De NVVN werkt aan het draagvlak voor internationale samenwerking en stimuleert een constructief-kritisch debat over verbetering en versterking van de Verenigde Naties. Hierbij richt de vereniging zich expliciet op de Sustainable Development Goals.

Het bestuur van de NVVN bestaat uit de onderstaande bestuursleden. Als u contact wilt opnemen met de vereniging, dan kunt u terecht op de contactpagina. De NVVN wordt ondersteund door een adviesraad.

Hieronder stellen zijn alle bestuursleden van de NVVN te vinden:

Simone Filippini

Simone Filippini

Voorzitter

Simone studeerde Slavische taal- en Letterkunde. Na een kort commercieel intermezzo als conferentie-manager, werkte ze 25 jaar als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder anderen was ze verantwoordelijk voor communicatie over Europese samenwerking en Hoofd van de afdeling vrouwenrechten. Daarnaast was ze Ambassadeur voor Nederland in Noord-Macedonië en Consul-Generaal in Miami. In 2013 vertrok Simone bij de overheid om Directeur te worden van een van de grootste hulp- en ontwikkelingsorganisaties van Nederland, Cordaid. Daarna werkte ze als interim-Directeur bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie. Vervolgens zette ze Leadership4SDGs op, gericht op het versterken van de kwaliteit van leiderschap in regeringen met het oog op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – de SDG’s – van de Verenigde Naties (VN). De SDG’s hebben als doel vreedzame, inclusieve samenlevingen te bouwen, waarin niemand achterblijft. Simone was voor D66 politiek o.a. actief als lid van het Landelijk Bestuur en kandidaat-lid Tweede Kamer en Europees Parlement, in Skopje was ze Voorzitter van de Internationale School. Op dit moment is ze onder meer Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de VN en lid van de Raad van Toezicht van het Netherlands-African Business Center. Ook is ze sinds kort Voorzitter van D66 Dordrecht. Daarnaast is ze Vicevoorzitter van de Global Council on SDG16, onderdeel van de World Government Summit in Dubai; lid van de Internationale Raden van Advies van de Athena School of Management in Mumbai (India) en van The London Story. Ze is jurylid voor VOORbeeld. Dit voorjaar is ze deel van de Sustainable Development Leaders Mastermind Group van de UNSSC. Ze is ook onafhankelijk strategisch adviseur, leidt discussies in allerlei fora, publiceert opinieartikelen en is actief als spreker. Sinds kort werkt Simone aan een boek over leiderschap.

Michael Stam

Michael Stam

Secretaris

Michael Stam is 24 jaar en heeft een affiniteit met mensenrechten, internationale betrekkingen en de Europese Unie. Bij de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) in Utrecht heeft hij veel geleerd over internationale betrekkingen en hij is vervolgens in het buitenland gaan studeren. Michael heeft een master in Human Rights Policy and Practice van de universiteiten van Gotenburg, Deusto en Roehampton en is nu een starter op de arbeidsmarkt. Daarnaast werkt hij als secretaris voor de NVVN en is hij de Ceremonieel Voorzitter van SIB, een partner van de NVVN.
Michiel van de Kasteelen

Michiel van de Kasteelen

(Vertrekkend) Penningmeester

Michiel van de Kasteelen is geboren in 1952 in Bangkok, Thailand. Hij studeerde in Leiden Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen en was in 1976 jongerenvertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierna heeft Michiel gewerkt bij het Politiek Jongeren Kontakt en het Platform Internationaal Jongerenwerk. Hij was begin jaren 90 mede-oprichter en bestuurslid van de NVVN, en in 1995 was hij betrokken bij het Nationaal Comité 50 Jaar Verenigde Naties. Werkte van 1992 tot 2016 bij de Faculteit Rechten (later Faculteit Recht Economie Bestuur en Organisatie) van de Universiteit Utrecht. Michiel woont in Dwingeloo, Drenthe, en is binnen GroenLinks voorzitter van de werkgroep Internationale Samenwerking en lid van de delegatie naar de Europese Groene Partij. Hij is bestuurslid van GroenLinks Drenthe, en lokaal in Westerveld actief in de gemeentepolitiek.

CARL GRASVELD

CARL GRASVELD

(Aankomend) Penningmeester

Carl Grasveld was de oprichter en directeur van de Stichting Ideële Import van 1975 tot 1990 en medeoprichter van de Stichting Max Havelaar opgegaan in wat nu heet Fair Trade. Van 1990 tot 1998 gewerkt in het nieuwe onafhankelijke land Namibië en geholpen bij het oprichten van projecten rond de marula en devils claw en de export van druiven en meloenen naar Europa. Verkiezingswaarnemer geweest in vele missies naar Zimbabwe (2x), Bangla Desh, Sri Lanka (2x), Namibië en Tunesië. Vanaf 2002 gewerkt als UNV-er als logistiek medewerker afdeling Supply en als OIC (Officer in Charge) Supply allereerst in Kalemie, sector East en daarna in Kinshasa DR Congo in de missie die toen nog heette MONUC en vanaf 2004 als medewerker UN als Chef Budget en Planning en requisitions Supply Section en OIC Supply bij de missie ONUCI in Ivoorkust tot november 2011.

Caecilia van Peski

Caecilia van Peski

Extern betrokken ex-bestuurslid

Caecilia van Peski werd in 2010 benoemd als VN Vrouwenvertegenwoordiger. Hetzelfde jaar ontving zij de ‘Ambassador for Peace’ award. Caecilia richt zich op democratisering, mensenrechten en vredesopbouw, binnen organisaties als de OVSE, VN, Min. van Buitenlandse Zaken en Vredesbeweging PAX. Zij nam deel aan ruim 30 verkiezingswaarnemingsmissies en werkte in verschillende post-conflictgebieden, o.a. als mensenrechtendeskundige binnen de EU Monitoring Missie in Georgië. Haar expertise ligt in landen in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.

Melanie van Driel

Melanie van Driel

Bestuurslid Communicatie

Melanie van Driel is bestuurslid communicatie binnen de NVVN. Tijdens haar studie Politicologie zat Melanie al in het bestuur van diverse NVVN-gerelateerde organisaties, waaronder UNISCA en SIB-Amsterdam. Ook was zij voorzitter van het NGIZ-Amsterdam. Na haar studie werkte ze als onderzoeksassistent bij het International Institute for Asian Studies aan de Universiteit Leiden, en als docent Bestuurskunde aan de Faculty of Governance and Global Affairs aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Naast haar werkzaamheden voor het bestuur is zij promovendus aan de Universiteit van Utrecht binnen het GlobalGoals project. Als promovendus doet zij onderzoek naar de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN (de SDGs). De focus binnen dit onderzoek ligt op de vraag in hoeverre deze doelstellingen invloed hebben op het gedrag van internationale organisaties. In de avonduren is Melanie fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, een lokale samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. In het verleden zat Melanie in het bestuur van GroenLinks in Alphen aan den Rijn, alsmede GroenLinks Zuid-Holland.

Evelyn Leiva Deantonio

Evelyn Leiva Deantonio

Goodwill Ambassadors

Evelyn is in Moskou geboren en groeide op in Colombia. Op haar 15e verhuisde ze naar Nederland en studeerde ze European Law School en Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor haar studie heeft ze een jaar in Barcelona gewoond waar ze een master International and European Law volgde en stageliep bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in Europees mededingingsrecht (Rating Legis). Tijdens haar studie is ze actief geweest bij verschillende studentenverenigingen en organisaties, zoals de Juridische Faculteitsvereniging, Vluchtelingewerk en de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Ze heeft in het bestuur gezeten van AIESEC en UNICEF Nijmegen. Voor haar werk bij de Ministerie van Buitenlandse Zaken woonde ze in de VAE, Dubai waar ze voor het Nederlandse Consulaat-Generaal werkte bij de Economische Afdeling. Momenteel is ze werkzaam voor de G4 Nederland waar ze een opdracht uitvoert voor Gemeente Amsterdam bij de Public Affairs afdeling als beleidsmedewerker op het gebied van Digitale Rechten.

Wessel Toonen

Wessel Toonen

Bestuurslid VN-Forum

Wessel Toonen behaalde een Research Master of Arts in Politieke Cultuur en Nationale Identiteiten aan de Universiteit Leiden en deed de Leergang Buitenlandse Betrekkingen (LBB) aan het Instituut Clingendael. Hij werkte voor het Shared Action for Rule of Law Progress (SHARP) programma in Libië, dat wordt gefinancierd door de EU. Wessel publiceerde over internationale veiligheidsvraagstukken bij het NAVO Excellentiecentrum voor Civiel-Militaire Samenwerking (CCOE) en het Ministerie van Defensie. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunde hij trainingsprogramma’s over lokaal bestuur voor VN/NGO-professionals, ontwikkelings functionarissen en ambtenaren. Wessel reisde af naar Oeganda om verslag te doen van lokale inspanningen tegen gendergerelateerd geweld en werkte voor het Directoraat-Generaal voor Europese Burger Bescherming en Humanitaire Hulpoperaties (DG ECHO) van de Europese Commissie. Als trainer is hij momenteel actief voor Atlantic Forum en Humanity in Action Nederland. Kenmerkend voor Wessel is zijn resultaatgerichte, flexibele en nieuwsgierige instelling. Hij geniet daarom van internationale omgevingen waarin hij mensen kan verenigen voor gemeenschappelijke doelen.

Nina Krijnen

Nina Krijnen

Bestuurslid WFUNA

Nina groeide op in het Brabantse Asten. Ze vertrok voor haar studies naar Nijmegen, Parijs, Amsterdam en Den Haag. Ook gaf ze in Sri Lanka les over seksueel reproductieve gezondheid en rechten, schreef ze adviezen voor een internationaal juridisch adviesbureau en liep ze stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York toen Nederland lid was van de Veiligheidsraad. Na haar afstuderen leerde Nina een nieuwe omgeving kennen: de wereld van Defensie. Bij de Koninklijke Marechaussee ziet ze van dichtbij wat het betekent om te waken voor de veiligheid van de staat. Nina is algemeen bestuurslid. Ze was betrokken bij de voorbereiding van de viering van het 75-jarig bestaan van de VN en houdt zich momenteel bezig met de internationale portefeuille van de NVVN: WFUNA. 

Dalí ten Hove

Dalí ten Hove

Algemeen Bestuurslid

Dali works in peacebuilding and humanitarian affairs, and is passionate about the UN. He’s a programme officer at Cordaid and is part-time research assistant on the memoirs of the former UNSG. Dali has previously worked with the United Nations Association – UK and has interned at the UN peacekeeping department in New York. He has also spent some time working in Somaliland. While a student, he had served as secretary-general of the London International Model United Nations. He holds a master’s in international relations from Oxford University. At NVVN he’s involved in policy advocacy and public sensitisation.

Michael Sminia

Michael Sminia

Algemeen Bestuurslid

Michael Sminia is algemeen bestuurslid binnen de NVVN. Hij is werkzaam in de afbouw, als Terrazzowerker. Michael is lid van de NVVN omdat hij al op jonge leeftijd veel belangstelling had voor de Verenigde Naties en haar doelstellingen. Hij wou altijd al een bijdrage leveren om de wereld een betere plek te maken, Hij vind het daarom fijn dat hij bij de NVVN hier over mee kan denken en praten. Door lid te worden van de NVVN wil hij zich verder ontwikkelen en waar mogelijk ook zijn bijdrage leveren voor de NVVN.

Mats van Dijk

Mats van Dijk

Algemeen Bestuurslid

Mats van Dijk is als student/jongprofessional actief op het snijvlak tussen Politiek en Veiligheid. Mats studeert momenteel International Relations en Russian & Eurasian Studies aan de Universiteit Leiden en heeft een Bachelordiploma in Geschiedenis. Daarnaast is hij sinds 2017 betrokken bij het bestuur van Jonge Atlantici, sinds 2018 bij het bestuur van EuroDéfense Nederland en sinds 2019 bij het bestuur van MOST Leiden. In deze verschillende functies is hij een veel geziene organisator van en
deelnemer aan conferenties en bijeenkomsten over o.a. internationale veiligheid, Oost-Europa, Europese defensiesamenwerking, trans-Atlantische betrekkingen en civiel-militaire interactie, zowel in binnen- als buitenland. Verder heeft Mats stage gelopen bij De Ruijter Strategie, een strategisch
consultancybureau in Amsterdam, en bij de Economische afdeling van de Nederlandse Ambassade in Georgië en Armenië te Tbilisi.
Lisa Kappetijn

Lisa Kappetijn

Lid Communicatiecommissie

Lisa Kappetijn heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en een minor International Relations & Global Economy aan the University of California gedaan. Daarna een master of science International Development Studies waarvoor ze veldonderzoek heeft gedaan in Brazilië voor haar masterthesis. Deze gaat over de rol van vrouwen en jongeren in agroecologische en conventionele familieboerderijbedrijven. Sinds 2011 politiek actief, na haar studie heeft ze in de Tweede Kamer gewerkt bij de VVD-fractie. Daarna bij de feministische NGO Plan International Nederland   als programma manager aan de slag gegaan. Op dit moment woont ze in Bogotá, Colombia, om nog meer veldervaring op te doen.
Met een passie voor social media online marketing, gaat ze haar kennis & ervaring inzetten om ons te ondersteunen in Digitale Communicatie.
Catharina van Staveren

Catharina van Staveren

Activiteitencoördinator

Catharina van Staveren deed de HBO opleiding Leisure Management met als specialisatie Eventmanagement en ze studeerde hierna nog twee jaar Communicatie en Informatiewetenschappen aan de RUG. Catharina werkte als communicatie en public relations manager voor Superclubs, een internationale vijf-sterren hotelketen. Ze werkte intensief samen met internationale pers, en begeleidde top ambtenaren, prominenten en beroemdheden afkomstig vanuit de hele wereld. Ook heeft zij burgemeesters bij hun functies begeleid en was ze speechschrijver. Catharina werkte op een kabinet van B&W bij een gemeente, bij een hogeschool deed ze de voorlichting en de public relations van een opleiding. Catharina heeft een eigen bedrijf in communicatie, congressen en events, gericht op vrede en mensenrechten. Catharina is hiernaast ambassadeur voor Uniting for Peace UK. De grootvader van Catharina werkte vanaf 1967 voor de Verenigde Naties in New York en hij is haar grote inspirator.