De NVVN werkt aan het draagvlak voor internationale samenwerking; en stimuleert het debat over verbetering en versterking van de VN: ”De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1.)

De vereniging is inhoudelijk georiënteerd en geëngageerd, zij is dynamisch in een zich snel ontwikkelende omgeving en professioneel ingesteld, daarbij is zij volledig onafhankelijk maar onvermijdelijk VN-verbonden.

Het bestuur van de NVVN bestaat uit de onderstaande bestuursleden. Als u contact wilt opnemen met de vereniging, dan kunt u terecht op de contactpagina. De NVVN wordt ondersteund door een adviesraad.

Samenwerkingsverbanden

De NVVN werkt bij het werken aan haar doelstellingen samen met diverse studentenorganisaties, te weten de SIB-steden, hun koepelorganisatie SIB-Nederland en United Netherlands.

Doelstelling van de SIB:

De SIB zet zich al sinds 1947 in voor het vergroten van het internationaal bewustzijn onder jongeren en studenten op alle mogelijke gebieden. Dit bereiken we door het organiseren van lezingen, symposia, debatten, conflictsimulaties, excursies en reizen. De SIB is politiek neutraal en hangt geen levensbeschouwelijke visie aan. Wel onderschrijft het het handvest van de Verenigde Naties.

United Netherlands heeft als doelstelling:

United Netherlands is an internationally oriented, student-led organization, that focuses on the world of international relations and diplomacy. We aim to create a platform where talented, ambitious and motivated young people challenge each other to develop their full potential as global citizens. Within this network of driven young people from diverse backgrounds, gaining skills and knowledge is key in preparation for global challenges to come. De samenwerking met SIB-Nederland kwam in 2001 tot stand; in 2014 ondertekenden de NVVN en United Netherlands een samenwerkingsconvenant.

Simone Filippini

Simone Filippini

Voorzitter

Simone Filippini heeft de opleiding gymnasium gedaan en vervolgens heeft zij de Slavische taal & letterkunde aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd. Daarnaast heeft zij een eenjarige opleiding tot communicatieadviseur in Houten en een cursus internationale betrekkingen Instituut in Clingendael gevolgd. Simone begon als conferentiemanager bij het Institute for International Research en werkte 25 jaar lang bij Buitenlandse Zaken in verschillende functies, waaronder: hoofdafdeling Vrouwenzaken en ambassadeur Macedonië. Tussen 2013 en 2016 is zij algemeen directeur geweest van Cordaid. Zij is kandidaat-lid van de Tweede Kamer en Europees Parlement en lid van het landelijke bestuur van D66. Simone was tevens directeur van de NIMD (Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie).

Caecilia van Peski

Caecilia van Peski

Extern betrokken ex-bestuurslid

Caecilia van Peski werd in 2010 benoemd als VN Vrouwenvertegenwoordiger. Hetzelfde jaar ontving zij de ‘Ambassador for Peace’ award. Caecilia richt zich op democratisering, mensenrechten en vredesopbouw, binnen organisaties als de OVSE, VN, Min. van Buitenlandse Zaken en Vredesbeweging PAX. Zij nam deel aan ruim 30 verkiezingswaarnemingsmissies en werkte in verschillende post-conflictgebieden, o.a. als mensenrechtendeskundige binnen de EU Monitoring Missie in Georgië. Haar expertise ligt in landen in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.

Michael Stam

Michael Stam

Secretaris

Michael Stam is 24 jaar en heeft een affiniteit met mensenrechten, internationale betrekkingen en de Europese Unie. Bij de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) in Utrecht heeft hij veel geleerd over internationale betrekkingen en hij is vervolgens in het buitenland gaan studeren. Michael heeft een master in Human Rights Policy and Practice van de universiteiten van Gotenburg, Deusto en Roehampton en is nu een starter op de arbeidsmarkt. Daarnaast werkt hij als secretaris voor de NVVN en is hij de Ceremonieel Voorzitter van SIB, een partner van de NVVN.

Sietse Blom

Sietse Blom

Bestuurslid Communicatie

Sietse Blom is Lobbyist/Marketeer bij Edukans. Daarvoor is hij actief geweest bij Cordaid en Aflatoun op het terrein van lobby, fondsenwerving en communicatie. In 2017 heeft hij 4 maanden gewoond in VN-stad Genève, waar hij actief was voor Buitenlandse Zaken op de Permanente Vertegenwoordiging. Hij heeft Political Economy gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar de implementatie van Sustainable Development Goal (SDG) 12 ‘Responsible Consumption & Production’ in Nederland en België. Tijdens zijn studie heeft hij zijn eigen bijlesbedrijfje Bijles Bij Blom opgericht en hij geeft tegenwoordig een aantal uur per week bijles in Amsterdam. Voor de NVVN is hij verantwoordelijk voor (online) communicatie en de samenwerking met andere Europese VN-verenigingen.

 

Otto Spijkers

Otto Spijkers

Algmeen bestuurslid

Otto Spijkers is universitair docent internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, Senior Research Associate bij het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee (NILOS), alsmede onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL). Hij is lid van het Comité van de International Law Association inzake de Rol van het Internationaal Recht in het Duurzaam Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen voor Ontwikkelinggastdocent voor Amnesty International Den Haag.

Michiel van de Kasteelen

Michiel van de Kasteelen

Penningmeester

Michiel van de Kasteelen is geboren in 1952 in Bangkok, Thailand. Hij studeerde in Leiden Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen en was in 1976 jongerenvertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierna heeft Michiel gewerkt bij het Politiek Jongeren Kontakt en het Platform Internationaal Jongerenwerk. Hij was begin jaren 90 mede-oprichter en bestuurslid van de NVVN, en in 1995 was hij betrokken bij het Nationaal Comité 50 Jaar Verenigde Naties. Werkte van 1992 tot 2016 bij de Faculteit Rechten (later Faculteit Recht Economie Bestuur en Organisatie) van de Universiteit Utrecht. Michiel woont in Dwingeloo, Drenthe, en is binnen GroenLinks voorzitter van de werkgroep Internationale Samenwerking en lid van de delegatie naar de Europese Groene Partij. Hij is bestuurslid van GroenLinks Drenthe, en lokaal in Westerveld actief in de gemeentepolitiek.

Ruben Ros

Ruben Ros

Bestuurslid Communicatie

Ruben Ros is een vierentwintigjarige historicus die zich inzet als bestuurslid van de NVVN. Zijn fascinatie voor internationale samenwerking en voorliefde voor het organiseren van debat en discussie begon bij de Utrechtse Studentvereniging voor Internationale betrekkingen, een van de partners van de NVVN. Na een bestuursjaar vol lezingen, debatten en gesprekken zette hij zijn werkzaamheden voort bij de NVVN. Naast zijn bestuurstaken, is hij bezig met onderzoek naar begripsgeschiedenis. Daarnaast is hij betrokken bij de ChristenUnie.

Lisa Kappetijn

Lisa Kappetijn

Lid Communicatiecommissie

Lisa Kappetijn heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en een minor International Relations & Global Economy aan the University of California gedaan. Daarna een master of science International Development Studies waarvoor ze veldonderzoek heeft gedaan in Brazilië voor haar masterthesis. Deze gaat over de rol van vrouwen en jongeren in agroecologische en conventionele familieboerderijbedrijven. Sinds 2011 politiek actief, na haar studie heeft ze in de Tweede Kamer gewerkt bij de VVD-fractie. Daarna bij de feministische NGO Plan International Nederland   als programma manager aan de slag gegaan. Op dit moment woont ze in Bogotá, Colombia, om nog meer veldervaring op te doen.
Met een passie voor social media online marketing, gaat ze haar kennis & ervaring inzetten om ons te ondersteunen in Digitale Communicatie.
Siwa Yasen

Siwa Yasen

Lid Communicatiecommissie

Siwa Yasen is een drieëntwintigjarige rechtenstudente aan de Universiteit Utrecht. Siwa’s naam ontleent haar betekenis aan een gebergte uit haar vaderland, Koerdistan. “No mountain too high for people to unite”. Zo staat Siwa ook in het leven. Bij alles wat zij doet, probeert zij altijd om met haar maximale inzet het hoogst haalbare resultaat te behalen. Binnen het communicatieteam van de NVVN, is zij bereid al haar verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarnaast is zij momenteel bezig met haar eigen initiatief, genaamd SY International, waarbij zij kort en krachtige filmpjes monteert en actie onderneemt tegen al het onrecht dat zich afspeelt op de wereld.

Catharina van Staveren

Catharina van Staveren

Activiteitencoördinator

Catharina van Staveren deed de HBO opleiding Leisuremanagement, specialisatie eventmanagement. Daarna studeerde ze (niet afgerond) aan de (RUG) communicatie en informatie wetenschappen. Catharina werkte als communicatiemanager voor Superclubs, een internationale vijf-sterren hotelketen. Ze werkte veel met de internationale pers, en begeleidde topambtenaren, prominenten en beroemdheden vanuit de hele wereld. Ook heeft ze burgemeesters bij hun functies begeleid. Ze werkte op een kabinet van B&W en bij een hogeschool was ze voorlichter van een opleiding. Catharina werkt nu bij een gemeente op de afdeling publiekszaken en ze heeft een eigen bedrijf in communicatie, congressen en events, gericht op vrede en mensenrechten. Catharina is hiernaast ambassadeur voor Uniting for Peace UK. De grootvader van Catharina werkte vanaf 1968 voor de VN in New York en hij is haar grote inspirator.