Opnieuw schrijft Toon Vissers voor de NVVN. Ditmaal over de Internationale Dag van het Gezin, die dit jaar valt op maandag 15 mei.

Het thema gaat dit jaar over de rol van het gezin en van gezins-georiënteerd beleid in het promoten van onderwijs en het algehele welzijn van gezinsleden. Deze Dag heeft als  speciale doelstelling het bewustzijn te stimuleren van de rol van het gezin in het aanmoedigen van vroeg jeugdonderwijs en levenslang leren van de jeugd

De Internationale Dag belicht het belang van alle verzorgers in gezinnen, of het nu ouders, grootouders of broers en zussen zijn en het belang van ouderlijke opvoeding voor het welzijn van kinderen. Karaktervorming en opvoeding tot wereldburgerschap zijn hier een voorbeeld van. De nadruk ligt op het vinden van goede manieren om een evenwicht te bewerkstelligen tussen werk- en gezinsbelangen. Verder ook om ouders te ondersteunen in hun vormings- en verzorgende verantwoordelijkheden. En voor goede faciliteiten van werkgevers om werkende ouders te faciliteren evenals de werkende jeugd zelf.

De Dag beoogt eveneens om het belang te realiseren van kennis en vaardigheden  die nodig zijn om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen, inclusief door onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levenspatronen, mensenrechten, gendergelijkheid, promoting een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering voor culturele diversiteit en van

De bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling.

Veel van de gewenste ontwikkelingen zijn al gerealiseerd in ontwikkelde landen zoals Nederland, in tegenstelling met de ontwikkelingswereld waar nog zo’n 130 miljoen meisjes van regulier onderwijs verstoken zijn.

De duurzame Ontwikkelingsdoelen  2015 – 2030 gelden ook voor rijke landen zoals Nederland. Duurzaam ontwikkelingsdoel 4 luidt: ’Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’ Deze doelstelling houdt ook in een einde te maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen. Het terugdringen van kindersekstoerisme,  kinderporno en kindermishandeling is een prioriteit van de regering. De kinderombudsman, sinds 2011 onderdeel van Bureau Nationale Ombudsman, controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid en door private organisaties. (www.kinderombudsman.nl).