Home Over NVVN
by admin

Evenals vele andere lidstaten van de VN kent ook Nederland een Vereniging voor de Verenigde Naties. Deze vereniging, kortweg de NVVN genaamd, werd in 1987 opgericht. In de statuten wordt het doel van de NVVN als volgt verwoord: “Het bevorderen van de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en de vestiging van een internationale rechtsorde.

IDEAAL

De NVVN wil het publiek en de politiek er van bewustmaken dat confrontatie moet worden vervangen door samenwerking en ordening met als resultaat een betere wereld. De NVVN volgt daarbij op positief-kritische wijze wat er in de Verenigde Naties omgaat en probeert in Nederland het debat, hoe de VN verbeterd kan worden, te leiden. Als niet-gouvernementele organisatie volgt de vereniging de Nederlandse inbreng in de Verenigde Naties en tracht zij deze in positieve zin te beïnvloeden. De NVVN is op geen enkele wijze partijpolitiek gebonden. Het is een brede beweging die zowel mensen aanspreekt die zich uit idealisme verwant voelen met de VN, als mensen die zich er uit zakelijke of professionele motieven bij betrokken voelen. Aangezien in de Verenigde Naties een veelheid van zaken aan de orde komt, is ook de NVVN thematisch breed georiënteerd.

STANDPUNTEN

De NVVN is op geen enkele wijze partijpolitiek gebonden. Het is een brede beweging die zowel mensen aanspreekt die zich uit idealisme verwant voelen met de VN, als mensen die zich er uit zakelijke of professionele motieven bij betrokken voelen. Deze pluriformiteit van leden brengt ook een veelheid aan meningen met zich mee. Het bestuur neemt dan ook nooit namens de leden een standpunt in. Wel neemt de NVVN, meestal in de persoon van de voorzitter, graag deel aan het publieke debat over de VN en de rol die Nederland daarin speelt. Kijk bij contact voor de beste manier om ons hierover te bereiken.

SAMENWERKING

De NVVN werkt samen met andere organisaties op specifieke deelterreinen als vrede, ontwikkeling, mensenrechten en milieu. Ten opzichte van studenten werkt de NVVN samen met de Studentenvereninging voor Internationale Betrekkingen (www.sibnederland.nl). De NVVN tracht haar werk op professionele en gedegen wijze te doen. De NVVN is in Nederland het centrale punt in het netwerk van informatievoorziening over de Verenigde Naties. De NVVN is tevens het middelpunt van waaruit de discussie over de Verenigde Naties wordt geïnitieerd en gestimuleerd.

Internationaal maakt de NVVN – of Netherlands United Nations Association – onderdeel uit van de World Federation of United Nations Associations (WFUNA). Zie www.wfuna.org. 

DE NVVN HEEFT ANBI STATUS

De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) heeft de ANBI-status(algemeen nut beogende instelling). Onderstaande informatie informeert u over de vereniging, indien u nadenkt over het doen van een schenking, een (periodieke) gift of het opnemen van de vereniging in uw testament.

De doelstelling van de vereniging luidt: ”De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1.)

De vereniging is bereikbaar via (postadres vanaf 1 juli 2014):
NVVN
Postbus 97867
2509 GH Den Haag
Het RSIN-nummer van de NVVN is 816171397.

De bestuursleden van de vereniging ontmoet u hier.
Contact opnemen doet u zo.
Het beloningsbeleid van de NVVN vindt u hier.

De statuten van de NVVN vindt u hier.

 

Lees hier het jaarverslag van 2021 en hier het financieel jaarverslag van 2021. 

Het bestuur krijgt geen vacatievergoeding, alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

 

 

HET BESTUUR

De NVVN werkt aan het draagvlak voor internationale samenwerking en stimuleert een constructief-kritisch debat over verbetering en versterking van de Verenigde Naties. Hierbij richt de vereniging zich expliciet op de Sustainable Development Goals.

Het bestuur van de NVVN bestaat uit de onderstaande bestuursleden. Als u contact wilt opnemen met de vereniging, dan kunt u terecht op de contactpagina. De NVVN wordt ondersteund door een adviesraad.

Hieronder stellen zijn alle bestuursleden van de NVVN te vinden:

SIMONE FILIPPINI

Voorzitter

Simone studeerde Slavische taal- en Letterkunde. Na een kort commercieel intermezzo als conferentie-manager, werkte ze 25 jaar als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onder anderen was ze verantwoordelijk voor communicatie over Europese samenwerking en Hoofd van de afdeling vrouwenrechten. Daarnaast was ze Ambassadeur voor Nederland in Noord-Macedonië en Consul-Generaal in Miami. In 2013 vertrok Simone bij de overheid om Directeur te worden van een van de grootste hulp- en ontwikkelingsorganisaties van Nederland, Cordaid. Daarna werkte ze als interim-Directeur bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie. Vervolgens zette ze Leadership4SDGs op, gericht op het versterken van de kwaliteit van leiderschap in regeringen met het oog op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – de SDG’s – van de Verenigde Naties (VN). De SDG’s hebben als doel vreedzame, inclusieve samenlevingen te bouwen, waarin niemand achterblijft. Simone was voor D66 politiek o.a. actief als lid van het Landelijk Bestuur en kandidaat-lid Tweede Kamer en Europees Parlement, in Skopje was ze Voorzitter van de Internationale School. Op dit moment is ze onder meer Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de VN en lid van de Raad van Toezicht van het Netherlands-African Business Center. Ook is ze sinds kort Voorzitter van D66 Dordrecht. Daarnaast is ze Vicevoorzitter van de Global Council on SDG16, onderdeel van de World Government Summit in Dubai; lid van de Internationale Raden van Advies van de Athena School of Management in Mumbai (India) en van The London Story. Ze is jurylid voor VOORbeeld. Dit voorjaar is ze deel van de Sustainable Development Leaders Mastermind Group van de UNSSC. Ze is ook onafhankelijk strategisch adviseur, leidt discussies in allerlei fora, publiceert opinieartikelen en is actief als spreker. Sinds kort werkt Simone aan een boek over leiderschap.

NUPUR KOHLI

Secretaris

Nupur Kohli is arts, auteur, veel gevraagd innovatief spreker en een leider in de gezondheidszorg. Ze ontving erkenning van jong Europees leider van Professor Klaus 

Schwab, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum, Geneva. Ze was een delegatielid en spreker tijdens de Annual Meeting van de World Economic Forum in Davos 2022 waar ze sprak over global healthcare en jong leiderschap. Ze is toezichthouder bij UNICEF Nederland, Advisory Council Member van World Economic Forum Global Shapers, Board member Amsterdam Economic Board, Voorzitter Raad van Toezicht bij Lantaren Venster Rotterdam en lid van het European Health Parliament. Ze heeft eerder gewerkt als jeugdarts en was ledenraadslid van de LAD en lid van het capaciteitsorgaan kamer Sociale Geneeskunde. Ze studeerde geneeskunde in het AMC en is Harvard Business School, Exec. MBA, PLD kandidaat. Nupur is een hoog gewaardeerd spreker op internationale fora en bij top management, technische en zorginstituten.  Ze won verscheidene awards, zoals het Financieele Dagblad (FD) top 50 jonge leiders van Nederland, VIVA400 meeste inspirerende vrouw van Nederland en Inspiring 50 meest inspirerende vrouwen uit Nederland in Europa. Ook noemde Eva Jinek.nl Nupur in haar lijst met 15 voorbeeld vrouwen in 2022. Nupur is auteur van het boek Chill! over Stress en Productiviteit.

BENJAMIN DUERR

Benjamin Duerr is jurist, politicoloog en schrijver. Hij heeft op het gebied van internationale samenwerking voor de Nederlandse overheid, voor de stichting van de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Denis Mukwege

…. en voor het Centrum voor internationaal humanitair recht in Stockholm gewerkt. Als expert op het gebied van internationaal recht en internationale betrekkingen treedt hij in internationale media op, onder meer bij de BBC, Foreign Policy en de Duitse publieke omroep ARD. Hij werkte als journalist in talrijke verschillende landen en publiceerde in toonaangevende media in drie talen, waaronder De Volkskrant, Der Spiegel, Foreign Affairs, The Atlantic en Al Jazeera English. Voor zijn werk ontving hij meerdere onderscheidingen. Hij schreef een boek over het Internationaal Strafhof en een biografie van Matthias Erzberger, de man die de Eerste Wereldoorlog heeft beëindigd.

CARL GRASVELD

Penningmeester

Carl Grasveld was de oprichter en directeur van de Stichting Ideële Import van 1975 tot 1990 en medeoprichter van de Stichting Max Havelaar opgegaan in wat nu heet Fair Trade.

Van 1990 tot 1998 gewerkt in het nieuwe onafhankelijke land Namibië en geholpen bij het oprichten van projecten rond de marula en devils claw en de export van druiven en meloenen naar Europa. Verkiezingswaarnemer geweest in vele missies naar Zimbabwe (2x), Bangla Desh, Sri Lanka (2x), Namibië en Tunesië. Vanaf 2002 gewerkt als UNV-er als logistiek medewerker afdeling Supply en als OIC (Officer in Charge) Supply allereerst in Kalemie, sector East en daarna in Kinshasa DR Congo in de missie die toen nog heette MONUC en vanaf 2004 als medewerker UN als Chef Budget en Planning en requisitions Supply Section en OIC Supply bij de missie ONUCI in Ivoorkust tot november 2011.

CAECILIA VAN PESKI

Voorzitter Raad van Advies en Fellow Baker Institute 

Caecilia van Peski werd in 2010 benoemd als VN Vrouwenvertegenwoordiger. Hetzelfde jaar ontving zij de ‘Ambassador for Peace’ award. Caecilia richt zich op democratisering, mensenrechten 

en vredesopbouw, binnen organisaties als de OVSE, VN, Min. van Buitenlandse Zaken en Vredesbeweging PAX. Zij nam deel aan ruim 30 verkiezingswaarnemingsmissies en werkte in verschillende post-conflictgebieden, o.a. als mensenrechtendeskundige binnen de EU Monitoring Missie in Georgië. Haar expertise ligt in landen in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.

NISCHA VREELING

Secretaris Raad van Advies

Nischa Vreeling is universitair docent Europees recht in Groningen waar ze ook haar proefschrift heeft geschreven over internationaal privaatrecht. Eerder werkte ze bij een advocatenkantoor ik Washington D.C. 

en was ze voorzitter van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB).

SUZANNE SULE

Bestuurslid ledenbeleid

Suzanne (Zsuzsanna) is in Budapest geboren en is na het afronden van haar diplomatieke opleiding decennialang professioneel actief geweest in het versterken van de relaties tussen Hongarije en de VN. 

Als Nederlandse is zij vervolgens nauw betrokken geraakt in het steunen van kwetsbare doelgroepen in verschillende landen. Haar vertrouwen in internationale samenwerking is gedurende de loop van haar carrière sterker geworden. Daarom zet zij zich graag in als bestuurslid ledenbeleid binnen de NVVN.

WESSEL TOONEN

Bestuurslid

Wessel Toonen behaalde een Research Master of Arts in Politieke Cultuur en Nationale Identiteiten aan de Universiteit Leiden en deed de Leergang Buitenlandse Betrekkingen (LBB) aan het Instituut

Clingendael. Hij werkte voor het Shared Action for Rule of Law Progress (SHARP) programma in Libië, dat wordt gefinancierd door de EU. Wessel publiceerde over internationale veiligheidsvraagstukken bij het NAVO Excellentiecentrum voor Civiel-Militaire Samenwerking (CCOE) en het Ministerie van Defensie. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunde hij trainingsprogramma’s over lokaal bestuur voor VN/NGO-professionals, ontwikkelings functionarissen en ambtenaren. Wessel reisde af naar Oeganda om verslag te doen van lokale inspanningen tegen gendergerelateerd geweld en werkte voor het Directoraat-Generaal voor Europese Burger Bescherming en Humanitaire Hulpoperaties (DG ECHO) van de Europese Commissie. Als trainer is hij momenteel actief voor Atlantic Forum en Humanity in Action Nederland. Kenmerkend voor Wessel is zijn resultaatgerichte, flexibele en nieuwsgierige instelling. Hij geniet daarom van internationale omgevingen waarin hij mensen kan verenigen voor gemeenschappelijke doelen.

MICHAEL SMINIA

Algemeen Bestuurslid

Michael Sminia is algemeen bestuurslid binnen de NVVN. Hij is werkzaam in de afbouw, als Terrazzowerker. Michael is lid van de NVVN omdat hij al op jonge leeftijd veel belangstelling had voor de Verenigde Naties en haar doelstellingen. 

Hij wou altijd al een bijdrage leveren om de wereld een betere plek te maken, Hij vind het daarom fijn dat hij bij de NVVN hier over mee kan denken en praten. Door lid te worden van de NVVN wil hij zich verder ontwikkelen en waar mogelijk ook zijn bijdrage leveren voor de NVVN.

MELANIE VAN DRIEL

Bestuurslid Communicatie

Melanie van Driel is bestuurslid communicatie binnen de NVVN. Tijdens haar studie Politicologie zat Melanie al in het bestuur van diverse NVVN-gerelateerde organisaties, waaronder UNISCA 

en SIB-Amsterdam. Ook was zij voorzitter van het NGIZ-Amsterdam. Na haar studie werkte ze als onderzoeksassistent bij het International Institute for Asian Studies aan de Universiteit Leiden, en als docent Bestuurskunde aan de Faculty of Governance and Global Affairs aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Naast haar werkzaamheden voor het bestuur is zij promovendus aan de Universiteit van Utrecht binnen het GlobalGoals project. Als promovendus doet zij onderzoek naar de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN (de SDGs). De focus binnen dit onderzoek ligt op de vraag in hoeverre deze doelstellingen invloed hebben op het gedrag van internationale organisaties. In de avonduren is Melanie fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, een lokale samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. In het verleden zat Melanie in het bestuur van GroenLinks in Alphen aan den Rijn, alsmede GroenLinks Zuid-Holland.

LEONIE VAN DEN TOL

Aspirant bestuurslid. Digitalisering, Emancipatie en Europese instellingen

Leonie van den Tol (aspirant bestuurslid) werkte onder meer bij de Tweede Kamer der Staten Generaal en heeft met veel enthousiasme een breed inhoudelijk, politiek en inclusief netwerk op Europees en (inter)nationaal niveau opgebouwd.

. Leonie ziet overal kansen en weet mensen met elkaar te verbinden.

 

Naast haar werk voor de Rijksoverheid is Leonie sinds 2008 betrokken bij diverse Europese gremia op het gebied van emancipatie, inclusie en digitalisering. Uit ervaring weet zij, dat digitale toegankelijk essentieel is, maar niet vanzelfsprekend. Deze ervaring werd zeer persoonlijk toen Leonie in 2021 in een paar uur tijd een deel van haar zicht verloor. Leonie wist, dat ze voor de mentale keuze stond: bij de pakken neerzitten of aanpakken. Met digitale hulpmiddelen pakte zij haar leven weer op, extra gemotiveerd om van elke dag iets goeds te maken en haar ervaring in te zetten om anderen verder te helpen. In de periode daarna sprak zij op seminars en voor leden van het Europees Parlement over digitale toegankelijkheid.

 

Daarnaast werd Leonie geselecteerd voor een Europees toptalentprogramma gericht op vrouwen. In 2022 werd zij met vele voorkeursstemmen gekozen als gemeenteraadslid. Haar speerpunten zijn Digitalisering, Inclusie en Internationale samenwerking. Tevens is Leonie actief als landelijk bestuurder Internationale Relaties voor de Vereniging voor Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO).

CATHARINA VAN STAVEREN

Activiteitencoördinator

Catharina van Staveren deed de HBO opleiding Leisure Management met als specialisatie Eventmanagement en ze studeerde hierna nog twee jaar Communicatie en Informatiewetenschappen aan de RUG.

Catharina werkte als communicatie en public relations manager voor Superclubs, een internationale vijf-sterren hotelketen. Ze werkte intensief samen met internationale pers, en begeleidde top ambtenaren, prominenten en beroemdheden afkomstig vanuit de hele wereld. Ook heeft zij burgemeesters bij hun functies begeleid en was ze speechschrijver. Catharina werkte op een kabinet van B&W bij een gemeente, bij een hogeschool deed ze de voorlichting en de public relations van een opleiding. Catharina heeft een eigen bedrijf in communicatie, congressen en events, gericht op vrede en mensenrechten. Catharina is hiernaast ambassadeur voor Uniting for Peace UK. De grootvader van Catharina werkte vanaf 1967 voor de Verenigde Naties in New York en hij is haar grote inspirator.

RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies adviseert de NVVN. Ze bestaat uit een breed pallet van experts uit verschillende sectoren van de samenleving.

CAECILIA VAN PESKI

Fellow Baker Institute

for Peace and Conflict Studies (voorzitter RvA)

LUCE VAN KEMPEN

Kroonlid SER 

Luce van Kempen heeft zich naast haar studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap ingezet als voorzitter van de Nationale Jongerenraad (NJR). Vervolgens heeft zij geholpen het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) op te richten en is zij hier voorzitter van als ook Lid Raad van Toezicht Jonge Klimaatbeweging. Naast een Master in Global Business and Sustainability is Luce van Kempen nu Kroonlid van de SER.

KOL. LUDY DE VOS

Hoofd erkenning en waardering Nederlands veteraneninstituut

Ludy de Vos heeft jarenlang bij het Ministerie van Defensie gewerkt, via welke hij een graad behaalde in verandermanagement. Vervolgens werd hij commandant bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Daarna heeft hij zijn kennis en ervaring ingezet als strategisch analist bij The Hague Centre for Security Studies (HCSS). Van 2016 tot 2020 was Ludy de Vos directeur van het Veteraneninstituut te Doorn. Sinds 2021 is hij bij het Veteraneninstituut Hoofd erkenning en waardering. 

ROB DE WIJK

Directeur en Oprichter The Hague Centre for Security Studies

Rob de Wijk promoveerde op het onderwerp ‘Flexibility in Response’, inzake NATO-strategieën. Vervolgens werkte hij als journalist, als manager en uiteindelijk als adviseur bij het Ministerie van Defensie, Clingendael en de Den Haag Veiligheidsdelta. Daarnaast gaf hij colleges aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda en is hij een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Sinds 2000 is Rob de Wijk professor bij de Universiteit Leiden. In 2007 richtte Rob de Wijk het The Hague Centre for Security Studies (HCSS) op, waar hij nu tevens directeur van is.

HAJAR YAGKOUBI EN MERT KUMRU

VN-Jongerenvertegenwoordigers

Het is belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt. Thuis, op school, in je gemeente, maar ook in de wereld. Dat doen de Jongerenvertegenwoordigers voor jongeren. De jongerenvertegenwoordigers bij NJR trekken het hele land door om van jongeren te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om gelijkheid, klimaatverandering, vrede en veiligheid en internationale samenwerking. Dit nemen zij mee naar conferenties en toppen in binnen- en buitenland. Met hun grenzeloze bevlogenheid maken zij zich op deze manier hard voor een duurzame, veilige en inclusieve toekomst voor ons allemaal. Jongerenvertegenwoordigers werken in duo’s, volgens een junior-senior systeem. Zo wordt de ervaring van de voorganger doorgegeven aan de opvolger. Daarnaast heeft elk duo jongerenvertegenwoordigers een hele werkgroep van jonge, actieve vrijwilligers achter zich staan. Zij zetten samen acties en projecten op over duurzaamheid, de VN of de EU. Op deze manier wordt informatie overgedragen én opgehaald. 

LT. GEN. FRANK VAN SPRANG

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 

Luitenant-generaal der mariniers Frank van begon zijn militaire carrière op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in 1982, waar hij in 1985 officier werd. Met al veel operationele ervaringen op zak vertrok hij in 1995 met zijn gezin naar de Verenigde Staten waar hij de Amphibious Warfare School bij het USMC volgde en afsloot als Honor Graduate. In 2009 werd hij bij het Commando Zeestrijdkrachten geplaatst als Hoofd Management Control en vervolgens als Hoofd Afdeling Integratie. In september 2017 werd hij geplaatst als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten in de rang van generaal-majoor der mariniers. Sinds 28 november 2019 is hij benoemd tot Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in de rang van luitenant-generaal der mariniers.

ENAAM ACHMED ALI

ontwikkelingseconome 

Enaam Ahmed Ali (29) is ontwikkelingseconome, VN vrouwenvertegenwoordiger 2022 waar haar focus thema’s klimaat en technologie zijn. Ze werkt bij Rabobank binnen duurzaamheid waar ze werkt aan strategie en verandertrajecten. Daarnaast zit ze in het bestuur van VN vrouwen NL en de Women’s March NL. Ze is geboren en getogen in Utrecht en heeft Libische roots. Ze heeft grootse passie voor de wereld een stukje beter achterlaten dan we hem hebben gevonden en is door EW geselecteerd als een van de 30 onder de 30 talenten die de toekomst van Nederland vormgeven. www.enaamahmedali.com

EMILY S. DE JONGH-ELHAGE

Oud-premier Nederlandse Antillen 

Emily de Jongh-Elhage begon haar carrière als docent en werd vervolgens beheerder van ontroerend goed. In 1995 begon zij haar politieke carrière als lid van de Partido Antiá Restrukturá (PAR) en werd ze lid van de eilandraad van Curaçao. Vervolgens werd zij in 1998 minister van Onderwijs. Zij vervolgde haar politieke carrière en werd in 2005 partijleider van de PAR. In 2006 werd zij premier van de Nederlandse Antillen, de laatste premier voordat het land werd ontbonden in 2010. Ze was leider van de PAR tot 2013 en stapte in 2019 uit de partij.

GENMAJ DER MARINIERS (B.D.) PATRICK CAMMAERT

Voormalig militair

Patrick Cammaert kwam in 1968 in dienst en vervulde diverse functies bij het Korps Mariniers en de Verenigde Naties. Zo was hij bataljons commandant bij VN-vredesmacht in Cambodja, VN Force Commander in Ethiopië/Eritrea, militair adviseur van SG Kofi Annan bij de VN in New York, Divisie commandant bij de VN missie in Democratic Republic Congo (MONUSCO). In 2007 verliet hij de actieve dienst en was daarna voor UNWOMEN betrokken bij de bestrijding van seksueel geweld. Hij leidde in 2016 het VN-onderzoek naar extreem seksueel geweld in Zuid-Soedan, in 2014 het onderzoek voor SG Ban Ki Moon naar incidenten in Gaza. In zijn laatste functie was hij benoemd als Assistant Secretary General, Hoofd van de VN missie in Hodeidah, Jemen.

CLARICE GARGARD

Journalist, columnist, programmamaker en sociaal advocate

Ze werkte o.a. voor BNNVARA, AT5, Vogue en de Correspondent. In 2019 was zij de Nederlandse VN-Vrouwenvertegenwoordiger en sprak zij over vrouwenrechten tijdens de Algemene vergadering van de VN. In maart 2019 kwam haar documentaire Daddy and the Warlord, over haar familieachtergrond en de Liberiaanse burgeroorlogen uit. Haar boek Drakendochter gaat dieper in op de inhoud van de documentaire. Clarice is een allround mediamaker die middels haar werk onderbelichte realiteiten en perspectieven toont. Vanwege haar Afro-Europese en Amerikaanse achtergrond heeft ze een brede kijk op de maatschappij. Als social advocate vertegenwoordigt zij het hedendaags inclusief feministisch dat staat voor emancipatie op maat en een gelijkwaardige en duurzame wereld.

HENK-JAN BRINKMAN

Permanent Observer International Development Law Organization (IDLO) to the United Nations in New York

Henk-Jan Brinkman is the Permanent Observer International Development Law Organization (IDLO) to the United Nations in New York. From 2010 to 2022 he was the chief of the Peacebuilding Strategy and Partnerships Branch of the Peacebuilding Support Office in the United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs.  Between 2006 and 2010, he was, subsequently, chief Economic Analysis and chief Food Security Policy and Markets in the Office of the Executive Director of the World Food Programme in Rome, Italy, and Senior Adviser for Economic Policy in the World Food Programme, based in New York.  From 2001 to 2006 he advised United Nations Secretary-General Kofi Annan and Deputy Secretary-General Louise Fréchette on economic, social and environmental issues as a Senior Economic Affairs Officer in the Executive Office of the Secretary-General.  From 1989 to 2001, he was an economist in the United Nations Department of Economic and Social Affairs, where, inter alia, he contributed to the World Economic and Social Survey.  He co-chaired the Working Group on Peacebuilding and Statebuilding indicators of the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding in 2012-2013 and has been a member or (co-)chair of several working groups and advisory boards.  He holds a B.A. and an M.A. in economics from the University of Groningen in the Netherlands and a Ph.D. in economics from the New School for Social Research in New York City.  He has written on such topics as peace and justice in the post-2015 development agenda, socio-economic factors behind violent conflicts, the impact of high food prices on nutritional status, economic adjustment in Africa, multilateral negotiations and human stature as a measure of the standard of living.  He is the lead author of WFP’s World Hunger Series – Hunger and Markets (Earthscan, 2009) and the author of Explaining Prices in the Global Economy:  A Post-Keynesian Model (Edward Elgar, 1999).  He holds Dutch citizenship.

DR. HANS BORN

Head of Policy and Research Division, DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance

Doctor Hans Born is Assistant Directeur en hoofd van de Beleids- en Onderzoeksafdeling bij DCAF. Hij heeft beleidsonderzoek gedaan op het gebied van mensenrechten, verantwoording en governance in de veiligheidssector voor de Verenigde Naties, de OSCE, de Europese Raad en het Europees Parlement. Bovendien is hij mede-oprichter van het Inter-Parliamentary Forum for Security Sector Governance in Southeast Asia (IPF-SSG) en de International Conference for Ombuds-Institutions for Armed Forces (ICOAF). Hij is de hoofdauteur van het IPU-DCAF handboek “Parliamentary Oversight of the Security Sector”, dat vertaald is in meer dan 40 talen, het OSCE-DCAF handboek “Human Rights of Armed Forces Personnel en de Toolkit “Overseeing Intelligence Services.” 

PROF. DR. LUCAS MEIJS

Hoogleraar Strategic Philanthropy en Vrijwilligerswerk EUR

Lucas C.P.M. Meijs promoveerde op het proefschrift “Management van Vrijwilligersorganisaties” aan de Erasmus Universiteit. Hij is o.a. zeven jaar lid geweest van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en daarvoor van de Commissie Vrijwilligersbeleid (VWS). Hij was de eerste niet Amerikaanse editor-in-chief van Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (2010-2016). Hij is hoogleraar “Strategic Philanthropy en Vrijwilligerswerk” aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Daarvoor bekleedde hij de bijzondere leerstoel “Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen”. Zijn onderzoeksagenda richt zich op vrijwilligersmanagement, maatschappelijke betrokkenheid van derde partijen (oa. Bedrijven) en involved learning (ontwikkelen door vrijwilligerswerk). Zijn beleidsbeïnvloeding agenda richt zich op vrijwilligerswerk, civil society en sociaal ondernemerschap. 

KAREL VAN OOSTEROM

Ambassadeur in het VK namens het Koninkrijk der Nederlanden

Van Oosterom studeerde geschiedenis in Utrecht. Na zijn militaire dienst werkte hij op de Nederlandse ambassades in Canada, China en Syrië en was hij directeur-generaal Politieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Karel van Oosterom was van 2013 tot 2020 permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties in New York. Recent schreef hij het boek “Met een oranje das”, waarin hij de ervaring in de VN Veiligheidsraad beschrijft. In 2020 werd Van Oosterom benoemd tot Ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk namens het Koninkrijk der Nederlanden. 

MIKE EMAN

Oud-premier van Aruba

Mike Eman begon zijn carrière in notarieel recht en heeft van 1992 tot 2001 gewerkt als jurist en als kandidaat-notaris. Naast zijn carrière in het recht was Eman al politiek actief in de wetenschappelijk instituut van de christen-democraten van Aruba. In 2001 kwam hij op de lijst van de AVP, de Arubaanse Volkspartij en werd hij verkozen in het Arubaans parlement. Vanaf 2003 is hij voorzitter en lijsttrekker van de AVP. Hij was fractieleider en oppositieleider tot en met 2009 toen hij Premier werd. In 2013 werd hij opnieuw Premier van Aruba tot en met 2017. Hierna trad hij af bij de aantreding van een coalitie-regering waarbij de AVP de grootste partij bleef en koos voor de oppositie. Vanaf 2005 tot 2017 is Eman constant de grootste stemmentrekker op Aruba. Mike Eman staat bekend om zijn hartstochtig pleidooi, werk en visie voor een duurzame Aruba in een win-win relatie binnen het Koninkrijk. Minister President Mike Eman tekende namens het Koninkrijk der Nederlanden het Klimaatakkoord van Parijs bij de Verenigde Naties (VN). 

PATRICK VAN WEERELT

Head of Office, UNSSC Knowledge Centre for Sustainable Development 

Patrick van Weerelt begon zijn VN-carrière bij OHCHR als Human Rights Officer. Vervolgens heeft hij als Adjunct Professor gewerkt bij de American University, waar zijn focus lag op mensenrechten en ontwikkeling. Daarna heeft hij bij UNDP gewerkt, onder andere als Regional Practice Leader op het gebied van democratie in West-Afrika. Sinds 2015 is Patrick van Weerelt Head of Office bij het UNSSC Knowledge centre for Sustainable Development.

SARAH A. WESCOT_WILLIAMS

Oud-premier van Sint Maarten

Sarah Wescot-Williams begon haar politieke carrière in 1991 als lid van de eilandraad van Sint-Maarten. In 2007 werd zij leider van de Democratische Partij en won haar partij een extra zetel in de eilandraad. In 2010 werd zij tot Premier van Sint Maarten verkozen, dit bleef zij tot 2014. In 2018 fuseerde haar partij met United Peoples Party om de United Democrats te gaan heten. De nieuwe partij won de verkiezingen en in 2018-was ze voorzitter van de Staten van Sint-Maarten. Momenteel is Sarah Wescot-Williams statenlid in Sint-Maarten.

BRIGADEGENERAAL PAUL HOEFSLOOT

Directeur/Bestuurder van het Nederlands Veteranen Instituut 

Fleur de Klijne

In het jaar 2021-2022 heb ik de rol als voorzitter bij United Netherlands met veel plezier vervuld. Ik bevind mij momenteel in de eindfase van mijn studie aan de universiteit in Leiden, waarna ik verder zal gaan in de richting van de economische bestuurskunde. In mijn vrije tijd lees ik graag, verdiep ik mij veelal in internationale betrekkingen en sociaaleconomische vraagstukken en kijk ik graag documentaires. Net als veel leeftijdsgenoten houd ik van sporten, reizen en cultuur.

AMBASSADEURS

Nikkie de Jager

Visagiste en Youtube Content Creator

Zijis een van Nederlands bekendste Youtube sterren.

Nikkie de Jager is een Nederlandse visagiste uit het Noord-Brabantse Uden, die zich vooral bezighoudt met video’s over make-up en lifestyle via haar YouTube-kanaal ‘NikkieTutorials’.

In juni 2008 verdiepte ze zich in make-up en begon ze met het uploaden van instructievideo’s met verschillende technieken naar YouTube, waar ze begin 2020 zo’n 12,5 miljoen volgers heeft en haar video’s gezamenlijk meer dan 1,1 miljard keer zijn bekeken. Ze is ook actief op Instagram, Facebook en Twitter. In 2015 was een van haar video’s het begin van een social media-campagne onder de naam #ThePowerOfMakeup, waarin ze haar halve gezicht opmaakte om het verschil duidelijk te maken. Het half opmaken leidde tot veel reacties en werd nagevolgd, soms als verzet tegen negatieve maatschappelijke reacties en vooroordelen over het gebruik van make-up.

Ze deed mee in enkele televisieprogramma’s als gast. Zo was ze te zien in het televisieprogramma Wie is de Mol? in 2019. De Jager werd aangetrokken als de “online host” van het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. Zij zou online verslag doen, een YouTube-serie maken met de deelnemende artiesten en in de live-shows verschijnen. Het festival werd echter in maart dat jaar afgelast vanwege de coronapandemie. Als alternatief programma was De Jager als “online host” te zien in Eurovision: Europe Shine a Light.

In juni 2020 werd aangekondigd dat De Jager als (goodwill)ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) zal optreden, met als doel de bekendheid van de Verenigde Naties onder Nederlands publiek te vergroten. Zij spreekt zich via haar platform in toenemende mate uit over thema’s als racisme, gendergelijkheid en vrouwenrechten en zet zich als NVVN Goodwill Ambassador vooral in voor SDG 5 (Gendergelijkheid) en 10 (Ongelijkheid verminderen). In samenwerking met het Britse Beautybay brengt De Jager op 31 augustus 2020 een oogschaduw palet uit. Dit is het eerste palet sinds het palet dat ze met het make-up merk Too Faced uitbracht.

De Jager won in 2020 het jubileumseizoen van het televisieprogramma Wie is de Mol? In dit programma verscheen De Jager voor een tweede keer, nadat zij in seizoen 19 bewust voor een vertrek had gekozen.

In december 2020 werd bekendgemaakt dat er een documentaireserie over De Jager verschijnt: NikkieTutorials: Layers of Me, waarin een kijkje wordt gegeven in de ups en downs waar De Jager mee te maken heeft gehad. Van de serie, gemaakt door Linda Hakeboom, verschijnt vanaf 28 december 2020 wekelijks een aflevering op YouTube. De serie is de eerste Nederlandse YouTube Original.

Nikkie de Jager is een Nederlandse visagiste uit het Noord-Brabantse Uden, die zich vooral bezighoudt met video’s over make-up en lifestyle via haar YouTube-kanaal ‘NikkieTutorials’.

In juni 2008 verdiepte ze zich in make-up en begon ze met het uploaden van instructievideo’s met verschillende technieken naar YouTube, waar ze begin 2020 zo’n 12,5 miljoen volgers heeft en haar video’s gezamenlijk meer dan 1,1 miljard keer zijn bekeken. Ze is ook actief op Instagram, Facebook en Twitter. In 2015 was een van haar video’s het begin van een social media-campagne onder de naam #ThePowerOfMakeup, waarin ze haar halve gezicht opmaakte om het verschil duidelijk te maken. Het half opmaken leidde tot veel reacties en werd nagevolgd, soms als verzet tegen negatieve maatschappelijke reacties en vooroordelen over het gebruik van make-up.

Ze deed mee in enkele televisieprogramma’s als gast. Zo was ze te zien in het televisieprogramma Wie is de Mol? in 2019. De Jager werd aangetrokken als de “online host” van het Eurovisiesongfestival 2020 in Rotterdam. Zij zou online verslag doen, een YouTube-serie maken met de deelnemende artiesten en in de live-shows verschijnen. Het festival werd echter in maart dat jaar afgelast vanwege de coronapandemie. Als alternatief programma was De Jager als “online host” te zien in Eurovision: Europe Shine a Light.

In juni 2020 werd aangekondigd dat De Jager als (goodwill)ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) zal optreden, met als doel de bekendheid van de Verenigde Naties onder Nederlands publiek te vergroten. Zij spreekt zich via haar platform in toenemende mate uit over thema’s als racisme, gendergelijkheid en vrouwenrechten en zet zich als NVVN Goodwill Ambassador vooral in voor SDG 5 (Gendergelijkheid) en 10 (Ongelijkheid verminderen). In samenwerking met het Britse Beautybay brengt De Jager op 31 augustus 2020 een oogschaduw palet uit. Dit is het eerste palet sinds het palet dat ze met het make-up merk Too Faced uitbracht.

De Jager won in 2020 het jubileumseizoen van het televisieprogramma Wie is de Mol? In dit programma verscheen De Jager voor een tweede keer, nadat zij in seizoen 19 bewust voor een vertrek had gekozen.

In december 2020 werd bekendgemaakt dat er een documentaireserie over De Jager verschijnt: NikkieTutorials: Layers of Me, waarin een kijkje wordt gegeven in de ups en downs waar De Jager mee te maken heeft gehad. Van de serie, gemaakt door Linda Hakeboom, verschijnt vanaf 28 december 2020 wekelijks een aflevering op YouTube. De serie is de eerste Nederlandse YouTube Original.

Sharon Pieksma

Miss Netherlands 2019

Sharon Pieksma is model en Miss Nederland 2019. 

Sharon is 25 jaar en geboren in Rotterdam. Ze heeft meegedaan aan verschillende televisieprogramma’s zoals Sterren Springen, Holland’s Next topmodel, I Can Make You A Super Model en Mensenkennis.

Na haar deelname aan Holland’s Next topmodel ging haar carrière als model als een speer. Ze heeft in verschillende steden gewerkt zoals in New York, Kaapstad, Miami, Los Angeles, Istanbul, Milan en Parijs.

Omdat Sharon op veel plekken is geweest in de wereld heeft ze een grote passie voor muziek ontwikkeld. Na haar optreden als DJ op het Burning Man Festival in de Verenigde Staten is Sharon ook een internationale DJ geworden en reist ze naar plekken zoals Mexico, Brazillie en Italië en draait ze op de Fashion Weeks van Parijs en New York en verschillende muziekfestivals over de hele wereld.

Sharon heeft van jongs af aan een hele grote liefde voor de natuur en dieren. Hiernaast heeft ze altijd het gevoel gehad dat ze iets terug moet doen voor onze planeet. Door haar reizen heeft ze veel stranden gezien en daar kwam ze één groot probleem tegen: plastic. Sharon zag het probleem steeds groter worden en ze dacht: ”dit kan zo niet langer”.

Om deze reden heeft Sharon op het platform van Miss Nederland plasticvervuiling aan de kaak gesteld. Ook streed ze tijdens de Miss Universe Verkiezing voor dit thema. Haar inzet werd beloond met veel media-aandacht voor het probleem.

Momenteel is Sharon bezig om als influencer en DJ het probleem nog meer onder het voetlicht te brengen om zo positieve verandering af te dwingen. Zo heeft Sharon verschillende “Beach Clean Ups” georganiseerd. Ook gaat Sharon naar scholen om jonge kinderen informatie te geven over plasticvervuiling en ze organiseert leuke activiteiten zoals plastic opvissen uit kanalen in de buurt! Ook is Sharon ambassadeur voor verschillende organisaties zoals de NVVN, Oceanic Global, Bye Bye Plastic en de Ocean Clean up.

Sharon is 25 jaar en geboren in Rotterdam. Ze heeft meegedaan aan verschillende televisieprogramma’s zoals Sterren Springen, Holland’s Next topmodel, I Can Make You A Super Model en Mensenkennis.

Na haar deelname aan Holland’s Next topmodel ging haar carrière als model als een speer. Ze heeft in verschillende steden gewerkt zoals in New York, Kaapstad, Miami, Los Angeles, Istanbul, Milan en Parijs.

Omdat Sharon op veel plekken is geweest in de wereld heeft ze een grote passie voor muziek ontwikkeld. Na haar optreden als DJ op het Burning Man Festival in de Verenigde Staten is Sharon ook een internationale DJ geworden en reist ze naar plekken zoals Mexico, Brazillie en Italië en draait ze op de Fashion Weeks van Parijs en New York en verschillende muziekfestivals over de hele wereld.

Sharon heeft van jongs af aan een hele grote liefde voor de natuur en dieren. Hiernaast heeft ze altijd het gevoel gehad dat ze iets terug moet doen voor onze planeet. Door haar reizen heeft ze veel stranden gezien en daar kwam ze één groot probleem tegen: plastic. Sharon zag het probleem steeds groter worden en ze dacht: ”dit kan zo niet langer”.

Om deze reden heeft Sharon op het platform van Miss Nederland plasticvervuiling aan de kaak gesteld. Ook streed ze tijdens de Miss Universe Verkiezing voor dit thema. Haar inzet werd beloond met veel media-aandacht voor het probleem.

Momenteel is Sharon bezig om als influencer en DJ het probleem nog meer onder het voetlicht te brengen om zo positieve verandering af te dwingen. Zo heeft Sharon verschillende “Beach Clean Ups” georganiseerd. Ook gaat Sharon naar scholen om jonge kinderen informatie te geven over plasticvervuiling en ze organiseert leuke activiteiten zoals plastic opvissen uit kanalen in de buurt! Ook is Sharon ambassadeur voor verschillende organisaties zoals de NVVN, Oceanic Global, Bye Bye Plastic en de Ocean Clean up.

Tanja Jess

Actress and Presenter

Tanja Jess is an actress, presenter and all-round media maker.

De Verenigde Naties vieren in 2020 hun 75-jarige verjaardag. Ze speelt een belangrijke rol als het gaat om mensenrechten, gezondheid van meisjes en vrouwen en de zorg voor iedereen. De VN heeft een hele belangrijke agenda opgezet die in 2030 moet zijn uitgevoerd.

De 17 doelen van die agenda gaan eigenlijk over alles wat in een samenleving goed moet zijn geregeld. Alle landen hebben ervoor getekend en hebben zich verplicht ermee aan de slag te gaan. Dat geldt dus ook voor Nederland. Dus ook Nederland moet actief aan de bak om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land gelijke kansen en rechten heeft, en op volledige acceptatie kan rekenen!

Gezondheid van meisjes en vrouwen is voor mij een ontzettend belangrijk thema. Toen ik destijds ambassadeur was voor Cordaid Memisa heb ik in ontwikkelingslanden gezien wat het betekent als je geen toegang hebt tot goede gezondheidszorg. In veel landen lopen zwangere vrouwen enorme risico’s omdat er gewoon geen fatsoenlijke kliniek op een redelijke afstand is; of er is een kliniekje, maar er is geen dokter. Ik heb dat daar een aantal keren enorm mis zien gaan en dat zal me altijd bijblijven.

Ook in Nederland is het verschrikkelijk belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de specifieke gezondheidsproblemen die vrouwen hebben. Voor mij was het schokkend om te horen dat de kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen nog enorm achter loopt omdat onderzoek naar deze ziekten in het verleden alleen gericht was op mannen. Vrouwen blijken hele andere symptomen te hebben. Maar die symptomen worden dus vaak nog niet op tijd herkend. In 2019, jawel! Dat is o.a. de reden waarom ik tegenwoordig ambassadeur ben voor de Hartstichting.

Een taboeonderwerp waar nog veel te weinig aandacht aan besteed wordt, is de overgang. Ik ken vrouwen die 10 jaar klachten hebben en met een kluitje in het riet worden weggestuurd. Dat moet en kan anders!

Een thema dat me ook enorm raakt, is de intolerantie die nog steeds bestaat rondom de LGBTQ gemeenschap. Er is nog steeds sprake van veel onbegrip en zelfs geweld tegen deze groep. Ook in Nederland. Vooral transgenders worden vaak nog niet geaccepteerd. Het hebben van genderdysforie is al ingewikkeld genoeg. Een tolerante en omarmende omgeving is dan onmisbaar!

Allemaal thema’s waar ik pal voor sta! Als je naar de wereld kijkt, is het duidelijk hoe vreselijk belangrijk het is dat landen samenwerken om overal de rechten van iedereen te waarborgen, heel uitdrukkelijk ook die van meisjes, vrouwen, minderheden en iedereen die een beetje ‘anders’ is.

Lavinia Meijer

Harpiste

Lavinia Meijer (1983) is een van de meest veelzijdige harpisten van deze tijd.

Na haar debuut in Carnegie Hall in New York in 2007 wordt ze regelmatig uitgenodigd om als soliste op te treden in Europa, Azië en Amerika. Ze werkte samen met bekende componisten als Philip Glass (Koyaanisqatsi, the Hours) en Ludovico Einaudi (Intouchables, Black Swan) en deelde met hen het podium, alsook met de legendarische Iggy Pop.

Lavinia geniet wereldwijde faam. Haar albums worden wereldwijd uitgebracht (Channel Classics, Sony Classics) en zijn bekroond met een Edison Award en een gouden-en platina-status. Lavinia is tevens ambassadeur van Save a Child’s Heart en betrokken bij het werk van WarChild en de Voedselbanken.

Over haar ambassadeurschap zegt Lavinia:

“Voor volgend jaar waarbij de Verenigde Naties het bestaan van 75 jaar Internationaal Gerechtshof in Den Haag vieren, ben ik betrokken bij de muzikale invulling. De kracht van muziek is van ongekende waarde, het verbindt over grenzen heen. Dit bracht me op het idee om in deze Corona crisistijd een muzikale campagne te starten; Het vredeslied van Charles Grelinger, speciaal geschreven voor de oprichting van het Vredespaleis, wordt gedeeld met alle musici over de hele wereld om er een eigen variatie op te maken. Deze bundeling van variaties op één thema staat symbool voor de verbinding tussen mensen, volkeren, landen en culturen. Kijk voor meer informatie op Instagram @unitedmusic75 en doe mee!

Dit is een van de voorbeelden waarbij ik hoop van betekenis te kunnen zijn om het werk van de Verenigde Naties op een positieve manier uit te kunnen dragen, waarbij het gigantische netwerk en bezigheden van de VN extra worden belicht. De 17 doelen van de SDGs spreken me allemaal aan; armoede bestrijding, educatie, gelijkwaardigheid, het zijn allemaal levensbehoeftes die noodzakelijk zijn voor verdere ontwikkeling”.

Bo Kramer

Vroeger als jong meisje had ik maar één droom; profvoetbalster worden.

.

Niet wetende wat mij te wachten stond was ik ervan overtuigd dat deze droom zou uitkomen. Nu, 14 jaar later mag ik mezelf met trots regerend Europees-, regerend Wereld- én regerend Paralympische kampioen noemen.

Niet als voetbalster, maar als rolstoelbasketbalster. Op mijn 11de heb ik een vorm van botkanker gehad in mijn rechter scheenbeen waardoor mijn droom om profvoetbalster te worden uit één spatte. Dit zorgde in eerste instantie voor pure paniek, maar leidde uiteindelijk tot extra motivatie om alles uit het leven te halen wat erin zit. Dromen werden aangepast en met een kleine omweg heb ik meer bereikt dan dat ik ooit heb durven dromen. Mijn nieuwe levensmotto: “You don’t need a hero, it’s time to make your own”.

Ik word de held van mijn eigen leven, maar ben ervan overtuigd dat met het najagen van je dromen iédereen de held van zijn eigen leven kan worden. Dit begint in mijn ogen bij het vertrouwen in eigen kunnen. Vanuit dit oogpunt zou ik mij graag willen inzetten als goodwill ambassador om de zelfredzaamheid bij vrouwen en meisjes te stimuleren. Het ultieme doel; het bereiken van gelijkheid en empowerment voor deze doelgroep.

Daarnaast zou ik vanuit mijn eigen ervaring binnen de paralympische sportwereld het gesprek aan willen gaan omtrent de inclusiviteit van mensen met een handicap. Het verminderen van ongelijkheid. Ofwel, een inclusieve maatschappij, waarin iedereen kan participeren, waarbij iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten. Inclusiviteit in de breedste zin van het woord wekt mijn interesse.

Samen met de NVVN hoop ik het gedachtengoed van de VN en de SDG’s in Nederland te verspreiden onder een breder publiek. Vooral wil ik mijzelf gaan inzetten voor de volgende SDGs; SDG 4, SDG5 en SDG10 en dan specifiek voor de volgende SDG-targets:

4.5 Tegen 2030 gender ongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties.

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

5.c Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de zelfredzaamheid van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus.

10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

Herman van Veen

Muzikant, Schrijver en Schilder

Herman van Veen is een van Nederlands bekendste artiesten.

Herman van Veen (1945) groeide op in Utrecht waar hij ook het conservatorium bezocht. In 1965 maakte hij zijn theaterdebuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’ (Niemands knecht, niemands baas). Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. Van zijn hand verschenen tot op de dag van vandaag meer dan honderdtachtig cd’s, een tachtigtal boekenen zo’n vijfhonderd schilderijen. Voor zowel zijn artistiek werk als zijn inzet voor projecten ten behoeve van vrede, veiligheid en verbondenheid is hij talloze malen onderscheiden. Zo is hij onder andere drager van het Verdienstkreuz am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Heeft een Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. Herman is vader van vier kinderen en stiefvader van de weeseend Alfred Jodocus Kwak. Grootvader is hij van drie kleinkinderen.

Brenda Muste

Miss World Nederland 2019

Zij is in juli 2019 gekroond tot Miss World Nederland. Ze doet een studie Commerciële Economie en begon al vroeg met modellenwerk.

Over haar ambassadeurschap zegt Brenda:

“Mijn persoonlijke missie verhoudt zich tot het creëren van leefbaarheid voor alle mensen. Tijdens mijn recente vrijwilligerswerk in Peru heb ik aandacht gecreëerd voor schoon water en sanitair, voor beter onderwijs en meer toeristisch inkomen om zo honger en armoede te bestrijden. Er is zoveel in deze wereld waar aan gewerkt kan worden voor een beter milieu, levenskwaliteit en economie. One step at a time kunnen we allemaal verandering creëren. Die kracht zit in ons allen en door het verenigen van mensen, organisaties, bedrijven en regeringen kunnen we mondiaal partnerschap bereiken. Binnen Nederland heb ik mij hard gemaakt voor een goed welzijn voor ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en heb ik mij ingezet tegen pesten. Dit is een begin voor het creëren van leefbaarheid voor iedereen. Ik ben ontzettend trots om ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties te zijn rondom de viering van VN 75 en om mij in te zetten voor alle sociale en maatschappelijke kwesties binnen onze samenleving”.

Ina Adema

Commissaris van de Koning

Juist in deze tijd wordt nog eens duidelijk hoe belangrijk internationaal overleg en samenwerking is.

Of het nu gaat om de bestrijding van de uitbraak van corona, de effecten van klimaatverandering, natuurrampen of het beslechten van conflicten. Denk ook aan de bestrijding van armoede, bevorderen van gezondheid en economische ontwikkeling. Daarbij geldt de spreuk ‘think global, act local’. De VN hebben in de afgelopen 75 jaar het belang van internationale samenwerking meer dan bewezen.

Foto: Ilse Wolf

Lucas Bolsius

Burgemeester Amersfoort

Lucas Bolsius is sinds 31 augustus 2010 burgemeester van Amersfoort. Hiervoor was hij acht jaar wethouder in Rotterdam.

Over zijn ambassadeurschap zegt Lucas:

Wij leven in Nederland en andere delen van de wereld nu 75 jaar in vrijheid en vieren dit volop. De VN is 75 jaar geleden opgericht en speelt een belangrijke rol in het bewaken van die vrijheid wereldwijd.

In 1994 heb ik drie maanden gewerkt in een vluchtelingenkamp in het grensgebied van Rwanda met Zaïre. Van dichtbij heb ik gezien hoe belangrijk de rol van bijvoorbeeld Unicef was voor kinderen. De VN kan het verschil maken in een mensenleven. Als jongerenvertegenwoordiger van Nederland bij de VN (1984) zag ik in New York hoe de Veiligheidsraad internationale conflicten besprak. Al deze ervaringen stimuleren mij om nu het belang van de VN uit te dragen.

Lucien Spee

Managing Director Gay Pride

Lucien Spee is Managing Director van Stichting Gay Pride. Hij organiseerde al meerdere edities van een van ’s lands bekendste evenementen.

Na het ontbreken in haar millenniumdoelstellingen heeft de VN het verminderen van discriminatie wel opgenomen in de 2030 duurzaamheidsdoelstellingen. Weliswaar niet expliciet maar wel als onderdeel van haar doelstelling tot het verminderen van ongelijkheid, SDG10. Nederland heeft de komende drie jaar weer een zetel in de mensenrechtenraad en ik hoop van harte dat wij in die tijd kunnen zorgen dat er met volle kracht aan gewerkt wordt.

Onze koning verwoorde het mooi in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: “Het Koninkrijk der Nederlanden is blij dat op steeds meer plaatsen in de wereld de gelijke rechten van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere minderheidsgroepen worden benoemd in de wet. Wij hopen dat die ontwikkeling zich voortzet. Maar uiteindelijk is het de praktijk die telt. De strijd tegen openlijke en verborgen discriminatie moet doorgaan op alle continenten.”

Er is wereldwijd nog veel werk aan de winkel, maar ook in Nederland is er nog veel terrein te winnen. Ook hier beleven wij LHBT’s nog regelmatig pijnlijke momenten. Dagelijks vinden er incidenten plaats waarbij wij agressief en beledigend worden behandeld door mensen die de waarde van diversiteit niet lijken te zien en niet willen accepteren dat je in ons land mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Dat doet pijn maar we gaan door en volgend jaar vieren we de 25ste editie van onze Pride tegelijk met de viering van 75 jaar Verenigde Naties.

Leo Lucassen

Hoogleraar Geschiedenis (UL)

Leo Lucassen is hoogleraar en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

In een periode van toenemende sociale en economische ongelijkheid, klimaatproblemen en opkomend racisme ziet hij een nieuwe nadruk op gedeelde fundamentele mensenrechten van cruciaal belang.

Jan Rotmans

Hoogleraar Transities (EUR)

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper.

Prof. Rotmans is een van ’s lands bekendste wetenschappers op het gebied van duurzaamheid, en heeft ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties op zijn naam staan.

Na zijn promotieonderzoek en zijn werk bij RIVM werd hij in 1997 professor bij de Universiteit van Maastricht (ICIS: International Centre for Integrative Studies). In september 2004 heeft hij het onderzoeksinstituut DRIFT opgericht: Dutch Research Institute For Transitions. Daarmee werd hij professor in transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Hij wil een weg banen naar een duurzame samenleving. Daarvoor is een ingrijpende omslag, een

transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen van hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio, of sector gaat.

Om Nederland duurzamer te maken heeft hij in 2007 de stichting Urgenda opgericht samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in een nieuwe beweging.

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.

Leila Prnjavorac

Presentator, Vrijheidsambassadeur

Spreker, dagvoorzitter en Vrijheidsambassadeur. Ze zet zich o.a. in voor jongeren en 75 jaar vrijheid.

Leila weet hoe kostbaar vrijheid is en hoe je het zomaar kunt verliezen. 9 jaar was ze toen de oorlog uitbrak in Bosnië-Herzegovina (voormalig Joegoslavië.). Het Servische leger veroverde haar woonplaats Doboj. Bosniërs en Serviërs hadden daar altijd vreedzaam samengewoond. Opeens werd de stad etnisch gezuiverd. Met haar ouders en broertje sloeg ze op de vlucht. Als Bosnisch gezin was hun leven in gevaar. Dankzij de hulp van Servische en Bosnische vrienden kwamen ze uiteindelijk in Nederland terecht. ‘Die oorlog was heel onwerkelijk. Mijn ouders konden niet geloven dat dit in hun land kon gebeuren.

’Nu is Leila een van de Haagse Vrijheidsambassadeurs die jongeren wil betrekken bij de viering van 75 jaar vrijheid en het werk van de Verenigde Naties. ‘De generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt steeds ouder. Onze corrigerende generatie! Dat zijn de mensen die uit eigen ervaring kunnen zeggen wanneer het de verkeerde kant op gaat. Het is belangrijk dat we onze en hun verhalen blijven vertellen. Na de Tweede Wereldoorlog zei iedereen: dit nooit meer. Maar in 1995 was er opnieuw een genocide in Europa, in Srebrenica. Hier heeft hopelijk de wereld van geleerd!

“Vrijheid is ons meest kostbaarste goed! Het is ontastbaar als de liefde, maar van de allergrootste waarde! Het geeft ons de ruimte onze vleugels uit te slaan en om onszelf en ons mooie land te kunnen dienen! Het is een voorrecht om als gelijkwaardigen met elkaar te kunnen leven. Liefde en vrede zijn onze brug naar al het andere.”

Ben Lachhab

Maatschappelijk ondernemer

Ben Lachhab is sociaal ondernemer en oprichter van de Participatiekeuken. 

Ben Lachhab werkzaam sinds begin 2007 bij een maatschappelijke organisatie met als doel eenzaamheid tegen te gaan en ik ben voor de volle 100% daarvoor gegaan en heb mijzelf weten overbodig te maken waardoor ik de ruimte heb gekregen om een stap verder te kunnen in de ontwikkelingen. Zo ben ik 5 jaar geleden al op eigen initiatief gestart met de mogelijkheden te verkennen hoe ik mijn kracht en energie nog beter in kan zetten om mee te helpen de wereld een stuk mooier en vrediger te maken.
Idee van de participatie keuken was geboren en door de Corona en de actie 100000 maaltijden ben ik met dank aan de vele vrijwilligers en partners het concept verder op de kaart aan het zetten.
De wens is dat de participatie Keuken binnen nu en 5 jaar in heel Nederland actief is en hopelijk over 10 jaar ook over heel de wereld.
Veerkracht in de samenleving dat is mijn droom en samen met u en alle andere mooie mensen op deze wereld gaan we de Veerkracht met de dag in de samenleving versterken.

Missie:
– De Participatie Keuken gelooft dat ieder mens van toegevoegde waarde is. En dat het delen en vermenigvuldigen van deze waarden mensen meer regie geeft over hun eigen leven.De Participatie – – Keuken staat voor het vergroten van de collectieve maatschappelijke veerkracht door mensen actief te laten deelnemen aan lokale initiatieven

Visie:
Binnen 10 jaar is de collectieve maatschappelijke veerkracht verdubbeld doordat er actief deelgenomen wordt aan de (maaltijd) activiteiten en evenementen van/via de Participatie Keuken
Dit doen we aan de hand van drie pijlers:

1. Educatie

2. Stimulatie

3. Participatie

Roy Kramer

Chef-Kok

Op jonge leeftijd maakte hij faam door zijn fantastische gerechten en aandacht voor duurzaamheid en no-waste.

Over zijn ambassadeurschap zegt Roy:

Persoonlijk vind ik dat we hedendaags het respect naar eten toe zijn verloren aan de drukte en haast van onze samenleving.

Als kok heb ik meegemaakt hoeveel eten er wordt weggegooid omdat het niet aan de “normen” voldoet. Een groente waar bijvoorbeeld insecten aan hebben geknaagd wordt gezien als vies. Ik zet hier mijn vraagtekens bij.  Als ik zelf iets verbouw of iets uit de natuur pluk dan is het precies hetzelfde. Ik vind dat groente die visueel “perfect” zijn vies zijn.

Als een insect, een muisje of vogels niet aan die groente willen knagen omdat er chemische troep op zit, waarom zouden wij dat dan wel willen?

“Wabi-Sabi” : de schoonheid van imperfectie.

Ik kan me ook ergeren aan luiheid, wanneer mensen eten weggooien zodat ze er zelf niets meer aan hoeven te doen.

Zelf koken wij op hoog niveau maar ik heb nog nooit in een keuken gezien dat bijvoorbeeld wagyu vlees of kaviaar zomaar de prullenbak in ging. Waarom wordt er elders in de horeca en thuis dan zoveel goedkopere spullen weggegooid? Wie zijn wij om te bepalen dat iets wat meer geld kost meer respect verdient?

Bij restaurant Silver in Lelystad hebben we een keuken opgezet waar de proberen 0% waste te hebben, denk hier aan bereidingen zoals een jus maken van uienschillen en andere groenteafval, wat we met de luchtcirculatie naar vlees laten smaken, tot het destilleren van kookvocht van biet en dit op smaak maken met klokhuizen van een appel.

En ja, wij koken ook met de dure producten, maar deze krijgen niet meer aandacht dan andere producten omdat ze een ander prijskaartje hebben. Ik geloof dat in het geval van groente, vlees of vis er een organisme voor ons is gestorven, en daar moet je respect voor betonen en het dankbaar zijn.

Alle SDG’s spreken me aan maar ik ben vooral bezig met  de doelen 2,3,12,13,14,15

Hajar Yagkoubi

VN Jongerenvertegenwoordiger

Hajar Yagkoubi (21) is VN Jongerenvertegenwoordiger en studeert International Business Administration.

Over haar ambassadeurschap zegt Hajar:

Als jongere generatie gaan wij de consequenties van de beslissingen die vandaag de dag worden genomen het langste meemaken. Dit maakt ons een van de grootste stakeholders in de discussies die nu worden gevoerd over Gelijkheid, Vrede, Duurzaamheid en Veiligheid.

Als VN Jongerenvertegenwoordiger heb afgelopen anderhalf jaar bij de VN mogen rondlopen en spreken en heb ik kunnen zien hoe mooi het is dat de organisatie zich zo hard maakt voor deze thema’s en een betere wereld.
 
Toch hoor ik vaak tijdens gastlessen dat jongeren niet helemaal duidelijk weten wat de VN doet of wat de SDGs zijn. Ik denk dat de VN veel voor ons kan betekenen, maar wij als jongeren ook voor de VN. Daarom is het belangrijk dat we elkaar beter weten te vinden. Ik hoor namelijk ook keer op keer in de gastlessen hier in Nederland hoe geëngageerd jongeren zijn over het hebben van een betere, duurzame, veilige wereld. Als ik bij de VN rondloop kan het soms nog eens ogen als een stoffige organisatie met vooral oudere mensen die er rond lopen. Als we dit kunnen omgooien, de VN aantrekkelijker maken voor jongeren en hen hierin betrekken dan kunnen we samen bergen verzetten!

Want wat we vooral niet mogen vergeten is dat we de aarde niet erven van onze voorouders, maar haar lenen van onze kinderen. Laten we die toekomst, de volgende 75 jaar VN, dan samen inrichten.

Elian Yahye

Journalist

Elian Yahye (22) was VN Jongerenvertegenwoordiger  van 2016 tot 2018. Tegenwoordig is hij journalist.

Tijdens zijn mandaat richtte hij zich op thema’s zoals vrede & veiligheid en de rechten van vluchtelingen. Op basis van de gesprekken die hij voerde met jongeren in Nederland en het buitenland merkte hij al snel dat problemen zoals radicalisering en de vluchtelingencrisis niet los te zien zijn van tal van andere thema’s: van onderwijs tot gezondheidszorg.

Dit is waarom de VN en de SDG-agenda volgens hem belangrijk zijn: er is een aanpak nodig om de problemen op te lossen die landsgrenzen overstijgen, en die de meest kwetsbare mensen het hardst raken. Alleen zijn de de SDG’s in Nederland alleen nog vrij onbekend, en ‘VN-taal’ is vaak nog vrij abstract, zeker voor jongeren. Daar moet de komende tijd verandering in gaan komen. Elian is nu actief als freelance journalist en focust zich op jongeren en internationale thema’s. Met het schrijven van verhalen wil hij proberen complexe onderwerpen begrijpelijk te maken, maar ook laten zien hoe jongeren wereldwijd belangrijke oplossingen bieden voor de uitdagingen waar we nu voor staan.

Mert Kumru

VN Jongerenvertegenwoordiger

Mert Kumru is 22 jaar oud en studeert rechten. Op dit moment is hij één van de VN jongerenvertegenwoordigers Mensenrechten & Veiligheid.

Deze unieke positie brengt hem in contact met duizenden jongeren in zowel Nederland en over de hele wereld. Het werk van een jongerenvertegenwoordiger is net als de Sustainable Development Goals erg veelzijdig en daardoor ook veelomvattend. Naast het bezoeken van conferenties, paneldiscussies en of andere onderhandelingen is hun kracht vooral direct het gesprek aangaan met hun eigen generatie. Wat speelt er in hun dagelijkse levens en waar willen zij zich voor inzetten? Mert: “Het is heel makkelijk om vanaf de zijlijn toe te kijken en kritiek te geven, maar het is juist de uitdaging om met z’n allen samen te werken om internationale problemen op te lossen. De VN bestaat nu al 75 jaar en voor heel veel mensen is het nog steeds een stoffige plek ver van hun eigen belevingswereld, aan ons als jongerenvertegenwoordigers de taak om dat beeld voor toekomstige generaties te veranderen. Nog te vaak worden wij jonge mensen weggezet als ongeïnteresseerd en of te idealistisch, maar ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voor dat onze collectieve dromen realiteit zullen worden.”

Jahkini Bisselink

VN Jongerenvertegenwoordiger

Jahkini is 20 jaar oud en studente aan de Universiteit Utrecht en (oud) Jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Vanuit haar rol als Jongerenvertegenwoordiger spreekt ze elk jaar duizenden jongeren.

 Bij al deze consultaties vallen twee dingen op: de meeste jongeren zijn niet bekend met de sustainable development goals van de Verenigde Naties en veel jongeren zijn van mening dat er aan SDGs zoals het doel klimaatactie meer gedaan moet worden.

Dit is waarom de VN en de SDG-agenda volgens hem belangrijk zijn: er is een aanpak nodig om de problemen op te lossen die landsgrenzen overstijgen, en die de meest kwetsbare mensen het hardst raken. Alleen zijn de de SDG’s in Nederland alleen nog vrij onbekend, en ‘VN-taal’ is vaak nog vrij abstract, zeker voor jongeren. Daar moet de komende tijd verandering in gaan komen. Elian is nu actief als freelance journalist en focust zich op jongeren en internationale thema’s. Met het schrijven van verhalen wil hij proberen complexe onderwerpen begrijpelijk te maken, maar ook laten zien hoe jongeren wereldwijd belangrijke oplossingen bieden voor de uitdagingen waar we nu voor staan.

Rick Brink

Rick is overleden op 11 mei 2024

Ik ben Rick Brink, geboren in 1985 in Hardenberg. Als kind met een beperking ging ik naar de basisschool om de hoek. Ik was volop onderdeel van mijn buurt en had vriendjes in de wijk. 

Op jonge leeftijd leerde ik al dat mijn rolstoel slechts een hulpmiddel is. Deze normale jeugd heeft me gevormd tot wie ik ben. Ik heb geleerd te kijken naar mijn talenten en zet die in.
Ik studeerde bedrijfsadministratie en Management, Economie en Recht en ging de zakelijke dienstverlening in. Daarnaast vond ik mijn passie in de plaatselijke politiek. Ik was gemeenteraadslid en later fractievoorzitter. Als voorzitter van de inclusiewerkgroep in Hardenberg zette ik me met succes in om mijn woonomgeving op de kaart te zetten als Meest toegankelijke gemeente van Nederland.
In 2019 won ik een baan als Minister van Gehandicaptenzaken bij KRO-NCRV. In die functie was ik de belangenbehartiger voor de circa twee miljoen mensen met een beperking. Ik zette me in voor alle generaties die in dit land moeten leven met een beperking (kinderen, studenten, ouderen) en voor alle mensen met een beperking (verstandelijk, fysiek, visueel, auditief).
Die ervaring komt heel goed van pas in mijn werk als adviseur en ondernemer. Begin 2021 startte ik Rick Brink Advies en sindsdien ondersteun ik overheden en organisaties bij hun inclusievraagstukken.
Ook ben ik sinds 2021 directeur belangenbehartiging bij SWOM, Stichting Studeren & Werken Op Maat. Deze stichting helpt hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking op weg naar een succesvolle toekomst.
Vanuit mijn kantoor in Zwolle zet ik me in om inclusie iets van ons allemaal te maken en om de regels die overheden stellen beter te laten aansluiten op de belevingswereld van mensen met een beperking.
Na mijn werkdag rijd ik terug naar Hardenberg. Daar wachten mijn familie en vrienden. Ik ben graag onder de mensen en sta midden in het leven.

Nita Bouwman

Ambassador Inclusion & Diversity 

Als ambassadeur Inclusie & Diversiteit van NVVN sta ik op voor de rechten van alle burgers met een beperking. En voor alle burgers met diversiteit, alle zieke burgers en alle arme burgers. Dit doe ik omdat het belangrijk is dat iedereen eerlijk, gelijkwaardig en rechtvaardig behandeld, geaccepteerd en gerespecteerd moet worden. En hiernaast dat iedereen ook gelijke kansen moet kunnen krijgen en deze kansen moeten kunnen verdienen. Mijn aandachtspunten zijn vooral gericht op zorg, (politieke) aandacht en veiligheid voor de genoemde bevolkingsgroepen. Ook vertegenwoordig, verbind, behartig en versterk ik samen met vele inclusie organisaties, werkgroepen en projecten het VN – Verdrag handicap aan welke ik verbonden ben. Ook de politieke participatie, politieke ambtsdragers met een beperking, burgerparticipatie, uitkeringsgerechtigden en het sociaal – domein staan bij mij hoog in het vaandel. Dit ga ik niet alleen doen, dit gaan we samen doen, want samen staan we sterker. Inclusie en diversiteit zijn niet alleen nodig in Nederland maar ook in Europa en in de rest van de wereld. En daarom zeg ik dit voor iedereen die op deze wereld leeft. Wij zijn gelijk geschapen en wij hebben evenveel rechten om mee te doen. Om te kunnen meepraten en om zelf zaken te kunnen bepalen. Daarom is het juist nu tijd voor een inclusieve verandering, een revolutionaire verandering. Dit omdat het hard nodig is. Want wij leven al lang genoeg in quarantaine buiten de Coronapandemie om, ook moeten burgers met een mentale of lichamelijke beperking zich steeds hard bewijzen of enorm hun best doen om er bij te horen. En dit word alleen maar erger. Daarom sta ik op met een trouw, nederig, inclusief en diversiteitshart om te laten zien dat alleen het onmogelijke nog nooit bewezen is. “Wij alle burgers met een beperking, met een diversiteit, alle zieke burgers en alle arme burgers zijn nederige burgers die geen perfectie bezitten, maar niemand is perfect”. Wij zijn burgers die net als andere burgers binnen onze gemeente, provincie, Nederland, Europa en de rest van onze wereld, een inclusieve & diverse droom bezitten. Hiervan kan en mag iedere burger met of zonder een beperking, en mogen burgers met een diversiteit en alle zieke burgers dromen. Misschien is dit een droom die hopelijk wel maar waarschijnlijk nooit uit zal komen. Een inclusieve en diverse droom dat iedere burger mag meedoen. Dit voor een toekomst waarin wij met alle burgers naar een wereld met vrede, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid zullen leven. De wens voor iedere burger is: “samen bouwen aan een eerlijke, rechtvaardige, gelijkwaardige en inclusieve diverse droom” en dat we dit kunnen en zullen naleven. “Alle burgers met of zonder een beperking, alle burgers met een diversiteit, alle zieken burgers en alle arme burgers zijn gelijk geschapen”. Een inclusieve en diverse droom is dat deze bevolkingsgroepen voor een toekomst zullen gaan, waar in ons land in Europa en in de rest van onze wereld alle burgers dus ook burgers met een beperking, alle burgers met een diversiteit, alle zieke burgers en alle arme burgers gezamenlijk aan één tafel zullen schuiven. De tafel van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en van rechtvaardigheid. En dat wij allemaal één taal zullen spreken; de taal van duidelijkheid van respect en van eenvoud. Een taal die elke burger zal begrijpen. Een inclusieve en diverse droom. En dat binnen ons land, Europa en de rest van onze wereld, waar burgers die het gevoel hebben dat zij verstikt worden door onrecht, ongelijkheid of ongeloof nu inclusiviteit op hun pad gaan meemaken. En waarbij ook de politieke wereld hen serieus neemt. Deze samenleving willen wij graag veranderen in een oase van tevredenheid, vrijheid, eerlijkheid, gerechtigheid en gelijkheid, ook voor alle vrouwen en kinderen met een beperking, alle zieke vrouwen en kinderen en alle arme vrouwen en kinderen. Een inclusieve en diversiteits droom, die uit gaat komen in onze toekomst waarbij de diverse burgers in een inclusieve wereld zullen leven. En waarin men niet langer beoordeeld zal worden op het gebied van; intelligentie niveau (hoog of laag), op het aantal behaalde titels; trofeeën; lintjes en diploma’s. Op wel of geen (werk) ervaring; mening, uiterlijk, geloof, zijn of haar verleden, geslacht, afkomst, ziekten, armoede of op hun beperking. Maar dat wij allen beoordeeld zullen worden naar de waarde van ieders kwaliteiten en karakter in een nieuwe inclusieve en diverse wereld. Wij wensen deze verandering waarbij wij willen geloven dat wij in de toekomst vele nieuwe kansen kunnen ontwikkelen als bijvoorbeeld een rol in de politieke wereld. Dat ook wij recht kunnen hebben om een politieke ambtelijke functie te willen en te kunnen uitvoeren! Deze inclusieve en diverse droom is geen seconde, minuut, geen uur, geen dag, geen week, geen maand, geen jaar en ook geen 50 jaar, maar deze droom is de rest van ons leven zolang burgerschap bestaat geldig! Dit is een inclusieve en diverse droom waar iedere burger met of zonder een beperking, alle burgers met een diversiteit, alle zieke burgers en alle arme burgers op onze wereld van dromen!

OUD RvA LEDEN

Vanwege een aantal (jaarlijks) overgedragen functies heeft de NVVN een aantal leden van de Raad van Advies vervangen zien worden door de jaren heen. Alhoewel zij niet langer deel uitmaken van de Raad van Advies, willen wij hen op deze plek een bijzondere vernoeming geven vanwege hun inzet voor de organisatie.

LAUREN MAK

President United Netherlands

Sharon is 25 jaar en geboren in Rotterdam. Ze heeft meegedaan aan verschillende televisieprogramma’s zoals Sterren Springen, Holland’s Next topmodel, I Can Make You A Super Model en Mensenkennis.

Na haar deelname aan Holland’s Next topmodel ging haar carrière als model als een speer. Ze heeft in verschillende steden gewerkt zoals in New York, Kaapstad, Miami, Los Angeles, Istanbul, Milan en Parijs.

Omdat Sharon op veel plekken is geweest in de wereld heeft ze een grote passie voor muziek ontwikkeld. Na haar optreden als DJ op het Burning Man Festival in de Verenigde Staten is Sharon ook een internationale DJ geworden en reist ze naar plekken zoals Mexico, Brazillie en Italië en draait ze op de Fashion Weeks van Parijs en New York en verschillende muziekfestivals over de hele wereld.

Sharon heeft van jongs af aan een hele grote liefde voor de natuur en dieren. Hiernaast heeft ze altijd het gevoel gehad dat ze iets terug moet doen voor onze planeet. Door haar reizen heeft ze veel stranden gezien en daar kwam ze één groot probleem tegen: plastic. Sharon zag het probleem steeds groter worden en ze dacht: ”dit kan zo niet langer”.

Om deze reden heeft Sharon op het platform van Miss Nederland plasticvervuiling aan de kaak gesteld. Ook streed ze tijdens de Miss Universe Verkiezing voor dit thema. Haar inzet werd beloond met veel media-aandacht voor het probleem.

Momenteel is Sharon bezig om als influencer en DJ het probleem nog meer onder het voetlicht te brengen om zo positieve verandering af te dwingen. Zo heeft Sharon verschillende “Beach Clean Ups” georganiseerd. Ook gaat Sharon naar scholen om jonge kinderen informatie te geven over plasticvervuiling en ze organiseert leuke activiteiten zoals plastic opvissen uit kanalen in de buurt! Ook is Sharon ambassadeur voor verschillende organisaties zoals de NVVN, Oceanic Global, Bye Bye Plastic en de Ocean Clean up.

Lauren Mak heeft een BA in International Studies van de Universiteit Leiden en een MA in Noord-Amerika Studies van de Radboud Universiteit. Daarna heeft ze als trainer gewerkt bij verschillende bedrijven en zich ingezet voor het werk van United Netherlands. Sinds juli 2019 is Lauren Mak president van United Netherlands, een organisatie die jongeren betrekt bij de praktijk van diplomatie en multilaterale samenwerking. 

PROF. DR. ANGELA MAAS

VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020 & Cardioloog Radboud UMC

 

Sharon is 25 jaar en geboren in Rotterdam. Ze heeft meegedaan aan verschillende televisieprogramma’s zoals Sterren Springen, Holland’s Next topmodel, I Can Make You A Super Model en Mensenkennis.

Na haar deelname aan Holland’s Next topmodel ging haar carrière als model als een speer. Ze heeft in verschillende steden gewerkt zoals in New York, Kaapstad, Miami, Los Angeles, Istanbul, Milan en Parijs.

Omdat Sharon op veel plekken is geweest in de wereld heeft ze een grote passie voor muziek ontwikkeld. Na haar optreden als DJ op het Burning Man Festival in de Verenigde Staten is Sharon ook een internationale DJ geworden en reist ze naar plekken zoals Mexico, Brazillie en Italië en draait ze op de Fashion Weeks van Parijs en New York en verschillende muziekfestivals over de hele wereld.

Sharon heeft van jongs af aan een hele grote liefde voor de natuur en dieren. Hiernaast heeft ze altijd het gevoel gehad dat ze iets terug moet doen voor onze planeet. Door haar reizen heeft ze veel stranden gezien en daar kwam ze één groot probleem tegen: plastic. Sharon zag het probleem steeds groter worden en ze dacht: ”dit kan zo niet langer”.

Om deze reden heeft Sharon op het platform van Miss Nederland plasticvervuiling aan de kaak gesteld. Ook streed ze tijdens de Miss Universe Verkiezing voor dit thema. Haar inzet werd beloond met veel media-aandacht voor het probleem.

Momenteel is Sharon bezig om als influencer en DJ het probleem nog meer onder het voetlicht te brengen om zo positieve verandering af te dwingen. Zo heeft Sharon verschillende “Beach Clean Ups” georganiseerd. Ook gaat Sharon naar scholen om jonge kinderen informatie te geven over plasticvervuiling en ze organiseert leuke activiteiten zoals plastic opvissen uit kanalen in de buurt! Ook is Sharon ambassadeur voor verschillende organisaties zoals de NVVN, Oceanic Global, Bye Bye Plastic en de Ocean Clean up.

Angela Maas is sinds 1988 cardiologe en heeft zich gespecialiseerd in vrouwenharten. Zij heeft zich ingezet om te zorgen dat behandelingen voor vrouwen ook gebaseerd zijn op kennis over vrouwenharten en heeft zo dit specialisme op de kaart gezet. Sinds 2012 werkt ze bij het Radboud UMC als hoogleraar cardiologie voor vrouwen. Dit jaar en komend jaar is Angela Maas VN Vrouwenvertegenwoordiger, waar zij zich als feministe inzet voor een gendersensitieve zorg en echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
MAIA DE QUAY

Voorzitter United Netherlands

Maia de Quay heeft doet een bachelor in Rechten bij de Universiteit Leiden. Als onderdeel hiervan heeft ze gestudeerd en stage gelopen bij het Oriel College van de Universiteit Oxford. Ze heeft als delegatielid meegedaan aan MUN’s in Oxford en Harvard en schrijft als columnist voor het weekblad Mare. Sinds juli 2020 is Maia de Quay president van United Netherlands, waar ze de organisatie vertegenwoordigd en het team van United Netherlands aanstuurt. 

ERIK DE BAEDTS

Voormalig Algemeen Directeur Vredespaleis

Erik de Baedts heeft na een LLM rechten gewerkt als consultant en later manager bij Ernst & Young. Vervolgens is hij bij het ministerie van Economische Zaken projectleider geworden in het kader van de liberalisering van de energiemarkt. Daarna was hij voorzitter van het management-team en bestuurssecretaris van het ISS, het Institute of Social Studies. Na een periode in de consultancy werd hij directeur van de vereniging voor afval- en reinigingsmanagement, de Koninklijke NVRD, vervolgens werd hij president van de Europese vereniging, MWE, en bestuurder van de mondiale vereniging ISWA, de International Solid Waste Association. In die hoedanigheid representeerde hij de sector bij verschillende VN-Klimaattoppen, waarbij hij het belang benadrukte van recycling. Sinds 2015 is Erik de Baedts directeur van het Vredespaleis te Den Haag en thesaurier van de Haagse Academie voor internationaal recht.
ANNA TIMMERMAN

voormalig Directeur Pax for Peace

Anna Timmerman werkte van 2009 tot 2017 voor Human Rights Watch als Netherlands Director of Development and Outreach. Van huis uit is Timmerman historica. Na het behalen van haar mastertitel aan de Universiteit van Amsterdam werkte ze in het toerisme in Jordanië, Syrië, Egypte en Jemen. In 2001 keerde ze terug naar Nederland om aan de slag te gaan bij Humanity in Action Nederland, een organisatie die zich specialiseert in educatieve programma’s over mensenrechten en de rechten van minderheden. In 2006 werd ze directeur van deze stichting. Daarnaast werkte ze voor het United States Holocaust Memorial Museum aan onderzoek naar ooggetuigen van de Jodenvervolging in Nederland. Op basis van dit onderzoek publiceerde ze het boek ‘Machteloos’ dat ook vertaald werd in het Hebreeuws voor publicatie in Israël. Vanaf januari 2020 is Anna Timmerman algemeen directeur van PAX.