Samenwerken voor de Werelddoelen

ANNE-MARIE RAKHORST (PROFESSIONAL)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 17:
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
https://unric.org/nl/sdg-17

Vóór 2030 een einde aan honger en armoede, leefbare, veilige en inclusieve steden, schone energie voor iedereen; het zijn grootse plannen. Vraagstukken die onmogelijk door een overheid, bedrijf of NGO alleen kunnen worden opgelost. Veel meer dan voor bijvoorbeeld de Millenniumdoelen, zijn deze Werelddoelen voor iedereen en vragen ze om samenwerking van iedereen. SDG 17 gaat daarover: het komen tot partnerschappen én financiering om de doelen te bereiken. Dat het bedrijfsleven daarin een sleutelrol kan spelen, is iets wat me als ondernemer en als mens bezighoudt. Hoe kom je tot een samenwerking die de benodigde (internationale) impact heeft?

Het is het allerlaatste Werelddoel in rij, doel 17. En misschien ook wel de minst tastbare. Tegelijk is het dé basis voor het bereiken van alle doelen. En laat samenwerken nu juist zijn waar wij als Nederland goed in zijn. Waar we ook best trots op mogen zijn: het is uniek hoe bedrijfsleven, wetenschap, overheid en maatschappelijke organisaties zich samen inzetten om bepaalde doelen te bereiken. De impact hiervan kunnen we vele malen groter maken als we deze kennis internationaal delen, zodat andere landen en steden er ook iets mee kunnen.

Op alle niveaus

Laat ik een aantal van de bijzondere samenwerkingsverbanden uitlichten die, op heel verschillende niveaus, de thema’s van de Werelddoelen raken. Denk op lokaal/regionaal niveau aan de ruim 200 Green Deals die in de afgelopen jaren gesloten zijn; afspraken tussen de Rijksoverheid en bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden om duurzame plannen uit te voeren. Dat gaat van initiatieven op het gebied van energie, klimaat en water tot bouw, grondstoffen en mobiliteit. Vergelijkbaar, maar dan op stadsniveau zijn de City Deals, waar meestal meerdere steden samenwerken met andere betrokkenen aan leefbare steden. Bijvoorbeeld aan de circulaire stad, klimaatadaptatie en het komen tot een inclusieve stad.

En zo is het SER-Convenant Duurzame Kleding en Textiel, om de kledingproductie te verduurzamen, een voorbeeld van zo’n unieke samenwerking binnen een volledige en zeer complexe, internationale keten. Natuurlijk moet de daadwerkelijke actie goed opgevolgd worden, zoals bij alle afspraken, maar het is een geweldige start dat zoveel verschillende betrokken partijen – bij aanvang zo’n 60 kledingmerken, brancheorganisaties, vakbonden en de overheid – in de kledingketen hun handtekening zetten.

Over de grens

Zelf ben ik betrokken bij een publiek-private coalitie die juist over de grens actief is. De Human Cities Coalition, waar ik vicevoorzitter van de Raad van Advies ben, probeert gezamenlijk te werken aan concrete duurzame en rendabele projecten om in het bijzonder Werelddoel 11 te realiseren. Leefbare, duurzame en inclusieve steden. En wil er, heel belangrijk, voor zorgen dat deze projecten toe te passen zijn in andere steden.

De coalitie bestaat uit een groeiende groep van 140 betrokkenen, van multinationals als Philips en Arcadis, tot kleine en middelgrote sociale ondernemingen zoals Pakhuis de Zwijger, NGO’s als Slum Dwellers International, verschillende universiteiten, het ministerie van Buitenlandse Zaken en bedrijven uit de financiële sector. AkzoNobel nam het initiatief voor het partnerschap, dat als doel heeft de levens van sloppenwijkbewoners in steden te verbeteren. Een inclusieve benadering staat hierbij centraal. Hiervoor worden coalities gevormd tussen verschillende sectoren en verschillende betrokkenen in de stad, van burgers en ondernemers tot stadsbestuur. De HCC start nu met twee pilotsteden: in Manilla en Jakarta. Al doende ontstaat zo een aanpak die ook op andere steden in de wereld kan werken.

Samenwerken met impact

Samenwerking heeft echt impact als je de kennis en ervaring die je opdoet bij het oplossen van een specifiek probleem deelt met landen, steden, burgers, bedrijven die voor vergelijkbare problemen een oplossing zoeken. Of als je zoekt naar methoden voor oplossingen die gemakkelijk ergens anders toe te passen zijn. Het helpt om wereldwijd versneld tot verbetering te komen als niet ieder voor zich steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Ik denk dat deze voorbeelden een inspiratie kunnen zijn voor te sluiten samenwerkingen. In Nederland en ver daarbuiten. Dat is wat mij betreft de aanpak om doel 17 in én buiten Nederland te bereiken!

Anne-Marie Rakhorst

Anne-Marie Rakhorst

Anne-Marie is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Onder andere als initiatiefnemer en eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl (www.duurzaamheid.nl). Eerder richtte ze het succesvolle bedrijf Search Ingenieursbureau op.

In de afgelopen jaren publiceerde ze verschillende boeken, waaronder ‘Geld stuurt de wereld; jij bepaalt de koers’. Over ondernemerschap, circulair ondernemen, de energietransitie, innovatie en duurzaam geld spreekt ze regelmatig in de media en tijdens congressen. Daarnaast is ze bestuurslid van de Koning Willem I Prijs en actief bij initiatieven als Human Cities Coalition, Vrienden van het Earth Charter, Strawberry Earth, Worldconnectors en Stichting Urgenda.