In een recent artikel in het Global Policy Journal spreken Madeleine Albright en Ibrahim Gambari over een crisis in Global Governance. Hierin pleiten zij voor ingrijpende veranderingen binnen de Verenigde Naties. Een perfect momentum is de overgangsfase tussen het 70- en 75-jarig bestaan van de VN. Met een nieuwe Secretaris-Generaal en een wereld die vraagt om efficiënter beleid van het orgaan.

Van Syrië en Oekraïne tot sub-Sahara Afrika groeit het aantal gewelddadige conflicten en zijn mensenrechten in het geding. Sinds de Koude Oorlog is deze groei niet zo omvangrijk geweest stellen zij. Nieuwe dreigingen als terrorisme, cyber crime of klimaatveranderingen vergen een meer inclusieve aanpak. Actoren uit de civil society, private sector en de media zijn broodnodig als er sprake moet zijn van een adequate Global Governance.

Ook pleiten zij voor verdere implementatie van Resolutie 1325, die vrouwen een actieve rol in vredesprocessen tracht te laten vervullen en het nakomen van afspraken, zowel financieel als over verdragen.

Lees het artikel hier: http://www.globalpolicyjournal.com/blog/28/09/2015/un-70-confronting-crisis-global-governance