by Chalkidi Sofia

Dossier: Jubileumdossier ’VN 75 jaar, verhalen en vergezichten’

 

Dossier: Arms Control

This edition of UN Forum is dedicated to arms control. In recent times, arms control has re-emerged as a topical issue, but sadly for the wrong reasons. One may look at arms control as a kind of barometer, measuring geopolitical pressures…

Dossier: 100 jaar Vredespaleis

In dit nummer van VN Forum zijn diverse artikelen gebundeld die te maken hebben met het Vredespaleis. Zoals bekend bestaat het Vredespaleis dit jaar 100 jaar. Het werd opgericht als uitvloeisel van de eerste Haagse Vredesconferentie van 1899…

Dossier: 17 SDG’s: en zó maken we Nederland duurzaam in 2030!

Dossier: 70 jaar Verenigde Naties: Door NL VN’ers belicht

Dossier: De opmars van waterstof

Is waterstof het breekijzer in de energietransitie? En hoe ver is Nederland met waterstof? Digitaal magazine VN Forum presenteert in deze glasheldere artikelenreeks de allernieuwste stand van zaken onder bezielende leiding van…

Dossier: Commissions of Inquiry

The Security Council, consisting of fifteen Member States of which 5 States are permanent Members, has been granted the primary responsibility of maintaining international peace and security by the Member States of the United Nations…

Dossier: De sociaaleconomische rol van de Verenigde Naties

De artikelen in dit themanummer laten zien dat de VN flink bezig is om haar rol op het economische en sociale gebied te herdefiniëren. Van meet af aan heeft de VN zich sterk gemaakt op dit terrein en veel werk verzet. Maar de wereld verandert in…

Dossier: Mensenrechten, VN en Nederland

 

Dossier: Migration and Development

 

Dossier: Nederland en de VN-Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad is – als hoofdorgaan van de VN – na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen met als primaire verantwoordelijkheid de internationale vrede en veiligheid te handhaven.

Dossier: VN en Afrika

Africa has been a constant focus of international politics, non-governmental human rights organisations and most recently the international courts. It has been perceived as a theatre of endless political violence associated with weak states..