Home Tags Posts tagged with "Stichting Climate Adaptation Services"

Stichting Climate Adaptation Services

  • De orkaan Katrina veroorzaakte in de Verenigde Staten in 2005 ongeveer evenveel slachtoffers als de watersnoodramp in Nederland in 1953. Een jaar later verschenen het ‘Stern rapport’ en de film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore. In datzelfde jaar stelde de motie-Lemstra in de Eerste Kamer dat de grote rijksnota’s zoals de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland te weinig rekening hielden met lange termijn ontwikkelingen, waaronder klimaatverandering. Het was nog voor de financiële crisis en er stonden grote investeringen in de ruimtelijke inrichting van Nederland op stapel. De gevolgen van klimaatverandering stonden de meesten van ons nog niet scherp op het netvlies, maar de signalen werden inmiddels wel steeds duidelijker. Kon zoiets als in Louisiana (en Mississippi en Alabama) ook in Nederland gebeuren, ondanks onze deltawerken? Hielden we bij onze investeringen zoals langs de kust en de rivieren wel voldoende rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering? 

    0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail