De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) heeft de ANBI-status(algemeen nut beogende instelling). Onderstaande informatie informeert u over de vereniging, indien u nadenkt over het doen van een schenking, een (periodieke) gift of het opnemen van de vereniging in uw testament. 

De doelstelling van de vereniging luidt: ”De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1.)

De vereniging is bereikbaar via (postadres vanaf 1 juli 2014):
NVVN
Postbus 97867
2509 GH Den Haag
Het RSIN-nummer van de NVVN is 816171397.

De bestuursleden van de vereniging ontmoet u hier.
Contact opnemen doet u zo.
Het beloningsbeleid van de NVVN vindt u hier.