Wat is er gaande rond de SDG-agenda in Nederland?

In VN Forum leest u het!

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Korte, puntige columns van deskundigen, ook uit de ‘Duurzame Jonge 100’. Aan initiatieven in ons eigen land geen gebrek: circulaire economie, broedplaatsen, rewilding natuurprojecten, (inkomens)gelijkheid man/vrouw, levenslange educatie, kunstprojecten voor artsen in opleiding. Neem een kijkje:

http://www.nvvn.nl/uitgave/2016-3/

Jan Pronk is gasthoofdredacteur van Tijdschrift VN Forum, voor de actuele editie over Sustainable Development Goals.

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Maandag 8 mei spreekt hij in hoogsteigen persoon over deze duurzame doelen: PEP Den Haag, vanaf 20.15 uur (na afloop van de algemene ledenvergadering). Toegang is gratis. U bent van harte welkom!

De nieuwe editie van tijdschrift VN Forum is geopend:‘17 Sustainable development goals, en zó maken wij Nederland duurzaam in 2030!’

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Duurzaamheid, het is uitgegroeid tot het modewoord van nu.

Maar, de VN gaf hier heel concreet invulling aan toen zij vorig jaar 17 Sustainable Development Goals lanceerde. Deze ‘SDG’s’ zijn de opvolgers van de millenniumdoelen.
Absoluut nummer 1 doel is het uitbannen van de armoede in de wereld. En van daaruit volgt het hele palet aan mondiale ontwikkelingsdoelen, van voedselvoorziening tot onderwijs en de bescherming van natuur.
Het is ronduit een ambitieuze onderneming, waar de VN ook nog de feitelijke streefdatum van 2030 aan verbindt.

Wat betekenen de SDG’s voor Nederland?

De VN heeft de beweging, de broodnodige verandering ingezet.
Natuurlijk, voor de ontwikkelingslanden zijn de SDG’s van levensbelang. Maar ook in het Westen is nog veel winst te behalen op diverse doelen.
In eigen land komen de discussie en de (internationale) samenwerking nu van de grond. VN Forum levert een bijdrage met deze door gasthoofdredacteur Jan Pronk aangevoerde editie.
U gaat artikelen lezen van twee groepen toonaangevende deskundigen: de professionals en de young professionals/students (w.o. ‘Duurzame top 100’). Anne van Bruggen, de tweede gasthoofdredacteur, representeert deze jonge generatie.

Elke auteur deelt voor een van de 17 doelen zijn of haar dromen, ideeën, visies. Accent ligt op de acties die Nederland duurzamer gaan maken.
Het zijn de theoretische en praktische puzzelstukjes die in een breed verband ingezet kunnen worden voor ‘een SDG-plan van Nederland’.

De komende weken kunt u deze bijzondere artikelen lezen in VN Forum. Welkom!