Thema van gloednieuw dossier in VN Forum onder bezielende leiding van gasthoofdredacteur prof. Ad van Wijk

Tekst: Ivette Visscher

Grote kennisbehoefte

Waterstof, de term duikt steeds meer op in de klimaatdiscussie. Is waterstof luchtfietserij of juist redder in nood bij de overstap naar duurzame energie (SDG7)? De meningen hierover zijn verdeeld, en eigenlijk past dat ook bij een onderwerp dat nog onwennig voelt voor ons. De vragen domineren, de kennis in de samenleving moet nog groeien: hoe werkt het en hoe produceer je waterstof, is het gevaarlijk, kan het aardgas vervangen, hoe zit het met de kosten, zijn er concrete waterstofprojecten gaande, welke reële kansen biedt waterstof voor energie, mobiliteit en industrie, is Nederland een waterstofland en hoe pakt men het aan in het buitenland?  

Gasthoofdredacteur Ad van Wijk

Voor een gefundeerde en begrijpelijke uitleg is gasthoofdredacteur Ad van Wijk de aangewezen persoon. Ad van Wijk is toonaangevend expert en ambassadeur als het gaat om waterstof. Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, maar evengoed fervent energieondernemer, topman van het jaar 2008, ontwikkelaar van proeftuinen en drijvende kracht achter maatschappijbrede samenwerkingsvormen in waterstofprojecten. Zijn kansrijke en praktische visies op waterstof bleven ook  niet onopgemerkt door eurocommissaris Frans Timmermans, die door Ad van Wijk werd geïnspireerd voor de opzet van de Green Deal.

Breed palet in korte artikelen

Speciaal voor dit dossier in VN Forum maakte Ad van Wijk een mooie overzichtslijst van waterstofthema’s,  en koppelde daaraan deskundigen die allemaal met hart en ziel werken om waterstof in Nederland tot wasdom te brengen. Een greep uit de onderwerpen in de korte, heldere artikelen: Groningen als koploper in waterstof, veiligheidsissues, vooruitstrevende waterstofprojecten op Goerree-Overflakkee, waterstof voor verwarming van huizen, de relatie met wind op zee en de infrastructuur (gebruik van aardgaspijpleidingen).

Het dossier in VN Forum zet hiermee de mogelijkheden van waterstof op een rij en laat zien dat waterstof een waardevolle, en in potentie zelfs een doorslaggevende rol speelt in de verduurzaming van energie.

Brugfunctie

Deze mogelijkheden van waterstof stoppen niet bij de grens, of bij een louter technische, innovatieve insteek. Ad van Wijk is  samen met anderen volop bezig met een toekomstperspectief waarbij grootschalige productie van waterstof in Noord-Afrika plaatsvindt, en geïmporteerd wordt naar Europa. Een kanteling van het energievraagstuk. En van het armoedevraagstuk: het biedt deze Afrikaanse landen kansen op ontwikkeling van eigen productie, technologie, werkgelegenheid en kennis. Een veelbelovende brugfunctie van  waterstof, waarover je ook  leest in dit waterstof dossier. Ook de internationale waterstofhandel, een spiksplinternieuw fenomeen waarvan de contouren nu zichtbaar worden, krijgt aandacht.

Kortom: dit dossier biedt verhelderende én verrassende informatie over waterstof, dat in rap tempo de kinderschoenen ontgroeit. Wij wensen je veel leesplezier!