VN Forum is het officiële digitale tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). Doelstelling is het in Nederland vergroten van kennis over de werking en invloed van de Verenigde Naties. VN Forum bevat informatie, achtergronden en opinies over de VN, geschreven door zowel vooraanstaande, gevestigde auteurs als ‘aanstormend talent’. Daarnaast biedt VN Forum een platform voor debat en meningsvorming over de VN. De inhoud van VN Forum wordt bepaald door een onafhankelijke redactie. VN Forum is – passend in de doelstelling – toegankelijk voor een ieder. VN Forum: wereldwijzer Wilt u ook steeds actuele en ter zake kundige kennis over wereldthema’s rondom de VN? Laat u informeren door de veelheid aan artikelen in VN Forum. Deskundig en helder geschreven. Met VN Forum reikt de NVVN u handvatten om complexe kwesties te kunnen duiden. U vindt in VN Forum:
  • thema’s over de VN die volop in de belangstelling staan;
  • introducties door de redactie;
  • inzichten en visies van ingewijden uit de academische wereld en het veld;
  • interviews met persoonlijke verhalen vanuit alle gelederen van de organisatie;
  • boekbesprekingen;
  • links naar publicaties en naar de internationale VN-organisaties;
  • ruimte voor eigen (discussie)bijdrage.
De redactie van VN Forum De huidige samenstelling is als volgt: Annerieke Akkerman MSc Drs. Tjerk Halbertsma Drs. Marga Martens MBA Saffira Tomasila LLB (Hons) MPhil (redactiesecretaris) Dr. Nena Tromp Drs. Ivette Visscher ((eind)redactie) Extra geïnformeerd over de VN in Nederland? Word lid! De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties organiseert diverse activiteiten; bij lidmaatschap wordt u uitgenodigd deel te nemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, wanneer u daar interesse voor hebt, om actief bij te dragen aan de NVVN, en de idealen waar de vereniging voor staat. Graag verwijzen wij u naar de verdere informatie over het lidmaatschap. Auteursrichtlijnen De redactie van VN Forum benadert deskundigen uit diverse disciplines en nodigt hen uit om, in het kader van thema’s, bijdragen te leveren aan het tijdschrift. De redactie verwijst hen graag naar de auteursrichtlijnen. Algemene richtlijnen voor auteurs General guidelines for authors Copyright © het copyright van de artikelen berust bij de auteur(s). Het artikel mag – uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden gebruikt, verveelvoudigd en verspreid – worden mits de auteur(s) en het tijdschrift vermeld worden: VN Forum, digitaal tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties – NVVN. ISSN Tijdschrift VN Forum, het officiële nummer van de NVVN, staat geregistreerd met ISSN nummer 2468-3272.