kan Europa hier wat van leren? En daarnaast was het belangrijkste element: jongeren betrekken, want zij zijn de toekomst en brengen het bereiken van de SDG doelen elke dag een stap dichterbij. 

Zoals gezegd hebben Sietse en Mattanja ook zelf een evenement georganiseerd. In de maanden van de conferentie zijn er mailtjes, Skype gesprekken en telefoontjes over een weer gegaan voor de organisatie van een eigen evenement. Deze had betrekking op SDG 4: Kwaliteitsonderwijs, “Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen”. Over de manier waarop dit doel het beste kan worden bereikt bestaan verschillende meningen, welke Sietse en Mattanja hebben gecombineerd in een panel van verschillende expertises. Allereerst schoof Katja Lasseur aan, het Plaatsvervangend Hoofd van de Mission van Nederland naar Ghana. Ook de directeur van de Ghanese NGO SavSign, John Stephen Agbenyo was aanwezig. Het Programmahoofd van Plan International Ghana, Asum-Kwarteng Ahensah participeerde in het panel, en tot slot lid van de Gendercommissie Zuid-Afrika, Boitumelo Zwane was aanwezig. Na een introductie en een uiteenzetting van elke visie omtrent Kwaliteitsonderwijs werd de volgende stelling voorgelegd: “Meisjes moeten voorrang krijgen in educatieve programma’s van overheden en ontwikkelingsorganisaties”. Een duidelijke stelling die ook in Ghana actief speelt. Hierop reageerde niet alleen de panelleden, ook het publiek deed actief mee om tot een conclusie te komen. Het resultaat van het NVVN-evenement was een verzameling van visies welke Sietse en Mattanja mee terug nemen naar Nederland. Ook hier zullen zij verder gaan met de promotie van de SDG’s en ook overheden op te roepen zich actief hiervoor in te zetten.