De NVVN werkt aan het draagvlak voor internationale samenwerking; en stimuleert het debat over verbetering en versterking van de VN: ”De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde.” (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1.)

De vereniging is inhoudelijk georiënteerd en geëngageerd, zij is dynamisch in een zich snel ontwikkelende omgeving en professioneel ingesteld, daarbij is zij volledig onafhankelijk maar onvermijdelijk VN-verbonden.

Het bestuur van de NVVN bestaat uit de onderstaande bestuursleden. Als u contact wilt opnemen met de vereniging, dan kunt u terecht op de contactpagina. De NVVN wordt ondersteund door een adviesraad.

 

Samenwerkingsverbanden

De NVVN werkt bij het werken aan haar doelstellingen samen met diverse studentenorganisaties, te weten de SIB-steden, hun koepelorganisatie SIB-Nederland en United Netherlands.

Doelstelling van de SIB:

De SIB zet zich al sinds 1947 in voor het vergroten van het internationaal bewustzijn onder jongeren en studenten op alle mogelijke gebieden. Dit bereiken we door het organiseren van lezingen, symposia, debatten, conflictsimulaties, excursies en reizen. De SIB is politiek neutraal en hangt geen levensbeschouwelijke visie aan. Wel onderschrijft het het handvest van de Verenigde Naties.

United Netherlands heeft als doelstelling:

United Netherlands is an internationally oriented, student-led organization, that focuses on the world of international relations and diplomacy. We aim to create a platform where talented, ambitious and motivated young people challenge each other to develop their full potential as global citizens. Within this network of driven young people from diverse backgrounds, gaining skills and knowledge is key in preparation for global challenges to come. De samenwerking met SIB-Nederland kwam in 2001 tot stand; in 2014 ondertekenden de NVVN en United Netherlands een samenwerkingsconvenant.

Simone Filippini

Simone Filippini

Voorzitter

Geboren 9 december 1959 te Someren-Eind
Opleiding gymnasium, Slavische taal & letterkunde Universiteit Utrecht, eenjarige opleiding tot communicatieadviseur in Houten, cursus internationale betrekkingen Instituut Clingendael
Loopbaan (selectie) werkte 25 jaar lang bij Buitenlandse Zaken in verschillende functies, waaronder: hoofd afdeling Vrouwenzaken en ambassadeur Macedonië. Was vanaf 2013: directeur Cordaid. Sinds 2017 directeur NIMD.

Caecilia van Peski

Caecilia van Peski

Bestuurslid

Caecilia van Peski werd in 2010 benoemd als VN Vrouwenvertegenwoordiger. Hetzelfde jaar ontving zij de ‘Ambassador for Peace’ award. Caecilia richt zich op democratisering, mensenrechten en vredesopbouw, binnen organisaties als de OVSE, VN, Min. van Buitenlandse Zaken en Vredesbeweging PAX. Zij nam deel aan ruim 30 verkiezingswaarnemingsmissies en werkte in verschillende post-conflictgebieden, o.a. als mensenrechtendeskundige binnen de EU Monitoring Missie in Georgië. Haar expertise ligt in landen in Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.

Sietse Blom

Sietse Blom

Bestuurslid

Sietse Blom loopt momenteel stage bij ontwikkelingsorganisatie Aflatoun in Amsterdam. Hiervoor werkte hij bij de Ontwapeningsdelegatie van de permanente vertegenwoordiging in Genève. Hij heeft Political Economy gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn masterthesis heeft Sietse de implementatie van SDG12 ‘Responsible Consumption&Production’ in Nederland en België vergeleken. Binnen het bestuur houdt Sietse zich bezig met communicatie en evenementen.