Home Tags Posts tagged with "Justice and Development"

Justice and Development

  • Voor het Koninkrijk der Nederlanden is en blijft de VN de belangrijkste wereldwijde organisatie voor vrede, gerechtigheid en ontwikkeling. In geen enkele andere internationale organisatie zijn zo veel landen (193) vertegenwoordigd. Dit geeft de VN een bijzondere legitimiteit. Een Veiligheidsraadszetel geeft het Koninkrijk een unieke mogelijkheid om mee te beslissen over de handhaving van vrede en veiligheid in de wereld. Het is een uitgelezen kans om meer invloed uit te oefenen. Het Koninkrijk streeft er daarom naar om eens in de 15 à 20 jaar lid van het belangrijkste orgaan van de VN te zijn

    0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail