De NVVN en United Netherlands tekenden op 27 maart 2014 een convenant waarmee beide organisaties hun samenwerking versterken. Uit hoofde van hun beider doelstellingen bestaat er een gezamenlijke interesse om informatie en kennis met elkaar uit te wisselen en samen te werken. Het uitgangspunt voor samenwerking binnen het convenant tussen de NVVN en UNL wordt bepaald door gelijkwaardigheid, positivisme, gezamenlijke normen en waarden en boven alles de nadruk op de doelen, het werk en het gedachtengoed van de Verenigde Naties.
Namens United Netherlands tekenden Chelsey Buurman (Vice-President and Treasurer)  en Andrea Gonzalez Negron (President) het convenant. Voorzitter Yvonne Donders tekende namens de NVVN.

De NVVN heeft ook al een dergelijke samenwerking met de SIB-steden en SIB-Nederland.