Mijn vorige blog stond in het teken van resolutieonderhandelingen in de Tweede Commissie. Die gaan onverminderd door – de één minder controversieel en eerder aangenomen dan de ander. Daarnaast, in geheel andere context, organiseerde onze PV (Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN, red.) vorige week de zogenaamde ‘Data Days’, waarop verschillende ‘cross-cutting’ onderwerpen in verband werden gebracht met het gebruik van (big) data.

Een aantal weken geleden stak een groep collega’s de koppen bijeen: Nederland heeft veel kennis in huis op het gebied van dataverzameling en – onderzoek.  Instituut Clingendael en het Peace Informatics Lab(PIL) van de Universiteit Leiden Campus Den Haag zijn twee voorbeelden van dergelijke instituten/platforms. Bovendien is er vraag naar het onderwerp ‘data’ binnen de VN; effectief datagebruik is nodig om resultaten en vooruitgang in kaart te brengen. En – belangrijker wellicht – om gepaste actie te kunnen ondernemen. Eén plus één is twee: we hadden mogelijkheden om kennis te delen en de juiste personen en organisaties met elkaar in contact te brengen, uit naam van Nederland.
Data Days for Peace, Justice and Development UN

Er was een heldere ‘maar’: dit zou tijd en inzet vergen van allen – naast de alledaagse (intensieve) werkzaamheden. Nadat de cruciale puzzelstukjes op hun plaats waren gevallen, gaven we de Data Days groen licht. Let’s do it. Drie evenementen en een netwerkreceptie (‘Data Drinks’) kregen in razend tempo vorm. De evenementen hadden betrekking op datagebruik en vredesoperaties (i), de meetbaarheid van veiligheid (ii) en data voor de Sustainable Development Goals (SDGs) (iii). In overeenstemming met ons dossier coördineerden mijn begeleider en ik laatstgenoemde bijeenkomst. We regelden, in samenwerking met de UN Foundation en Leiden Universiteit Campus Den Haag, sprekers, een ‘moderator’, een zaal bij de VN en promotie. Met waardevolle hulp van het secretariaat bij de PV. Een eenduidig ontwerp voor alle Data Days werd ontwikkeld, dat we gebruikten voor onze uitnodigingen en overig promotiemateriaal.
hashtag datadays
Afgelopen week was het zover, de Data Days waren aangebroken. Ze spraken aan en leefden, niet in de laatste plaats door actieve verspreiding van onze Twitterhashtag #DataDays. Op de gangen van de VN ving ik flarden op van gesprekken: ‘Are you going to this Data Days event of the Netherlands on Friday?’ ‘Yes, I might; the speakers sound promising.’ Lang verhaal kort: het was een daverend succes. De evenementen waren inhoudelijk hoogstaand en trokken veel bekijks, de netwerkreceptie gaf goede gelegenheid partijen met elkaar in contact te brengen.
scherm conferentie Data Days 2014
Het was fantastisch om deel uit te maken van het topteam dat de Data Days op touw heeft gezet. Door vrijwel vlekkeloze organisatie, zowel binnen de PV als in samenwerking met externe partijen, heeft ons kikkerlandje indruk gemaakt. Na afloop deelden we blijdschap – en ja, trots. Maandag zullen we kort stilstaan bij de dazzling Data Days, waarna we vermoedelijk gauw overgaan tot de orde van de dag. Die heeft niet stilgestaan en behoeft onze voortdurende aandacht…

Wordt vervolgd.

Lizan Nijkrake is masterstudent Public International and European Law aan de Universiteit van Amsterdam. Ze loopt stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York van 18 augustus tot eind december 2014. Speciaal voor de NVVN schrijft ze een blog over haar ervaringen en belevenissen.