25-10-2020 / 50e ratificatie Verdrag Verbod Kernwapens / Honduras was gisteren het 50e land dat het Treaty on the prohibition of nuclear weapons ratificeerde. Daarmee treedt het verdrag op 22 januari in werking. Het Verdrag werd in 2017 door 122 lidstaten in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De International Campaign to abolish nuclear weapons (ICAN, de organisatie die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg) verklaarde dat een nieuw hoofdstuk begonnen was in de strijd voor nucleaire ontwapening. De Secretaris Generaal van de VN, Antonio Guterres beschreef de inwerkingtreding als “the culmination of a worldwide movement to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons. “It represents a meaningful commitment towards the total elimination of nuclear weapons, which remains the highest disarmament priority of the United Nations.”

24-10-2020 / Bekijk hier de boodschap van de Secretaris Generaal ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Verenigde Naties.

23-10-2020 / Zorg om voorraad klinische zuurstof / De Directeur Generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde op een persconferentie uiterst verontrust te zijn over de sterke stijging van het aantal corona-gevallen in veel landen, en de daardoor toenemende druk op de gezondheidszorg, de ziekenhuizen en de IC’s. Hij riep op tot verdergaande maatregelen. Ook wees hij op de noodzaak van het delen van de noodzakelijke middelen, met name de voorraden aan klinische zuurstof. The “global oxygen gap” is particularly acute in some of the poorest nations, where some have only five to 20 per cent of what they need for patient care.  In June, around 88,000 large cylinders were needed each day worldwide, to cope with the caseload, but with daily infections rising to around 400,000, that need has now risen to 1.2 million cylinders, just in low and middle income countries alone.

23-10-2020 / Vredesakkoord in Libië / De strijdende partijen in Libië hebben een akkoord bereikt tijdens onderhandelingen onder leiding van het Hoofd van de UN Support Mission in Lybia (UNSMIL), Stephanie Williams. De door de VN erkende regering in Tripoli en de alternatieve regering van het Lybian National Army ondertekenden het akkoord in Geneve. The UNSMIL head said the agreement “represents an important distinguishing mark for Libya and the Libyan people. I very much hope that future generations of Libyans will celebrate today’s agreement, as it represents that decisive and courageous first step towards a comprehensive settlement of the Libyan crisis that followed.”

22-10-2020 / Steun voor Rohingya vluchtelingen / Op een donorconferentie, gehouden mede op initiatief van de UNHCR (de VN Hoge Commissaris voor Vluchtelingen) om de internationale steun voor de Rohingya vluchtelingen uit Myanmar te waarborgen, is meer dan 600 miljoen dolaar toegezegd aan humanitaire steun. Er zijn momenteel zo’n 860.000 Rohingya in vluchtelingenkampen in Bangladesh, en daarnaast nog eens 150.000 verdeeld over landen als Maleisië, India en Indonesië. Daarnaast zijn er nog zeker zo’n 600.000 in Rakhine, Myanmar. “We will continue to work together to maintain international attention on the Rohingya crisis and to shift from short-term critical interventions, to a more sustained and stable support”, said the closing statement.

20-10-2020 / Update Kinderarmoede / In een gezamenlijke analyse van de Wereldbank en UNICEF, getiteld ‘Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update’, wordt aangetoond dat 1 op de 6 kinderen wereldwijd leeft in omstandigheden van extreme armoede. Vanaf 2013 is het aantal weliswaar met 29 miljoen afgenomen tot 356 miljoen, maar ‘deze vooruitgang gaat langzaam, is zeer ongelijk verdeeld over de regio’s in de wereld, en is in gevaar vanwege de pandemie’. “One in six children living in extreme poverty is one in six children struggling to survive”, said Sanjay Wijesekera, UNICEF Director of Programmes. 

19-10-2020 / Unicef koopt injectienaalden / UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft een voorraad van 520 miljoen injectienaalden ingekocht en opgeslagen, als onderdeel van een plan om in de loop van volgend jaar 1 miljard injectienaalden beschikbaar te hebben voor een COVID-19 vaccinatieplan. Deze aantallen komen bovenop de 620 miljoen injectienaalden, die UNICEF wil aankopen voor de andere vaccinatieprogramma’s tegen ziekten als mazelen, tyfus en dergelijke. “Vaccinating the world against COVID-19 will be one of the largest mass undertakings in human history, and we will need to move as quickly as the vaccines can be produced,” said Henrietta Fore, UNICEF Executive Director.