Het ‘The World We Want’ platform van de Verenigde Naties en vele non-profitorganisaties wereldwijd wil de stem van de wereldburgers versterken in  een wereldwijde agenda gericht op duurzame ontwikkeling.

Regelmatig maken ze een rapport op over hoeveel mensen er al (online) hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Het eerste kwartaalrapport 2014 over Nederland laat zien dat er nu 3377 mensen hebben gestemd.

Wil je meedoen? Klik dan door naar www.worldwewant2015.org/