Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 april jongstleden is Saskia Mik afgetreden als secretaris. De vergadering heeft Justine Jones benoemd als haar opvolgster. Helen Dorleijn is benoemd als bestuurslid communicatie. Herkozen zijn Frank Berteling en Marga Martens. Hiermee telt het bestuur negen leden:

Simone Filippini, voorzitter
Justine Jones, secretaris
Frank Berteling, penningmeester
Helen Dorleijn,  communicatie
Tjerk Halbertsma, lid
Geesje van Niejenhuis, lid
Marga Martens, lid
Caecilia van Peski, lid
Hélène van Oostrom, lid

Bekijk hier de presentatie van de Algemene Ledenvergadering:  PPT ALV 5-04-2016