AREND MEERBURG

In dit nummer van VN Forum zijn diverse artikelen gebundeld die te maken hebben met het Vredespaleis. Zoals bekend bestaat het Vredespaleis dit jaar 100 jaar. Het werd opgericht als uitvloeisel van de eerste Haagse Vredesconferentie van 1899, met financiële steun van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie. Hoe dat is gegaan leest u in het volgende artikel van Caecilia van Peski, waarin tevens verslag wordt gedaan van een speciale Conferentie die in 2013 in het paleis gehouden werd. Ook werd een soort Algemene Vergadering van de VN gespeeld ­– een ‘Model United Nations’ (MUN) –, beschreven door Paula Harte.

De Carnegie Stichting, onder leiding van een Nederlandse directeur, beheert de gebouwen van het Vredespaleis die ruimte bieden aan enkele belangrijke internationale organisaties. Allereerst vanaf 1913 het Internationaal Hof van Arbitrage, en na 1945 ook het Internationale Hof van Justitie – een hoofdorgaan van de Verenigde Naties. Over het werk van beide organisaties vindt u hieronder overzichtsartikelen. Een belangrijke rol speelt de bijzondere bibliotheek van het Vredespaleis, fameus vanwege de uitvoerige collectie van boeken en tijdschriften op het terrein van internationaal recht, zoals in een artikel van Jeroen Vervliet wordt uiteengezet. De gebouwen van het Vredespaleis herbergen tevens de Haagsche Academie voor Internationaal Recht met o.a. haar welbekende zomercursussen. Zoals u kunt lezen zijn er ook twee jongere organisaties neergestreken: een afdeling van de University for Peace (gevestigd in Costa Rica) en een tak van de International Bar Association die de werkzaamheden van het Internationaal Strafhof elders in Den Haag volgt.

Ten slotte twee meer beschouwende artikelen over Hugo de Groot en religievrijheid van de hand van professor Bas de Gaay Fortman, respectievelijk over de rol van de VN op het terrein van de vrede geschreven door Caecilia van Peski.