Blog 2: 31 augustus 2014: De rijdende trein

Dit schrijf ik zittend in een rustig koffietentje, terwijl mijn omgeving zich te goed doet aan de zogenaamde ‘bottomless brunch’ – een New Yorks concept dat staat voor onbeperkt drinken naast een hap eten. Het is een uitdaging om kernachtig samen te vatten wat hier de afgelopen twee weken is gebeurd.

Op maandag 18 augustus begon een grote groep nieuwkomers bij de Permanente Vertegenwoordiging (verder: PV) in New York. Niet alleen stagiair(e)s en Rijkstrainees traden aan; ook nieuwe beleidsmedewerkers stationeerden zich op hun nieuwe plek. Voor twee, soms vier jaar. Het was tijd voor de zogenaamde ‘wasstraat’: een intensieve introductie in de afdelingen en gang van zaken bij de PV, inclusief een rondleiding bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Nadat de administratieve zaken waren geregeld – of beter: terwijl deze geregeld werden – doken we ieder in onze afdelingen. We zijn in een rijdende trein gestapt, met als eerste grote bestemming: de AVVN-week, ook wel M-week genoemd. Tijdens deze week, die een nieuwe zitting van de Algemene Vergadering inluidt, komen leiders van over de hele wereld samen in New York. Om te onderhandelen, discussiëren, hun visie op hedendaagse vraagstukken te berde te brengen. Hiertoe worden talloze evenementen georganiseerd, op initiatief van zowel landen als organisaties. De spanning die gepaard gaat met de M-week is te voelen en zal zich idealiter de komende weken vertalen in stevig organisatietalent van eenieder die betrokken is.

Inhoudelijk heb ik kennisgemaakt met de zogenaamde post-2015 ontwikkelingsagenda. Deze agenda, bestaande uit een reeks sociale, economische en milieu gerelateerde doelen, is de beoogde opvolger van de Millenniumdoelen – die in 2015 aflopen. Naar verwachting zal de Algemene Vergadering vanaf oktober onderhandelen over de exacte inhoud, rapportages van de VN-werkgroepen en andere relevante actoren in acht nemend.

Inmiddels hebben wij als aangetreden groep stagiair(e)s en Rijkstrainees aardig onze wegen gevonden. En niet alleen op zakelijk vlak. We zijn ondernemend – ons zeer bewust van het feit dat we. hallo. in. New. York. zijn! – en nu al hecht, een geweldig boeiende groep persoonlijkheden bij elkaar. Van picknicken in Central Park tot salsadansen op de Highline tot boksen na werktijd, van alles wordt gedaan. De stad is fantastisch, overweldigend en heeft voor ieder veel wils. Zoveel dat ik besloot vorige week een avond in Bryant Park door te brengen met Donna Tartt’s ‘The Secret History’. Even rust, gedachten op nul. Heerlijk. We zijn immers nog maar twee weken onderweg…

De rijdende trein heeft ons opgepikt en meegevoerd, we zitten maar al te graag met elkaar in deze coupé.

Wordt vervolgd

Uitzicht Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging naar de VN, New York - Foto" Lizan Nijkrake

Uitzicht Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging naar de VN, New York – Foto: Lizan Nijkrake

Lizan Nijkrake is masterstudent Public International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam. Ze loopt stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York van 18 augustus tot eind december 2014. Speciaal voor de NVVN schrijft ze een blog over haar ervaringen en belevenissen.