Op deze pagina zijn de jaarverslagen van de NVVN te vinden.

In 2016 was er geen jaarverslag (van 2015) maar een presentatie tijdens de ALV.