Noem een onderwerp met internationale dimensies en de Verenigde Naties spelen er een rol in. Opgericht om oorlogen te voorkomen, mensenrechten te borgen, verdraagzaamheid te bevorderen en welstand wereldwijd te verhogen. Daarom ontwikkelde de NVVN samen met het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) de VN-canon.

De VN-Canon is een elementaire introductie op het werk van de Vere-nigde Naties. De VN zijn ‘te kijk gezet’ achter 65 vensters, verdeeld over de organisatie zelf en zijn werkvelden:

  • 5 x VN-organisatie
  • 10 x Vrede & Veiligheid
  • 10 x Ontwikkeling
  • 10 x Mensenrechten
  • 10 x Humanitaire zaken
  • 10 x Internationaal recht
  • 10 X Milieu & Klimaat

De Verenigde Naties geven op hun website vijf terreinen, waarop ze actief zijn. Deze canon gebruikt die indeling ook. Milieu & klimaat wordt niet als zo’n apart terrein genoemd, vermoedelijk omdat milieu- en klimaatvraagstukken een rol spelen op alle andere werkvelden.

Zo werken er 38 verschillende VN-organisaties samen op het gebied van klimaatver-andering: van de Civil Aviation Organization tot en met het World Food Programme. Vandaar dat de canon een selectie van de grote milieuproblemen van onze tijd, en de betrokkenheid van de VN daarbij, apart behandelt.

Lees hier het hele persbericht_vncanon