Afgelopen 18 april co-organiseerde de NVVN een discussieavond over het Nederlands voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad. Samen met Karel van Oostrom (Permanent Vertegenwoordiger VN in New York) en Peter Wilson (PV voor het Verenigd Koninkrijk 2013-2017) werd gesproken over behaalde doelen en ambities voor de toekomst.

Dr. Karel van Oostrom, Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger in New York