Ivette Visscher
Redactie VN Forum

75 bewogen jaren
In het jubileumdossier lees je een mix van getuigenissen en analyses, waarbij we een lijn trekken tussen de VN van toen, nu en straks. Allereerst blikken we terug op 75 bewogen jaren. Dr. Erwin Dekker bijt het spits af met een stuk over Jan Tinbergen. Deze razend knappe econoom én socialist van eigen bodem stond aan de wieg van het ontstaan van de VN.
Daarna volgt onder meer een mooi geschiedenisoverzicht door Henk-Jan Brinkman (UN Peacebuilding Support Office). Hier zie je de ‘ups’ zoals de bemiddelende rol van de VN in de Koude Oorlog. Maar ook de ‘downs’, de zwarte bladzijden Rwanda en Srebrenica waarbij de VN krachteloos bleef.

Persoonlijke verhalen
Het aangrijpende verhaal van de Bosnische Alma Mustafic illustreert de pijn van Srebrenica: “Het schokt mij dat Servië het blijft ontkennen en dat de VN dat ongestraft laat gebeuren”. Het is een van interviews uit ’75 jaar VN in 75 verhalen’, een cross-mediaal project van Humanity House, UNICEF, Just Peace en Nationaal Comité 4 en 5 mei. De redactie neemt een selectie van deze persoonlijke verhalen op, om de context te verbreden. Het gaat om uiteenlopende verhalen, van de Palestijnse kwestie tot de vluchtelingenkampen op Lesbos.

Vergezichten: wat is jouw favoriete SDG?
Henk-Jan Brinkman slaat de spijker op de kop in zijn analyse: de wereld kampt met steeds complexere vraagstukken, en de VN moet meebewegen en aanpassen. Want iedereen is het eens: een wereld zonder VN is ondenkbaar. Maar hoe kan de VN, vanuit de staat van dienst, ook in de volgende 75 jaar haar rol inkleden? Het is precies de focus van dit jubileumdossier. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) wijzen heel concreet de richting aan; het zijn de toekomstplaatjes van de VN. Vandaar dat de redactie de auteurs vraagt naar het eigen, favoriete SDG. Zo worden de vergezichten van de VN ingetekend. Een uitdagend, spannend én hoopvol beeld. Of zoals Karel van Oosterom (permanent vertegenwoordiger ten tijde van het NL-lidmaatschap VN-Veiligheidsraad in 2018) het uitdrukt : “Ik ben gematigd positief over het bestaansrecht van de VN. Voorzichtig positief, maar toch: positief!”

Nieuwe artikelen tot en met december 2020
Het dossier ’75 jaar VN, verhalen en vergezichten’ is vanaf nu actief in VN Forum. Tot aan het eind van het jaar wordt het dossier gevuld met een diversiteit aan bijdragen. Joke Brandt, Permanent Vertegenwoordiger bij de VN, verzorgt in december het verbindend voorwoord.

De interviews uit ‘75 jaar VN in 75 verhalen’ zijn te lezen in: www.75jaarvn.vrijheid.nl
Een fysieke expositie is te bezoeken in Den Haag, op het Lange Voorhout – van 17 oktober tot met 29 november 2020.