Op 18 mei presenteerde minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag haar beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ voor de komende regeerperiode. De focus van ontwikkelingssamenwerking verschuift naar de instabiele regio’s West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de aanpak van grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een leidraad door het gehele ontwikkelingsbeleid van minister Kaag. Per beleidsterrein wordt aangegeven aan welk SDG dit bijdraagt. Dit schept een waardevol overzicht van wat Nederland doet om de doelen te bereiken. Met de SDG’s als kader valt ook makkelijker de samenwerking met andere landen en actoren als bedrijven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld te vinden die zich ook inzetten voor het behalen van de doelen. Bovendien vormt dit een impliciete erkenning van het belang van deze universele agenda voor internationale samenwerking en daarmee voor de Verenigde Naties. Kaag toont hiermee, en met het feit dat zij eigen accenten durft te leggen in het beleid zoals investeringen in klimaat, onderwijs en conflictpreventie, lef en durf om toekomstige generaties perspectief voor de toekomst te bieden. De nota leest u hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/05/18/pdf-beleidsnota-investeren-in-perspectie