Op 13 februari 2013 overleed ons zeer gewaardeerde lid Professor Pieter Kooijmans. Professor Kooijmans was zijn hele loopbaan nauw betrokken bij de VN en bij de Nederlandse inbreng in de VN.

Als hoogleraar internationaal recht, en als Staatssecretaris en Minister van Buitenlandse Zaken was hij diverse malen leider van de Nederlandse delegatie in de VN-Commissie Rechten van de Mens. Hij was daarnaast van 1985 tot 1992 VN-rapporteur inzake folteringen. Van 1997 tot 2005 was Kooijmans rechter bij het Internationaal Gerechtshof, één van de hoofdorganen van de VN. Pieter Kooijmans had onuitputtelijke en unieke kennis over en ervaring met de VN en heeft dan ook vele malen opgetreden als spreker voor de NVVN en heeft diverse stukken geschreven in VN Forum. Pieter Kooijmans was hiermee de verpersoonlijking van de doelstelling van de NVVN, namelijk “…het bevorderen en uitdragen van de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1.). Het bestuur en de leden van de NVVN zijn zeer dankbaar voor zijn grote inzet en toewijding.