CARL GRASVELD

Activiteiten

Mijn VN-ervaring is uitsluitend gelegen in de afdeling Vredesmissies. Gezien mijn ervaringen in het verleden (Angola Comité, Dr. Eduardo Mondlane Stichting, Stichting Ideële Import en 8 jaar Namibië – haar onafhankelijkheid en het succesverhaal van de VN) vond ik het belangrijk me aan te sluiten bij deze activiteit van de VN.

Ik heb allereerst gewerkt voor de VN-vredesmissie MONUC (United Nations Mission in the Democratic Republic of the Congo, nu MONUSCO waarbij de ‘s’ staat voor ‘Stabilization’). Ik had daar als UNV (United Nations Volunteer) de functie van logistiek medewerker afdeling Supply. Allereerst in Kalamijn, onder andere als OIC (Officer in Charge) Supply van de sector East, later in Kinshasa op de afdeling Budget, Planning en Requisitions van januari 2002 tot april 2004.

Van september 2004 tot november 2011 werkte ik voor de vredemissie ONUCI (United Nations Operation in Côte d’Ivoire) als Chef Budget Planning and Requisitions Supply Section FS5, en gedurende die tijd ook meerdere malen als OIC Supply.

Voor mij was het belangrijkste dat de VN aanwezig was in conflictsituaties.

In beide landen, zowel de Democratische Republiek Congo als Ivoorkust, ben ik ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de vredesmissies ergere escalaties heeft voorkomen.

Ook al zijn beide landen en de oorsprong van de conflicten aldaar geheel verschillend en vooral in de DR Congo nog niet opgelost.

Ivoorkust

Ik ben aangekomen in Ivoorkust een paar maanden voor de uitbarsting van het geweld in november 2004, heb de aanvallen op de VN-basis meegemaakt in 2006 en de verkiezingen van 2010 met de escalatie van geweld daarna tot mei 2011. Vooral in 2004 en in 2010 heeft de VN een belangrijke rol gespeeld. Ten eerste door de pogingen om te voorkomen dat het geweld, hoe erg ook, nog verder escaleerde en vervolgens door te bewerkstelligen dat er in 2011 een oplossing werd gevonden. In het geval van Ivoorkust natuurlijk ook met de hulp van de Fransen. De standvastige rol van de toenmalige Special Representative of the Secretary-General (SRSG), Mr. Y.J. Choi, en zijn staf waren heel belangrijk tijdens deze periode.

Communicatiehindernissen

Een van de problemen binnen de twee missies waren de bijdragen van blauwhelmen uit verschillende landen. In Ivoorkust waren er grote contingenten uit Bangladesh en Jordanië. Beide contingenten spraken geen woord Frans en zelfs nauwelijks Engels. Dat leidde soms tot hilarische incidenten, maar in werkelijkheid was dat stuitend en niet bevorderlijk voor het goed functioneren van de missies en het contact met de plaatselijke bevolking. Tijdens de tweede ronde van de presidentiële verkiezingen op 28 november 2010 begreep de Jordaanse eenheid, met wie ik als verkiezingswaarnemer op stap was in een van de wijken in Abidjan, niet wat er gaande was en verdween uit angst van het toneel. Dit misverstand zorgde ervoor dat er paniek en geweld uitbrak in de wijk Koumassi.

De noodzakelijkheid van bevoorrading

Bij het uitbreken van de crisis in Ivoorkust in december 2010 heeft de afdeling Vredesmissies haar professionaliteit in bijna alle aspecten van de missie getoond. Binnen een paar weken werd een geheel nieuwe log-base uit de grond gestampt in Bouake in het noorden van het land, daar we de log-base in Abidjan niet meer konden gebruiken. Via aanvoer routes via de buurlanden Ghana en Burkina Fasso waren we in staat de missie te blijven bevoorraden, vooral wat betreft de voedselvoorziening voor de aanwezige vredestroepen als wel voor de aanvoer van brandstof.

Cultuurverschillen

Een ander probleem is de manier waarop de missies omgaan met het personeel. In de tijd, dat ik bij ONUCI was geplaatst, ben ik twee maal voorzitter geweest van het FSU (Field Staff Union). Een positief aspect van het werken bij de VN is de multiculturele omgeving.

Dit eist echter wel speciale aandacht voor de verschillende culturen binnen de VN en daar ontbreekt het nog wel eens aan bij het topmanagement.

Geen alternatief

Voor mij is er geen alternatief voor de Verenigde Naties ook al zijn er vele discussies gaande. Helaas is de laatste jaren de noodzaak van het werk van de Verenigde Naties meer en meer gebleken gezien de verschillende brand haarden in de wereld.

Carl Grasveld

Carl Grasveld

Social entrepreneur Ivoorkust

Logistics Assistant, Supply Section, MONUC (DR Congo)
Chief Budget, Planning and Requisitions, Supply Section, ONUCI (Ivoorkust)