De NVVN werkt aan het draagvlak voor internationale samenwerking; en stimuleert het debat over verbetering en versterking van de VN: ”De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1.)

De vereniging is inhoudelijk georiënteerd en geëngageerd, zij is dynamisch in een zich snel ontwikkelende omgeving en professioneel ingesteld, daarbij is zij volledig onafhankelijk maar onvermijdelijk VN-verbonden.

Het bestuur van de NVVN bestaat uit de onderstaande bestuursleden. Als u contact wilt opnemen met de vereniging, dan kunt u terecht op de contactpagina. De NVVN wordt ondersteund door een adviesraad.

 

Samenwerkingsverbanden

De NVVN werkt bij het werken aan haar doelstellingen samen met diverse studentenorganisaties, te weten de SIB-steden, hun koepelorganisatie SIB-Nederland en United Netherlands.

Doelstelling van de SIB:

De SIB zet zich al sinds 1947 in voor het vergroten van het internationaal bewustzijn onder jongeren en studenten op alle mogelijke gebieden. Dit bereiken we door het organiseren van lezingen, symposia, debatten, conflictsimulaties, excursies en reizen. De SIB is politiek neutraal en hangt geen levensbeschouwelijke visie aan. Wel onderschrijft het het handvest van de Verenigde Naties.

United Netherlands heeft als doelstelling:

United Netherlands is an internationally oriented, student-led organization, that focuses on the world of international relations and diplomacy. We aim to create a platform where talented, ambitious and motivated young people challenge each other to develop their full potential as global citizens. Within this network of driven young people from diverse backgrounds, gaining skills and knowledge is key in preparation for global challenges to come. De samenwerking met SIB-Nederland kwam in 2001 tot stand; in 2014 ondertekenden de NVVN en United Netherlands een samenwerkingsconvenant.

Simone Filippini

Simone Filippini

Voorzitter

Simone Filippini heeft de opleiding gymnasium gedaan en vervolgens heeft zij de Slavische taal & letterkunde aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd. Daarnaast heeft zij een eenjarige opleiding tot communicatieadviseur in Houten en een cursus internationale betrekkingen Instituut in Clingendael gevolgd. Simone begon als conferentiemanager bij het Institute for International Research en werkte 25 jaar lang bij Buitenlandse Zaken in verschillende functies, waaronder: hoofdafdeling Vrouwenzaken en ambassadeur Macedonië. Tussen 2013 en 2016 is zij algemeen directeur geweest van Cordaid. Zij is kandidaat-lid van de Tweede Kamer en Europees Parlement en lid van het landelijke bestuur van D66. Simone was tevens directeur van de NIMD (Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie).

Caecilia van Peski

Caecilia van Peski

Extern betrokken ex-bestuurslid

Caecilia van Peski werd in 2010 benoemd als VN Vrouwenvertegenwoordiger. Hetzelfde jaar ontving zij de ‘Ambassador for Peace’ award. Caecilia richt zich op democratisering, mensenrechten en vredesopbouw, binnen organisaties als de OVSE, VN, Min. van Buitenlandse Zaken en Vredesbeweging PAX. Zij nam deel aan ruim 30 verkiezingswaarnemingsmissies en werkte in verschillende post-conflictgebieden, o.a. als mensenrechtendeskundige binnen de EU Monitoring Missie in Georgië. Haar expertise ligt in landen in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.

Sietse Blom

Sietse Blom

Bestuurslid Communicatie

Sietse Blom is Lobbyist/Marketeer bij Edukans. Daarvoor is hij actief geweest bij Cordaid en Aflatoun op het terrein van lobby, fondsenwerving en communicatie. In 2017 heeft hij 4 maanden gewoond in VN-stad Genève, waar hij actief was voor Buitenlandse Zaken op de Permanente Vertegenwoordiging. Hij heeft Political Economy gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek deed naar de implementatie van Sustainable Development Goal (SDG) 12 ‘Responsible Consumption & Production’ in Nederland en België. Tijdens zijn studie heeft hij zijn eigen bijlesbedrijfje Bijles Bij Blom opgericht en hij geeft tegenwoordig een aantal uur per week bijles in Amsterdam. Voor de NVVN is hij verantwoordelijk voor (online) communicatie en de samenwerking met andere Europese VN-verenigingen.

 

Otto Spijkers

Otto Spijkers

Algmeen bestuurslid

Otto Spijkers is universitair docent internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, Senior Research Associate bij het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee (NILOS), alsmede onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL). Hij is lid van het Comité van de International Law Association inzake de Rol van het Internationaal Recht in het Duurzaam Beheer van Natuurlijke Hulpbronnen voor Ontwikkelinggastdocent voor Amnesty International Den Haag.

Femke Zeven

Femke Zeven

Algemeen bestuurslid

Femke Zeven heeft een bachelor in de Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, studeert nu rechten en houdt zich sinds haar komst naar Amsterdam in 2011 intensief bezig met de thema’s internationale samenwerking, mensenrechten en conflict studies. Deze interesse heeft zich doorgezet tijdens verschillende stages, een traineeship bij het Europees Parlement en andere werkzaamheden. In de NVVN houdt Femke Zeven zich met name bezig met het organiseren van evenementen over de VN, gericht op jong Nederland.

Lucien Bäck

Lucien Bäck

Algemeen bestuurslid

Lucien Bäck heeft meer dan 25 jaar voor verschillende organisaties van de VN gewerkt (ILO, UNICEF, UN-DESA, JIU). Daarnaast werkt hij sinds zijn pensionering als onafhankelijke evaluatiedeskundige voor o.a. VN organisaties, de EU en bilaterale donoren. Lucien Bäck is vooral gespecialiseerd in evaluatie van beleid en beleidsuitvoering en heeft zich ingezet voor een hervorming van de VN, met name om het systeem transparanter, efficienter en effectiever te maken.

Lotte Gerritsen

Lotte Gerritsen

Algemeen bestuurslid

Lotte Gerritsen werkt als consultant bij een adviesbureau gericht op de publieke sector. Tijdens haar studie liep zij stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties in New York op het mensenrechten dossier. Lotte heeft rechten en filosofie gestudeerd in Amsterdam en Leiden met extra vakken op het gebied van internationale betrekkingen in Vancouver en Washington D.C.

Mattanja Vogel

Mattanja Vogel

Secretaris

Mattanja Vogel was tot een aantal jaren terug werkzaam als onderwijsassistent, maar na een tussenstap op het HBO terecht gekomen op de Universiteit Leiden, opleiding Bestuurskunde. In Den Haag, de stad van Vrede en Recht, houdt zij zich bezig met de politiek en internationale betrekkingen. Na deelname aan het Model United Nations programma van LeidenMUN is zij zich verder gaan ontwikkelen op het vlak van diplomatie. Haar motivatie voor deelname aan het bestuur van de NVVN is gegroeid uit de affiniteit met de Verenigde Naties en de impact die de Verenigde Naties heeft in de wereld. Vanaf februari 2017 is zij secretaris van de NVVN.

Michiel van de Kasteelen

Michiel van de Kasteelen

Penningmeester

Michiel van de Kasteelen is geboren in 1952 in Bangkok, Thailand. Hij studeerde in Leiden Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen en was in 1976 jongerenvertegenwoordiger in de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierna heeft Michiel gewerkt bij het Politiek Jongeren Kontakt en het Platform Internationaal Jongerenwerk. Hij was begin jaren 90 mede-oprichter en bestuurslid van de NVVN, en in 1995 was hij betrokken bij het Nationaal Comité 50 Jaar Verenigde Naties. Werkte van 1992 tot 2016 bij de Faculteit Rechten (later Faculteit Recht Economie Bestuur en Organisatie) van de Universiteit Utrecht. Michiel woont in Dwingeloo, Drenthe, en is binnen GroenLinks voorzitter van de werkgroep Internationale Samenwerking en lid van de delegatie naar de Europese Groene Partij. Hij is bestuurslid van GroenLinks Drenthe, en lokaal in Westerveld actief in de gemeentepolitiek.

Ruben Ros

Ruben Ros

Algemeen bestuurslid

Ruben Ros is een tweeëntwintigjarige student die zich inzet als bestuurslid van de NVVN. Zijn fascinatie voor internationale samenwerking en voorliefde voor het organiseren van debat en discussie begon bij de Utrechtse Studentvereniging voor Internationale betrekkingen, een van de partners van de NVVN. Na een bestuursjaar vol lezingen, debatten en gesprekken zette hij zijn werkzaamheden voort bij de NVVN. Naast zijn bestuurstaken, is hij druk bezig geweest met een onderzoeksmaster geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij betrokken bij Perspectief en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.

Justine Jones

Justine Jones

Algemeen bestuurslid

Justine Jones werkt bij de afdeling Internationale Betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar huidig onderzoek richt zich op de afschrikwekkende werking van het Internationaal Strafhof. Haar onderzoekthema’s zijn internationaal strafrecht, transitional justice en kwesties op het snijvlak van internationale betrekkingen en internationaal recht. Justine heeft in Groningen en Leicester gestudeerd en was tijdens haar studententijd bestuurslid bij SIB Groningen. Voorheen was zij secretaris van de NVVN en nu is zij algemeen bestuurslid.

Siwa Yasen

Siwa Yasen

Lid Communicatiecommissie

Siwa Yasen is een drieëntwintigjarige rechtenstudente aan de Universiteit Utrecht. Siwa’s naam ontleent haar betekenis aan een gebergte uit haar vaderland, Koerdistan. “No mountain too high for people to unite”. Zo staat Siwa ook in het leven. Bij alles wat zij doet, probeert zij altijd om met haar maximale inzet het hoogst haalbare resultaat te behalen. Binnen het communicatieteam van de NVVN, is zij bereid al haar verantwoordelijkheden op zich te nemen. Daarnaast is zij momenteel bezig met haar eigen initiatief, genaamd SY International, waarbij zij kort en krachtige filmpjes monteert en actie onderneemt tegen al het onrecht dat zich afspeelt op de wereld.

 

 

Tamira Vossen

Tamira Vossen

Lid Communicatiecommissie