Home VN Forum
by Chalkidi Sofia

Over VN Forum

VN Forum is het digitale tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). Doelstelling is het vergroten van kennis over de werking en invloed van de Verenigde Naties. VN Forum ontrafelt complexe mondiale kwesties. En koppelt die ook terug naar Nederland. Hoe kijken wij Nederlanders ertegen aan, wat doen we eraan? 

In onze ‘VN Forum dossiers’ leest u glasheldere informatie over een rijke schakering van VN onderwerpen. Daarbij zoeken graag de actualiteit op. Zo vindt u dossiers over waterstof, migratie en sustainable development goals. Elk dossier wordt aangevoerd door een gasthoofdredacteur, uit het veld of de wetenschap. Ware inspirators, die een aantal geselecteerde auteurs met zich meebrengen. Onder deze auteurs bevinden zich zowel gevestigde namen als aanstormend talent. Maar altijd bevlogen en ter zake kundig, en in staat dat te vangen in duidelijke en korte artikelen. Voor u geschreven!  

De inhoud van VN Forum wordt bepaald door een onafhankelijke redactie.
VN Forum is – passend in de doelstelling – toegankelijk voor een ieder. 

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoote blijven van de activiteiten van VN Forum? Schrijft u zich dan in voor de attenderingsservice, de redactie mailt u wanneer een nieuw dossier is gepubliceerd. Uw gegevens worden voor geen ander doeleinde gebruikt dan het sturen van dit bericht en worden niet gedeeld met derden.

Klik hier om naar het formulier te gaan. 

 

Wereldwijzer

Wilt u ook steeds actuele en ter zake kundige kennis over wereldthema’s rondom de VN? Laat u informeren door de veelheid aan artikelen in VN Forum. Deskundig en helder geschreven. Met VN Forum reikt de NVVN u handvatten om complexe kwesties te kunnen duiden. U vindt in VN Forum:

 • dossiers met actuele, spraakmakende thema’s over de VN
 • aangevoerd door deskundige gasthoofdredacteuren
 • heldere artikelen over mondiale dilemma’s en de rol daarbij van de VN
 • terugkoppeling naar Nederland 
 • inzichten en visies van experts, zowel binnen als buiten de VN  
 • persoonlijke verhalen vanuit de VN en gelieerde organisaties
 • boekbesprekingen
 • links naar publicaties en naar de internationale VN-organisaties
 • ruimte voor eigen (discussie)bijdrage

Redactie

 • Mr. Maarten Lak, redactielid/adviseur
 • Drs. Ivette Visscher, redactielid/(eind)redactie
 • Bart Brouwers MA. redactielid
 • Suzanne Gerstner MA. extern staflid (editor Engelstalig) 

Copyright ©

Het copyright van de artikelen berust bij de auteur(s). Het artikel mag – uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruikt, verveelvoudigd en verspreid – worden mits de auteur(s) en het tijdschrift vermeld worden: VN Forum, digitaal tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties – NVVN. ISSN Tijdschrift VN Forum, het officiële nummer van de NVVN, staat geregistreerd met ISSN nummer 2468-3272.

FORUM ARCHIEF