Handvest

“Wij de volkeren, vastbesloten komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog… hebben besloten gezamenlijk te trachten deze doelstellingen te verwezenlijken. Dienovereenkomstig hebben onze regeringen overeenstemming bereikt over dit Handvest en richten zij hierbij een internationale organisatie op, die de naam Verenigde Naties zal dragen.”
Aldus luidt de tekst hierboven in de preambule van het Handvest van de Verenigde Naties. Het VN-systeem is gebaseerd op deelname van soevereine staten. Wij mogen echter nooit vergeten dat die VN beslissingen neemt die ons allen in het dagelijks leven raken. Door middel van de NVVN kunnen wij onze betrokkenheid vormgeven.

Rol Verenigde Naties

Het inzicht is gegroeid dat de Verenigde Naties een belangrijke rol kunnen en moeten spelen bij het aanpakken van de problemen die onze wereld bedreigen. Niemand zal ontkennen dat de Verenigde Naties periodes van (een zekere) machteloosheid hebben gekend. De kracht van de Verenigde Naties berust immers volledig op de bereidheid van de lidstaten tot samenwerking. Veel vraagstukken zijn niet meer op nationaal of regionaal niveau op te lossen. De onderlinge samenhang vereist een mondiale aanpak. Deze kan alleen door samenwerking op internationaal niveau worden bereikt, dus via de Verenigde Naties.

Een scala van taken

Het scala van taken dat de Verenigde Naties op zich heeft genomen, is veel groter dan velen beseffen. Algemeen bekend is de inzet van waarnemers en vredesmachten om conflicten te beheersen. Zo ook de bemiddeling door de Secretaris Generaal, de bestrijding van armoede en de zorg voor de gezondheid. Van UNICEF en UNESCO hebben velen ook nog wel gehoord. Maar bij de UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (handel en ecomische ontwikkeling), en UNEP – United Nations Environment Programme (milieuzaken) wordt het al minder.

NVVN biedt u meer informatie over de VN op www.dewereldvandevn.nl