De nieuwe Raad van Advies voor de Nederlandse Vereniging van de Verenigde Staten (NVVN) is tijdens de week van 75 jaar Verenigde Naties (24 oktober j.l.), geïnstalleerd. De NVVN is vereerd deze uiterst gekwalificeerde groep mensen als leden van de Raad van Advies te verwelkomen. Zij zullen de NVVN adviseren en bijdragen aan de doelen van de NVVN om zo veel mogelijk burgers binnen het Koninkrijk der Nederlanden te informeren over en betrekken bij het werk van de Verenigde Naties.

Voorzitter NVVN, Simone Filippini: “Onze Raad van Advies is uitermate belangrijk voor ons, om onze kennis te verbreden en de discussie onder burgers en politici te versterken en verdiepen over het belang en urgentie van vrede, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en rechten en kansen voor iedereen, in Nederland en daarbuiten. We zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de toekomst. Niemand kan erop rekenen dat een ander de problemen oplost. Dat betekent dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. We hebben nog maar 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te realiseren en als we niet nú in actie komen, gaat dat niet lukken.”

Verbreding naar Koninkrijk

De NVVN heeft de wens geuit om de focus te verleggen van een Nederlandse Vereniging (UN Association for The Netherlands) naar een UN Association for the Kingdom of the Netherlands, de UNA-KNL. Filippini: “We hebben elkaar binnen het Koninkrijk veel te bieden, juist omdat we in verschillende regio’s in de wereld liggen. Hoe verrijkend en versterkend zou het zijn als we onze krachten bundelen. We hebben daarom al direct drie fantastische vertegenwoordigers uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten uitgenodigd voor de Raad van Advies, een uitnodiging die zij met veel enthousiasme hebben aangenomen. De komende periode gaan we in gesprek hoe we een UNA-KNL kunnen opzetten.”

Voormalig minister-president van Aruba, de heer Mike G. Eman, is een van de leden van het Koninkrijk die in oktober is toegetreden tot de Raad. Hij noemt zijn toetreding ‘een eer’ en ‘een waar genoegen’. De heer Eman: “De wereld, onze landen en bevolkingen hebben een dringende behoefte aan gemeenschappelijke doelstellingen waarachter wij ons kunnen scharen om de crisis van Corona te overkomen en alsmede voor het samen aanpakken van globale uitdagingen. We hebben gemeenschappelijke focal points nodig om samen te werken aan een duurzaam herstel van welzijn en welvaart voor onze bevolkingen. De VN biedt daarvoor een belangrijk platform. Ook de landen binnen het Koninkrijk hebben behoefte aan zulke gemeenschappelijke doelstellingen; een visie waarbij terdege rekening gehouden wordt met de belangen van alle partners maar waarbij ook expliciet gezocht wordt naar datgene wat ons als koninkrijkspartners verenigt. Een gezamenlijke aanpak, los van historische frustraties, opent mogelijkheden voor meer cohesie binnen het Koninkrijksverband.”

We stellen de nieuwe Raad van Advies graag aan u voor:

 • Caecilia Johanna van Peski, voorzitter Raad van Advies NVVN, Secretaris-Generaal EuroDefense (EDNL), Fellow Baker Institute for Peace and Conflict Studies, PA, USA; Koninklijke Marine Reserve

Qualitate Qua Zetels

 • Erik de Baedts, Algemeen Directeur van het Vredespaleis 
 • Luce van Kempen, Kroonlid SER
 • Prof. dr. H.E.M. (Angela) Maas, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020, Cardioloog Radboud UMC
 • Lauren Mak, President United Netherlands
 • Maia de Quay, President United Netherlands
 • Kol. Ludy de Vos, Directeur Veteraneninstituut
 • Rob de Wijk, Directeur en Oprichter HCSS
 • Anna Timmerman, Directeur PAX for peace
 • LtGen. Frank van Sprang, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)
 • Hajar Yagkoubi, VN-Jongerenvertegenwoordiger
 • Mert Kumru, VN-Jongerenvertegenwoordiger

Zetels op persoonlijke titel:

 • Mike Eman, oud-Premier van Aruba
 • Emily S. de Jongh-Elhage, oud-premier van de Nederlandse Antillen
 • Sarah A. Wescot-Williams, oud-premier van Sint Maarten
 • Patrick Cammaert, GenMaj der Mariniers (b.d.)
 • Clarice Gargard, Journalist, columnist, programmamaker en Sociaal Advocate
 • Daniël Prins, UN Department of Peace Operations Chief, Security Sector Reform
 • Patrick van Weerelt, Head of Office, UNSSC – United Nations System Staff College
 • Henk-Jan Brinkman, Department of Political and Peacebuilding Affairs, Chief, Peacebuilding Strategy and Partnership Branch
 • Prof. dr. Lucas Meijs, Hoogleraar Strategic Philanthropy en Vrijwilligerswerk EUR
 • Dr. Hans Born, Head of Policy and Research Division, DCAF- Geneva Centre for Security Sector Governance
 • Karel van Oosterom, Ambassadeur in het VK namens het Koninkrijk der Nederlanden

Ondersteuning Raad van Advies:

 • Michael Stam, Secretaris NVVN Raad van Advies, Ceremonieel Voorzitter SIB-Nederland
 • Mats van Dijk, Medewerker NVVN Raad van Advies en bestuurslid NVVN

Voorzitter van de NVVN, Simone Filippini: “De NVVN kijkt uit naar inspirerend debat tussen de leden die door hun bijdragen een nieuwe impuls geven aan de discussie in het Koninkrijk der Nederlanden en aan de betrokkenheid en actiegerichtheid van relevante instituties, organisaties, bedrijven en burgers.”

Goodwill Ambassadeurs

In 2021 wil de NVVN verdergaan op de ingeslagen weg. Onder andere wil de NVVN meer Nederlanders bereiken over het werk van de VN op een toegankelijke manier. Daarvoor is een netwerk opgezet van bijzondere en inspirerende Nederlanders die bereid zijn de rol van Goodwill Ambassadeur op zich te nemen. Elk van hen is gepassioneerd over thema’s die raken aan de doelen van de Verenigde Naties zoals onderwijs, vrede, klimaat, armoede, gezondheid, uitsluiting in de samenleving, gendergelijkheid, jongeren en internationale samenwerking. Enkele van onze ambassadeurs zijn Nikkie de Jager (NikkieTutorials), Glennis Grace en Herman van Veen. Een overzicht van onze ambassadeurs vindt u hier.

Online game MBO-studenten

De NVVN werkt momenteel onder andere aan het opzetten van een online game dat jongeren actief uitdaagt mee te denken over de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen oftewel de SDG’s in Nederland en het bouwen van een vreedzaam, inclusief en duurzaam Nederland van de toekomst. De NVVN richt zich met deze game specifiek op de meer dan 550.000 mbo-studenten in ons land De komende periode gaat een denktank van jongeren met de game aan de slag. Zij gaan zelf bijdragen aan het spel, zodat de NVVN zeker weet dat het mbo’ers aanspreekt.