VN Forum Nieuws

DOSSIER ‘ARMS CONTROL’ Gevuld!

Ivette Visscher
Redactie VN Forum

Het VN Forum dossier ‘Are Arms controlling us, or can we take back control?’ is gevuld!

Gasthoofdredacteur Hugo Klijn (Clingendael Instituut) schudt ons wakker: Arms Control is in crisis. Als barometer van geopolitieke bestendige verhoudingen zakt Arms Control richting een dieptepunt. Inmiddels repareerde Biden New START, het verdrag tussen de VS en Rusland over het maximum aantal kernwapens. Een voorzichtig herstel. Maar, is er een forse inspanning nodig om wapenbeheersing op orde te krijgen, waarbij Europa haar eigen rol moet gaan pakken.

Wat speelt er wereldwijd in Arms Control? De 6 artikelen in het dossier geven je snel inzicht. Marjolijn van Deelen (EU Special Envoy for Non-Proliferation and Disarmament) vertelt over het Non-proliferatieverdrag, waarin Nederland een actieve inbreng heeft. Sico van der Meer (Clingendael Instituut) gaat in op de massavernietigingswapens. Julia Berghofer (European Leadership Network) legt uit dat de US exit uit het Open Sky Treaty het vertrouwen tussen staten – het fundament voor een wereldorde – een flinke knauw geeft. En Maaike Verbruggen (Vrije Universiteit Brussel) belicht de autonome wapens. De pijlsnelle opkomst van deze artificiële intelligentie systemen maakt Arms Control nóg meer een noodzaak.

Het is hoog tijd dat het grote publiek – begin jaren 80 nog massaal op de been in demonstraties tegen de kruisraketten –  weer aandacht krijgt voor het onderwerp. Het dossier in VN Forum is een stapje in die richting. Lees het hier

Wapenbeheersing is thema van gloednieuw dossier in VN Forum:

‘Are Arms controlling us, or can we take back control?’

Ivette Visscher
Redactie VN Forum

De redactie zet bewust dit ‘klassieke’ thema op de agenda. Onder de oppervlakte rommelt het vervaarlijk op het wereldtoneel. Zo trekt de VS zich terug uit (VN-)verdragen en dreigen autonome wapens de menselijke regie te overstijgen.

Hugo Klijn (Clingendael Instituut) is gasthoofdredacteur; een specialist met grote naam op dit thema. Hugo Klijn zet met een keur aan auteurs de geschiedenis én de nieuwste ontwikkelingen op een rij. Met als centrale vraag: hoe kan de afkalving van het kwetsbare en zwaar bevochten (machts)evenwicht een halt toe worden geroepen?

Neem een kijkje in het dossier: Are Arms controlling us, or can we take back control?
De komende tijd vult het dossier zich met de informatieve, heldere artikelen over het thema wapenbeheersing. Zo ben je in korte tijd weer helemaal op de hoogte!

New Edition UN Forum with Chief Editor Hugo Klijn (Clingendael Institute): Are Arms Controlling Us, Or Can We Take Back Control?

Maarten Lak
UN Forum editorial board

Negotiating to reduce armament and thus achieve more security was in fashion in the latter decades of the 20th century. It has lost much of its appeal as the world moved on.

Did we lose hope? Or were we distracted?  As new technologies and create unheard of vulnerabilities, the debate for safer world conditions shifts to another level. Are not most wars internal conflicts?

Our year 2020 is a tricky time for global governance.

A transitional phase from one ‘world order’ to the next. No power like the United States and the Russian Federation, nor an aspiring power like China want their military capabilities circumscribed. Large budgets, many vested interests stand for benefits: industrial, technological and military.

But at what cost? While risks to human safety demand funding, could not arms control help provide more security at lesser cost?

Most countries’ security hinges on trust…and verification. Trusting that limitation of arms races brings more relaxed relations, through multilateral arrangements, especially in Europe.

UN Forum dedicates the upcoming edition to control of arms among states.

After reading contributions of experts, would you know how to engage great powers in reaching common ground and work for mutually beneficial verifiable obligations for a stable world less dependent on armaments?

Edition: Are Arms controlling us, or can we take back control?

De opmars van waterstof

thema van gloednieuw dossier in VN Forum, onder de bezielende leiding van gasthoofdredacteur prof. Ad van Wijk

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Grote kennisbehoefte
Waterstof, de term duikt steeds meer op in de klimaatdiscussie. Is waterstof luchtfietserij of juist redder in nood bij de overstap naar duurzame energie (SDG7)? De meningen hierover zijn verdeeld, en eigenlijk past dat ook bij een onderwerp dat nog onwennig voelt voor ons. De vragen domineren, de kennis in de samenleving moet nog groeien: hoe werkt het en hoe produceer je waterstof, is het gevaarlijk, kan het aardgas vervangen, hoe zit het met de kosten, zijn er concrete waterstofprojecten gaande, welke reële kansen biedt waterstof voor energie, mobiliteit en industrie, is Nederland een waterstofland en hoe pakt men het aan in het buitenland?

Gasthoofdredacteur Ad van Wijk
Voor een gefundeerde en begrijpelijke uitleg is gasthoofdredacteur Ad van Wijk de aangewezen persoon. Ad van Wijk is toonaangevend expert en ambassadeur als het gaat om waterstof. Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, maar evengoed fervent energieondernemer, topman van het jaar 2008, ontwikkelaar van proeftuinen en drijvende kracht achter maatschappijbrede samenwerkingsvormen in waterstofprojecten. Zijn kansrijke en praktische visies op waterstof bleven ook  niet onopgemerkt door eurocommissaris Frans Timmermans, die door Ad van Wijk werd geïnspireerd voor de opzet van de Green Deal.

Breed palet in korte artikelen
Speciaal voor dit dossier in VN Forum maakte Ad van Wijk een mooie overzichtslijst van waterstofthema’s,  en koppelde daaraan deskundigen die allemaal met hart en ziel werken om waterstof in Nederland tot wasdom te brengen. Een greep uit de onderwerpen in de korte, heldere artikelen: Groningen als koploper in waterstof, veiligheidsissues, vooruitstrevende waterstofprojecten op Goerree-Overflakkee, waterstof voor verwarming van huizen, de relatie met wind op zee en de infrastructuur (gebruik van aardgaspijpleidingen).

Het dossier in VN Forum zet hiermee de mogelijkheden van waterstof op een rij en laat zien dat waterstof een waardevolle, en in potentie zelfs een doorslaggevende rol speelt in de verduurzaming van energie.

Brugfunctie
Deze mogelijkheden van waterstof stoppen niet bij de grens, of bij een louter technische, innovatieve insteek. Ad van Wijk is  samen met anderen volop bezig met een toekomstperspectief waarbij grootschalige productie van waterstof in Noord-Afrika plaatsvindt, en geïmporteerd wordt naar Europa. Een kanteling van het energievraagstuk. En van het armoedevraagstuk: het biedt deze Afrikaanse landen kansen op ontwikkeling van eigen productie, technologie, werkgelegenheid en kennis. Een veelbelovende brugfunctie van  waterstof, waarover je ook  leest in dit waterstof dossier. Ook de internationale waterstofhandel, een spiksplinternieuw fenomeen waarvan de contouren nu zichtbaar worden, krijgt aandacht.

Kortom: dit dossier biedt verhelderende én verrassende informatie over waterstof, dat in rap tempo de kinderschoenen ontgroeit. Wij wensen je veel leesplezier!

Dossier: Waterstof, sleutel tot de energietransitie?

‘Migration and Development’

Mondiaal worden liefst circa 250 miljoen mensen aangemerkt als migrant (waaronder ruim 65 miljoen vluchtelingen in 2016). De wereld, ónze wereld, is letterlijk in beweging. Want de Noordwest-Europese landen hebben de laatste jaren te maken met een forse migrantentoestroom.

Het is een ingewikkelde kwestie; een wirwar van redenen speelt mee in zo’n besluit om huis en haard te verlaten. Een onderschatte drijfveer, zo blijkt in deze editie, is bijvoorbeeld de factor corruptie.

En migratie heeft meer onderbelichte kanten.
Juist door de complexiteit van migratie gaan we veel te snel voorbij aan de positieve kant ervan. Welke kansen biedt migratie?
In deze editie leest u een warm pleidooi van deskundigen – veelal promovendi – om daar meer oog voor te hebben. Gastland, thuisland én migrant, allemaal kunnen ze meeprofiteren van de uitwisseling van kennis, cultuur en waarden. Zeker in deze tijd van nieuwe media en technologie.

Migranten, zo schrijven onze auteurs, zijn dan ook vaker dan gedacht ‘innovators’ en ‘role models’!
Prof. dr. Melissa Siegel is, in samenwerking met Nava Hinrichs, gastredacteur van deze editie.
Melissa Siegel is verbonden aan de Maastricht Universiteit en aan UNU-MERIT (United Nations University). Haar vakterrein betreft Migration Studies.

Dossier : 2018-1 Migration and Development

Wat is er gaande rond de SDG-agenda in Nederland?

In VN Forum leest u het!

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Korte, puntige columns van deskundigen, ook uit de ‘Duurzame Jonge 100’. Aan initiatieven in ons eigen land geen gebrek: circulaire economie, broedplaatsen, rewilding natuurprojecten, (inkomens)gelijkheid man/vrouw, levenslange educatie, kunstprojecten voor artsen in opleiding. Neem een kijkje:

http://www.nvvn.nl/uitgave/2016-3/

Jan Pronk is gasthoofdredacteur van Tijdschrift VN Forum, voor de actuele editie over Sustainable Development Goals.

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Maandag 8 mei spreekt hij in hoogsteigen persoon over deze duurzame doelen: PEP Den Haag, vanaf 20.15 uur (na afloop van de algemene ledenvergadering). Toegang is gratis. U bent van harte welkom!

De nieuwe editie van tijdschrift VN Forum is geopend:‘17 Sustainable development goals, en zó maken wij Nederland duurzaam in 2030!’

GESCHREVEN DOOR IVETTE VISSCHER

Duurzaamheid, het is uitgegroeid tot het modewoord van nu.

Maar, de VN gaf hier heel concreet invulling aan toen zij vorig jaar 17 Sustainable Development Goals lanceerde. Deze ‘SDG’s’ zijn de opvolgers van de millenniumdoelen.
Absoluut nummer 1 doel is het uitbannen van de armoede in de wereld. En van daaruit volgt het hele palet aan mondiale ontwikkelingsdoelen, van voedselvoorziening tot onderwijs en de bescherming van natuur.
Het is ronduit een ambitieuze onderneming, waar de VN ook nog de feitelijke streefdatum van 2030 aan verbindt.

Wat betekenen de SDG’s voor Nederland?

De VN heeft de beweging, de broodnodige verandering ingezet.
Natuurlijk, voor de ontwikkelingslanden zijn de SDG’s van levensbelang. Maar ook in het Westen is nog veel winst te behalen op diverse doelen.
In eigen land komen de discussie en de (internationale) samenwerking nu van de grond. VN Forum levert een bijdrage met deze door gasthoofdredacteur Jan Pronk aangevoerde editie.
U gaat artikelen lezen van twee groepen toonaangevende deskundigen: de professionals en de young professionals/students (w.o. ‘Duurzame top 100’). Anne van Bruggen, de tweede gasthoofdredacteur, representeert deze jonge generatie.

Elke auteur deelt voor een van de 17 doelen zijn of haar dromen, ideeën, visies. Accent ligt op de acties die Nederland duurzamer gaan maken.
Het zijn de theoretische en praktische puzzelstukjes die in een breed verband ingezet kunnen worden voor ‘een SDG-plan van Nederland’.

De komende weken kunt u deze bijzondere artikelen lezen in VN Forum. Welkom!

Laatste Tweets