‘Migration and Development’

Mondiaal worden liefst circa 250 miljoen mensen aangemerkt als migrant (waaronder ruim 65 miljoen vluchtelingen in 2016). De wereld, ónze wereld, is letterlijk in beweging. Want de Noordwest-Europese landen hebben de laatste jaren te maken met een forse migrantentoestroom.

Het is een ingewikkelde kwestie; een wirwar van redenen speelt mee in zo’n besluit om huis en haard te verlaten. Een onderschatte drijfveer, zo blijkt in deze editie, is bijvoorbeeld de factor corruptie.

En migratie heeft meer onderbelichte kanten.
Juist door de complexiteit van migratie gaan we veel te snel voorbij aan de positieve kant ervan. Welke kansen biedt migratie?
In deze editie leest u een warm pleidooi van deskundigen – veelal promovendi – om daar meer oog voor te hebben. Gastland, thuisland én migrant, allemaal kunnen ze meeprofiteren van de uitwisseling van kennis, cultuur en waarden. Zeker in deze tijd van nieuwe media en technologie.

Migranten, zo schrijven onze auteurs, zijn dan ook vaker dan gedacht ‘innovators’ en ‘role models’!
Prof. dr. Melissa Siegel is, in samenwerking met Nava Hinrichs, gastredacteur van deze editie.
Melissa Siegel is verbonden aan de Maastricht Universiteit en aan UNU-MERIT (United Nations University). Haar vakterrein betreft Migration Studies.

Editie: 2018-1 Migration and Development

 

Wat is er gaande rond de SDG-agenda in Nederland?

In VN Forum leest u het!

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Korte, puntige columns van deskundigen, ook uit de ‘Duurzame Jonge 100’. Aan initiatieven in ons eigen land geen gebrek: circulaire economie, broedplaatsen, rewilding natuurprojecten, (inkomens)gelijkheid man/vrouw, levenslange educatie, kunstprojecten voor artsen in opleiding. Neem een kijkje:

http://www.nvvn.nl/uitgave/2016-3/

Jan Pronk is gasthoofdredacteur van Tijdschrift VN Forum, voor de actuele editie over Sustainable Development Goals.

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Maandag 8 mei spreekt hij in hoogsteigen persoon over deze duurzame doelen: PEP Den Haag, vanaf 20.15 uur (na afloop van de algemene ledenvergadering). Toegang is gratis. U bent van harte welkom!

De nieuwe editie van tijdschrift VN Forum is geopend:‘17 Sustainable development goals, en zó maken wij Nederland duurzaam in 2030!’

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Duurzaamheid, het is uitgegroeid tot het modewoord van nu.

Maar, de VN gaf hier heel concreet invulling aan toen zij vorig jaar 17 Sustainable Development Goals lanceerde. Deze ‘SDG’s’ zijn de opvolgers van de millenniumdoelen.
Absoluut nummer 1 doel is het uitbannen van de armoede in de wereld. En van daaruit volgt het hele palet aan mondiale ontwikkelingsdoelen, van voedselvoorziening tot onderwijs en de bescherming van natuur.
Het is ronduit een ambitieuze onderneming, waar de VN ook nog de feitelijke streefdatum van 2030 aan verbindt.

Wat betekenen de SDG’s voor Nederland?

De VN heeft de beweging, de broodnodige verandering ingezet.
Natuurlijk, voor de ontwikkelingslanden zijn de SDG’s van levensbelang. Maar ook in het Westen is nog veel winst te behalen op diverse doelen.
In eigen land komen de discussie en de (internationale) samenwerking nu van de grond. VN Forum levert een bijdrage met deze door gasthoofdredacteur Jan Pronk aangevoerde editie.
U gaat artikelen lezen van twee groepen toonaangevende deskundigen: de professionals en de young professionals/students (w.o. ‘Duurzame top 100’). Anne van Bruggen, de tweede gasthoofdredacteur, representeert deze jonge generatie.

Elke auteur deelt voor een van de 17 doelen zijn of haar dromen, ideeën, visies. Accent ligt op de acties die Nederland duurzamer gaan maken.
Het zijn de theoretische en praktische puzzelstukjes die in een breed verband ingezet kunnen worden voor ‘een SDG-plan van Nederland’.

De komende weken kunt u deze bijzondere artikelen lezen in VN Forum. Welkom!