Home VN Forum
by admin

Over VN Forum

VN Forum is het digitale tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). Doelstelling is het vergroten van kennis over de werking en invloed van de Verenigde Naties. VN Forum ontrafelt complexe mondiale kwesties. En koppelt die ook terug naar Nederland. Hoe kijken wij Nederlanders ertegen aan, wat doen we eraan? 

In onze ‘VN Forum dossiers’ leest u glasheldere informatie over een rijke schakering van VN onderwerpen. Daarbij zoeken graag de actualiteit op. Zo vindt u dossiers over waterstof, migratie en sustainable development goals. Elk dossier wordt aangevoerd door een gasthoofdredacteur, uit het veld of de wetenschap. Ware inspirators, die een aantal geselecteerde auteurs met zich meebrengen. Onder deze auteurs bevinden zich zowel gevestigde namen als aanstormend talent. Maar altijd bevlogen en ter zake kundig, en in staat dat te vangen in duidelijke en korte artikelen. Voor u geschreven!  

De inhoud van VN Forum wordt bepaald door een onafhankelijke redactie.
VN Forum is – passend in de doelstelling – toegankelijk voor een ieder. 

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoote blijven van de activiteiten van VN Forum? Schrijft u zich dan in voor de attenderingsservice, de redactie mailt u wanneer een nieuw dossier is gepubliceerd. Uw gegevens worden voor geen ander doeleinde gebruikt dan het sturen van dit bericht en worden niet gedeeld met derden.

Klik hier om naar het formulier te gaan. 

 

Wereldwijzer

Wilt u ook steeds actuele en ter zake kundige kennis over wereldthema’s rondom de VN? Laat u informeren door de veelheid aan artikelen in VN Forum. Deskundig en helder geschreven. Met VN Forum reikt de NVVN u handvatten om complexe kwesties te kunnen duiden. U vindt in VN Forum:

 • dossiers met actuele, spraakmakende thema’s over de VN
 • aangevoerd door deskundige gasthoofdredacteuren
 • heldere artikelen over mondiale dilemma’s en de rol daarbij van de VN
 • terugkoppeling naar Nederland 
 • inzichten en visies van experts, zowel binnen als buiten de VN  
 • persoonlijke verhalen vanuit de VN en gelieerde organisaties
 • boekbesprekingen
 • links naar publicaties en naar de internationale VN-organisaties
 • ruimte voor eigen (discussie)bijdrage

Redactie

 • Mr. Maarten W.J. Lak, redactielid/adviseur –

Studie Internationaal en Europees Recht in Groningen en Geneve. Diplomaat (1976-2014) in dienst van Buitenlandse Zaken op ambassades van Nederland in Europa en op het ministerie. Directeur Strategische beleidsplanning,  2005 -2008  ambassadeur bij de organisatie ter uitbanning van chemische wapens OPCW. Strategisch adviseur Scarcity of natural resources and Transition 2009. Zette in de Algemene Bestuurdienst rijksoverheid een Training op voor Nederlandse DG’s,  die zonder kennis en bewustzijn van Europees beleid en mondiale vraagstukken, niet kunnen functioneren. In de redactie let Maarten op de verbinding met de internationale politiek; er is sprake van fragmentatie van mondiaal bestuur met veel middelpuntvliedende krachten: wat komt in de plaats van globalisering?

 • Drs. Ivette Visscher, redactielid/(eind)redactie

Ivette Visscher is neerlandicus. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven, o.a. als Human Resources Manager, keerde zij terug naar het mooie vak en ambacht van de Nederlandse taal. Zij schrijft (informatieve/wervende teksten, interviews in opdracht van bijvoorbeeld Nyenrode, persberichten, etc.), redigeert (teksten, fictie, scripties) en maakt evengoed verslagen voor ministeries. Bij VN Forum is Ivette algemeen redactielid, en draagt zij ook zorg voor de eindredactie. Onze missie als redactie? VN Forum verder ontwikkelen naar een eigentijds en vooral toegankelijk digitaal tijdschrift. Ingewikkelde onderwerpen vragen om klare taal, vinden wij. Steeds meer (jonge!) lezers vinden dan ook hun weg naar VN Forum. Voor uitleg over bijvoorbeeld migratie en waterstof. Maar ook met vragen. Hoe kan de VN in deze tijd vrede & recht voor elkaar krijgen, welke vernieuwingen zijn nodig? Best pittige kwesties, maar precies dat is zo fascinerend. De Verenigde Naties doen je blik naar buiten keren. En dat verrijkt je kennis over mens en wereld!

 • Drs. Vincent W.J. van den Bergen

  Na studie Analytische Chemie RU Utrecht en militaire dienst als hoofd Chemie in Amsterdam werkzaam aan wateronderzoek, beheer en beleid. In 1986 overgestapt naar het ministerie van VROM, nationaal en internationaal waterbeleid (Rijn, NO-Atlantische Oceaan), EU en VN (ECE). Verzorgde inbreng voor Nationale Milieu Plannen (NMP) en Nota Waterhuishouding. Onder meer commissielid onderzoek financiering waterbeheer. Vanaf 1998 hoofd Mondiaal Milieubeleid VROM, met speerpunten als VN Commissie Duurzame Ontwikkeling en Rio+10 Top in Johannesburg. Commissielid IBO onderzoek naar effectiviteit en efficiency van Ontwikkelingssamenwerking. Verantwoordelijk voor inbreng in mondiale gremia (OESO, Wereldbank, GEF, VN milieuverdragen). Mede initiator van internationale conferenties Energy for Development (2004) en Make Markets Work for Climate. Leiding van de eenheid met focus op de internationaal klimaat gerelateerde onderwerpen, met name onderhandelingen bij het Klimaatverdrag (COP’s UNFCCC) en EU energiebeleid. Laatste paar jaar voor pensionering  zwaartepunt verlegd naar onderzoek en beleid ten behoeve van nationale en internationale strategieën voor aanpassing aan klimaatverandering bij maatschappelijke sectoren.
 • Suzanne Gerstner MA. extern staflid (editor Engelstalig) 

Copyright ©

Het copyright van de artikelen berust bij de auteur(s). Het artikel mag – uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruikt, verveelvoudigd en verspreid – worden mits de auteur(s) en het tijdschrift vermeld worden: VN Forum, digitaal tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties – NVVN. ISSN Tijdschrift VN Forum, het officiële nummer van de NVVN, staat geregistreerd met ISSN nummer 2468-3272.

FORUM ARCHIEF