Innovatie gaat steeds maar sneller, maar waarom?

MATHIJS KOPER (PROFESSIONAL)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 14:
Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
http://www.unric.org/nl/sdg-14

Innovatie is iets wat tegenwoordig volgens velen steeds sneller gaat. Bovendien zien wij in onze praktijk enkel organisaties die graag meer innovatief willen zijn. Toch zou het goed zijn als we met elkaar een stapje verder denken en gaan. Zo zou elke organisatie sociale innovatie op zijn eigen wijze tot missie moeten verheffen. Met dit als vertrekpunt en als perspectief om aan bij te dragen.

Als we nu zo gaan innoveren, met maatschappelijke opgaven als vertrekpunt, heeft dat grote voordelen voor iedereen. We gaan steeds sneller naar een duurzamere wereld met alsmaar hogere kwaliteit van leven. Deze manier van innoveren is niet nieuw en op de juiste manier toegepast ook niet moeilijk; bovenal blijkt uit onderzoek dat de kans op succes ook nog eens toeneemt. In deze column gaan we in op hoe wij met ons bedrijf Outside Inc. maatschappelijke en duurzaamheidsopgaven gebruiken als innovatie versneller en instrument om bij te dragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals.

Wij zien als ideaal vertrekpunt drie perspectieven. Op de eerste plaats staat het advies om je heen te kijken en stil te staan bij de kwaliteiten van een organisatie. Hierbij gaat het om zowel expertise als het zakelijke ecosysteem waarin een organisatie zich bevindt. Als tweede kijken wij naar binnen en gaan wij uit van de sociale waardes van een onderneming. Deze waardes uiten zich onder andere in bedrijfscultuur, imago en manier van werken. En deze waardes hebben vaak bij de oorsprong van een organisatie tot de ontwikkeling van de eerstgenoemde kwaliteiten geleid. Ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierbij vrijwel altijd de voornaamste drijfveren geweest. Als derde kijk je vooruit en bepaal je hoe ontwikkelingen en nieuwe technologie een rol kunnen spelen bij het realiseren van de sociale waarden en het inzetten van de (doorontwikkelde) expertises. Deze drie perspectieven samen kun je uitstekend richten op een of enkele van de SDG’s en geven betekenis aan innovatie en organisatie. Een ideale organisatie is op deze manier een coalitie van mensen met de nodige expertise en middelen, die zich hebben gecommitteerd aan een gezamenlijke missie.

Met Outside Inc. kiezen wij met ons team ieder jaar een maatschappelijke opgave waaraan wij willen bijdragen en anderen rondom willen mobiliseren en transformeren. In voorgaande jaren waren dit – ondertussen gekoppeld aan de SDG’s – Climate Action, Sustainable Cities & Communities, Good Health & Wellbeing en Life below water.

SDG14 Life below water heeft ons vanuit twee invalshoeken geïnspireerd en niet meer losgelaten. Onze zeeën en oceanen zijn een essentieel onderdeel van het leven op onze planeet. Tegelijkertijd is er nog veel over onbekend en maken wij in het algemeen gebruik van wat onze zeeën en oceanen ons te bieden heeft op een manier die aan duurzaamheid kan winnen. Dit heeft voor ons geleid tot de oprichting van Our Oceans Challenge. Dit platform voor bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers en uitvinders zal innovatie versnellen op de wijze zoals we hiervoor beschreven. Door koplopers op het gebied van sociale innovatie en duurzame technologie bijeen te brengen met de nog sterke spelers van vandaag, ontstaan er zeer impactvolle coalities. Hiermee brengen we met een grote groep verschillende bedrijven en organisaties een beweging op gang die het leven in onze zeeën en oceanen herstelt, respecteert en op een zo duurzaam mogelijke manier exploiteert. Met dit initiatief is op een duurzame wijze bijgedragen aan de realisatie van SDG14 en is een diverse groep van bedrijven betrokken en gericht op het inzetten van hun kwaliteiten voor realisatie van dit doel.

Zo maken wij organisaties en economie relevant en toekomstbestendig. En laten we geen kwaliteiten verloren gaan die we zo hard nodig hebben om de Sustainable Development Goals werkelijk te realiseren. We hebben immers ieders talent, ervaring en motivatie nodig deze ambities waar te maken. Bedrijven en ondernemers spelen hierbij een sleutelrol en zullen deze verantwoordelijkheid nemen.

drs. Vreneli Stadelmaier

drs. Vreneli Stadelmaier

Mathijs Koper

Oprichter en directeur van Outside Inc./ Our Oceans Challenge/ Fair Medicine/ World Startup Factory)
Meer informatie over Our Oceans Challenge: www.ouroceanschallenge.org
Meer informatie over Outside Inc.: www.outside-inc.nl