by admin

VN Forum is het digitale tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). Doelstelling is het vergroten van kennis over de werking en invloed van de Verenigde Naties. VN Forum ontrafelt complexe mondiale kwesties. En koppelt die ook terug naar Nederland. Hoe kijken wij Nederlanders ertegen aan, wat doen we eraan??