Vorig jaar nam de Veiligheidsraad Resolutie 2250 aan. Het doel van deze resolutie is om jongeren van 18-29 jaar te betrekken bij vredesprocessen. Met vaak meer dan de helft van de bevolking onder de dertig jaar, is dit een welkome aanvulling. Om daadwerkelijke verandering te verwezenlijken in fragiele en door conflict getroffen gebieden is deze inclusiviteit dan ook onmisbaar.
Na 15 jaar ervaring met Resolutie 1325, die vrouwen een rol trachtte te geven bij vredesprocessen, zijn er veel lessons learned! Anitra van der Kraan, werkzaam bij Security & Justice binnen Cordaid, pleit voor een grotere rol van lokale gemeenschappen in de verwezenlijking van Resolutie 2250. Bovendien stelt zij dat een rol voor jeugd een geïntegreerd onderdeel moet zijn van alle vredesprocessen en dat jongeren van verschillende achtergronden, niveaus en leeftijden betrokken moeten worden!

https://www.cordaid.org/en/blogs/Young-Cordaid-Professionals/youth-participation-more-just-youth-participating