Dankjewel-Adrienne-e1396085540885-200x150Op 27 maart 2014 nam Adriënne Schillemans afscheid als redactielid/ redactiesecretaris van VN Forum. Dit gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVVN. Het bestuur van de NVVN bedankte Adriënne  namens de vereniging voor haar enorme inzet in de afgelopen jaren voor het ledenblad VN Forum. Sinds 2007 was Adrienne lid van de redactie. Vele jaren vervulde Adrienne als ‘spin in het web’ de functie van redactiesecretaris en zag ze als redactielid kans om verscheidende belangrijke auteurs voor VN Forum te werven. Daarnaast verschenen van haar hand ook bijdragen en interviews in VN Forum.

Voor Adriënne was 2012 een belangrijk jaar. Na het overlijden van voormalig hoofdredacteur van VN Forum Carel Jansen op 14 juni 2012, zette Adriënne zich onconditioneel in om het blad draaiende te houden. Dat was geen eenvoudige klus. Ze nam daarbij namelijk verschillende redactionele taken op zich zoals het onderhouden van contacten met de auteurs en dan niet alleen over de deadlines, maar ook over bijvoorbeeld inhoudelijke aspecten, de op te nemen foto’s/illustraties etc. Daarnaast wist zij ook nieuwe auteurs aan te trekken. Het tastbare resultaat van dit alles was er dan ook naar: alle, bovendien bijzonder lezenswaardige, afleveringen van 2012 zagen het licht. In 2013 leverde Adriënne een belangrijke bijdrage aan de drie digitale nummers van VN Forum die begin 2014 daadwerkelijk op de nieuwe website van de NVVN te vinden (zullen) zijn. VN Forum 2013/1 over de VN en Afrika bevat de meest recente inhoudelijke bijdrage van Adriënne aan VN Forum, te weten, een interview met Patrick Cammaert over het in de kiem smoren van seksueel geweld tegen vrouwen.
Eind 2013 nam ze het besluit om uit de redactie te stappen om zodoende  haar handen meer vrij te hebben, voor de andere pijlen op haar boog. De NVVN wenst haar hierbij alle succes!