Home Dossiers— Dossier: Water als prioriteit op de internationale agenda Klimaattop­: impuls voor aanpassing aan klimaatverandering en voor rol water internationaal