Vrouwen hebben andere softskills nodig om aan de top te komen

De jeugd heeft de toekomst

VRENELI STADELMAIER (PROFESSIONAL)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5:
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

https://unric.org/nl/sdg-5

Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat organisaties met meer vrouwen aan de top het op alle fronten beter doen. Met meer vrouwelijke politieke leiders zou de aarde wellicht minder oorlogen kennen. In het hoger en universitair onderwijs studeren nu meer meiden af en met betere cijfers. Maar dat vrouwelijk talent zien we niet terug in topposities.

Natuurlijk, in Nederland gaat er een heleboel wél goed. Vrouwen hebben kiesrecht, zijn goed vertegenwoordigd in het parlement, ze mogen hun leven invullen zoals zij dat wensen en alle meisjes gaan naar school. En toch zijn we er nog lang niet. Want de de helft van de vrouwen is niet economisch onafhankelijk, zwangeren worden door werkgevers gediscrimineerd, een op de acht vrouwen krijgt te maken met seksuele intimidatie/geweld, vrouwen verdienen 32{bfb8b4827b15e0df3d636cc4328af00f95317b5e6a44a4c67b5ed085bc570bb6} minder, en nog steeds zijn vrouwen nauwelijks vertegenwoordigd op die niveaus waar de belangrijke beslissingen genomen worden: dit jaar is slechts 7,1{bfb8b4827b15e0df3d636cc4328af00f95317b5e6a44a4c67b5ed085bc570bb6} van alle topbestuurders vrouw, en in Raden van Toezicht is dit 23,1 {bfb8b4827b15e0df3d636cc4328af00f95317b5e6a44a4c67b5ed085bc570bb6} (bron: Female Board Index).

Oorzaak bij vrouwen zelf

Vrouwen dringen niet door tot die belangrijke posities, daarmee benutten we het talent van vrouwen onvoldoende. Ik denk dat de oorzaak ook te vinden is bij vrouwen zelf: Vrouwen verliezen ergens onderweg hun ambitie. Doordat ze onvoldoende in staat zijn in masculiene organisaties hun plek te vinden, waardering te krijgen en succes te oogsten, daalt hun ambitieniveau en stromen ze uit; 75{bfb8b4827b15e0df3d636cc4328af00f95317b5e6a44a4c67b5ed085bc570bb6} van alle Nederlandse vrouwen werkt parttime. Daarmee doen ze niet alleen niet mee op topniveau, maar daardoor blijft ook de cultuur van organisaties masculien en verandert er niets. De enige oplossing daarvoor is het creëren van een kritische massa, 30{bfb8b4827b15e0df3d636cc4328af00f95317b5e6a44a4c67b5ed085bc570bb6} vrouw is genoeg om de cultuur in organisaties te veranderen in een cultuur waarin voor meer smaken plaats is dan alleen blanke mannen. En daar vaart iedereen wel bij. Het is fijner om in zo’n organisatie te werken, de kwaliteit van de beslissingen gaat erop vooruit, en we maken maximaal gebruik van het talent dat we hebben opgeleid.

Mannen veranderen niet, ze hebben geen probleem

Tegen mannen zeggen dat zij moeten veranderen helpt niet. Dat doen we al meer dan 40 jaar en de resultaten van dat beleid zijn verwaarloosbaar. Dat komt omdat mannen feitelijk geen probleem hebben. Wij vrouwen hebben wél een probleem, en als je een probleem hebt moet je het bij voorkeur zelf oplossen. Dan helpt langs de zijlijn staan en zeggen dat de regels moeten veranderen niet. Wat wél helpt is meedoen, je aan de spelregels houden, en met behoud van je eigenheid, van binnenuit de spelregels aanpassen. En daar gaat het dus fout, want vrouwen hebben dat nooit geleerd. Ze snappen de spelregels en mechanismen niet, ze worden overgeslagen bij promoties, en hebben dan geen zin meer in dat ‘apenrots-gedoe’. En zo verandert er niks.

Jonge meiden hebben geen idee

Wat er naar mijn idee zou moeten gebeuren is dat we jonge vrouwen moeten leren hoe het werkt in organisaties. Wat zijn de ongeschreven regels, hoe maak je jezelf zichtbaar, hoe zorg je voor voldoende zelfvertrouwen, hoe ga je om met macht en machtsverschillen, hoe hou je de vaart in je carrière, zonder je vrouwelijke eigenschappen te verliezen.

Wanneer ik gastcolleges geef op universiteiten dan merk ik dat jonge vrouwen echt geen notie hebben. Ze denken dat ze er met hard werken wel komen. Ze hebben geen idee van onderhandelen, personal branding, netwerken, spelregels, machtsverhoudingen, lobbyen enz. En ze maken zich nu al zorgen over hoe dat zij dat straks moeten doen als er kinderen komen.

We moeten jonge vrouwen en mannen leren dat de zorg voor het huishouden en kinderen niet alleen de verantwoordelijkheid is van vrouwen. We zouden jonge mannen kunnen leren dat je van de zorg voor kinderen een leukere man wordt, en een betere manager. En we zouden vrouwen kunnen leren dat zij niet de wijsheid in pacht hebben ten aanzien van zorgtaken, en dat gedeelde verantwoordelijkheid betekent dat hun partner of oppas het op een andere manier doet, die óók goed is.

Ik heb een plan: Yes She’s Smart

Ik ben nu 35 jaar met dit onderwerp bezig. De laatste 10 jaar professioneel. Als bedrijfskundige, loopbaancoach, auteur en speaker op talloze podia. Ondanks de miljoenen die de overheid investeert in dit dossier gaat de verandering te langzaam. Daarom heb ik een plan gemaakt: Yes She’s Smart. We moeten ons focussen op de jonge vrouwen die nu afstuderen. Daar zit de kans voor verandering.

We zullen ze de softskills mee moeten geven om in masculiene organisaties te kunnen excelleren en happy te zijn. En we zullen ze moeten leren hoe ze samen met hun partner de zorgtaken eerlijk kunnen verdelen (en dat laatste geldt natuurlijk ook voor de jongens). We zullen speciale Yes She’s Smart-colleges op universiteiten en hogescholen organiseren, ondersteund door digitale media en een boek.

Met dat boek ben ik al begonnen. Een boek voor mijn ambitieuze dochters en alle dochters van Nederland zodat ze straks hun talenten maximaal kunnen inzetten.

Dit plan wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd.

drs. Vreneli Stadelmaier

drs. Vreneli Stadelmaier

Feministe des Vaderlands, winnares van de Joke Smit-prijs 2015
Bedrijfskunde aan de Rijks Universiteit Groningen
Founder/directeur SheConsult
Initiatiefnemer van SheMedia.nl, SheNews.nl, SheTalentbank.com en AlleVrouwenNetwerken.nl
Auteur van F*ck die Onzekerheid (Sure She Can)

Eigen website: www.vreneli-stadelmaier.nl